Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Špecifické aspekty ortodontickej liečby dospelých pacientov - MUDr. Gabriela Alexandrová

 

pátek 27. května, 15:45-16:45

Neštátna čeľustnoortopedická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Bratislava

Zvyšujúca sa životná úroveň vedie k rastúcim požiadavkám na ortodontickú liečbu u dospelých pacientov. Títo  často prichádzajú s komplexnými problémami chrupu, ktoré vyžadujú kvalitnú interdisciplinárnu spoluprácu stomatologických odborníkov.

Tvárová estetika je rozhodujúcim činiteľom vnímania človeka v spoločnosti. Podľa Kokicha je úsmev stále považovaný za jednu z najefektívnejších metód ovplyvňovania ľudí.

Pred začatím ortodontickej liečby dospelých pacientov je veľmi dôležité zistenie motivácie pacienta k liečbe, jeho dôvodov na podstúpenie tejto liečby. Najčastejším motivačným faktorom (Wedrychovska-Szulc, Surynska) pre ortodontickú liečbu je zlepšenie dentálnej estetiky (55%) a len 3%  uvádzajú zlepšenie orálneho zdravia. Nemenej dôležité je  vytvorenie reálneho liečebného plánu ešte pred začatím samotnej liečby. Spokojnosť pacientov súvisí tiež s finančnými nákladmi, ktoré potrebujú na liečbu a v neposlednom  rade s predstavou o očakávanom výsledku ortodontickej úpravy ich chrupu.

Liečba dospelých pacientov má svoje špecifické aspekty, musíme počítať s ukončeným rastom, s chýbajúcimi zubami, parodontálnymi problémami, protetickými prácami a s možnými problémami TMK. Toto všetko hrá veľkú úlohu pri zostavovaní liečebného plánu, hoci platí, že nie každá odchýlna  oklúzia dospelého pacienta potrebuje byť upravená na ideál u adolescentného pacienta (V. Kokich)

Je často potrebná spolupráca s konzervačnou stomatológiou, parodontológiou, dentoalveolárnou chirurgiou, implantológiou, protetikou, maxilofaciálnou a plastickou chirurgiou. Úspešná liečba závisí nielen od správneho liečebného plánu, ale aj od správnej postupnosti a dobrej spolupráce jednotlivých členov týmu, ktorá musí byť koordinovaná jedným odborníkom, ktorým nezriedka býva práve čeľustný ortopéd.

MUDr. Gabriela Alexandrová

Vzdelanie

 • 1966 – 1971
  Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta odbor: stomatológia

Postgraduálne štúdium

 • 1975
  atestácia 1. stupňa zo stomatológie
 • 1983
  nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie

Ostatná činnosť

 • Od roku 2000 – externý učiteľ PdFUK – čeľustná ortopédia pre I. ročník odbor logopédia
 • Od októbra 2007 – hlavný odborník pre čeľustnú ortopédiu v SR
 • Od roku 2011 – externý učiteľ na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU
 • Člen redakčnej rady časopisu Stomatológ a Ortodoncie
 • Podpredseda Slovenskej ortodontickej spoločnosti
Datum: 19.1.2016 8:33:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště