Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Proč a jak používat lasery ve stomatologii - Doc. MUDr. Poleník Pavel CSc.

 

pátek 26. 5. 2017, 12,00 – 13,00

Lasery se uplatňují v různých medicínských disciplínách již delší dobu, přičemž trendy na trhu laserových přístrojů ukazují na vysokou úroveň jejich použití právě ve stomatologii a není náhodou, že prognózy do roku 2020 předpokládají další nárůst, který bude významně vyšší než u ostatních medicínských oborů včetně kosmetických indikací. Tento fakt je pevně spjat s tím, že se rozšiřuje spektrum využitelných vlnových délek a současně i vědecké důkazy o jejich diagnostické a terapeutické účinnosti. K invazivním laserům použitelným pro měkké tkáně se do terapeutických možností začlenily i lasery zvládající preparace všech tvrdých tkání a konečně orální laserové techniky zažily definitivní a vědecky podloženou renezanci laserové biostimulace a biomodulace.

V současnosti neexistuje stomatologická disciplína, kde by laser nenašel uplatnění. V zubních ordinacích dominují lasery diodové z oblasti neviditelného spektra a používané zejména k invazivním výkonům na měkkých tkáních a v indikacích vyžadujících antimikrobiální účinky. Je potěšitelnou skutečností, že se ve skupině diodových laserů začínají stále více prosazovat i lasery z viditelného spektra a tím se dále objevují nové aplikační možnosti. Velmi univerzální je ve stomatologii použití výkonových laserů erbiové řady, které umožňují preparace jak měkkých tkání, tak tvrdých zubních tkání nebo kosti. Navíc tyto lasery umožňují při vhodném nastavení vést terapeutické zákroky cestou značného biologického standardu. V souvislosti s tím je třeba u všech interakcí laserů s tkáněmi ocenit jejich jedinečnou vlastnost, kterou je vysoká selektivita jejich působení.

Kromě bezprostředních a zpravidla viditelných interakcí laserů s orálními tkáněmi nebo např. mikrobiálním společenstvím dramaticky narůstá uplatnění laserů pracujících na nízkých výkonových úrovních a prostřednictvím různých vlnových délek ovlivňujících biologické děje ve tkáních. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemedikamentózní a neinvazivní postupy, jsou pro pacienty preferovanou formou volby.

Speciální kapitolou je antimikrobiální účinek laserů, kde se očekává jejich destruktivní účinek odvíjející se jednak od cílových struktur příslušných vlnových délek a jednak od event.. „zviditelnění“ mikrobiálních buněčných komponent externími chromofory. Tyto postupy jsou velmi přínosné nejen pro potlačení bakteriální infekce v parodontálních chobotech nebo infikovaných kořenových kanálcích, ale v širším kontextu i jiných procesů infekční etiologie, kde mohou vítaným způsobem nahradit standardní antibiotickou léčbu. 

Doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.

 • 1971 – 1976
  studium stomatologie na Lékařské fakultě UK v Plzni
 • 1976 – dosud
  Parodontologické oddělení a Laboratoř orální biologie, Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň
 • 1987       
  dosažení vědecké hodnosti kandidáta věd
 • 1988
  složení nástavbové atestace z parodontologie
 • 1989
  vědecko-výzkumná stáž na Royal Dental College Aarhus, Denmark
 • 1991
  postgraduální studium na parodontologickém oddělení  Albert-Ludwigs University Freiburg, Germany
 • 1992
  jmenován docentem
 • Od roku 1995 paralelní aktivity v soukromé stomatologické praxi zaměřené na parodontologii, implantologii a laserovou stomatologii
 • Absolvování Laser Academy, Vídeň – Master Degree in Oral Laser Application
 • Hlavní zaměření vědecko-výzkumné práce: orální mikrobiologie, tkáňová regenerace, aplikace laserů ve stomatologii.
 • Člen European Federation of  Periodontology
 • Člen International Academy of Periodontology
 • Člen World Federation of Lasers in Dentistry
 • Člen Society for Oral Laser Applications
 • Předseda CZESOLA
 • 50 publikací (13 mimo ČR),
 • 159 přednášek (28 mimo ČR – evropské a světové kongresy EFP, EAO, IAP, Esola, WCLI,..)
 • Autor nebo spoluautor 5 monografií
Datum: 9.1.2017 11:48:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště