Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Predprotetická čeľustno-ortopedická liečba MDDr. - Lenka Paulisová

 

sobota 28. května, 13:15-14:15

Prezentácia obsahuje súhrn poznatkov o možnostiach čeľustno-ortopedickej liečby pacientov so zníženým počtom zubov vyžadujúcich si protetické ošetrenie chrupu. Poskytuje prehľad možností jednotlivých ortodontických pohybov vo všeobecnosti. Zameriava sa osobitne na liečbu detí a mladistvých a osobitne na liečbu dospelých. Vo výskumnej časti sú prezentované výsledky hodnotenia 424 dokumentácií pacientov Oddelenia čeľustnej ortopédie I. Stomatologickej kliniky UNLP v Košiciach v priebehu piatich rokov. Hlavnou témou štatistiky bola potreba protetickej náhrady pacientov po čeľustno-ortopedickej liečbe a teda potreba spolupráce čeľustného ortopéda s protetikom.

MDDr. Lenka Paulisová

je externou doktorandkou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde ukončila štúdium v odbore Zubné lekárstvo. Postgraduálne vzdelanie v odbore Čeľustná ortopédia získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pôsobila aj ako odborný asistent pre pregraduálne štúdium na Lekárskej fakulte v Košiciach. Svoju privátnu čeľustno-ortopedickú prax vykonáva v ambulancii v Zlatých Moravciach.

Datum: 22.2.2016 14:16:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště