Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Přednáška Ergonomie a přednáška Komunikace, etika, spolupráce, ekonomika, management - Mgr. Petra Křížová, DiS.

 

Název přednášky: Ergonomie

pátek 15. května, 15:00 – 16:00

Ergonomie se dělí na několik základních oblastí: fyzická ergonomie, jejíž náplní je vliv pracovních podmínek a prostředí na zdraví (pracovní polohy, opakovatelné činnosti, bezpečnost práce, uspořádání pracoviště); kognitivní ergonomie zabývající se psychologickými aspekty pracovní činnosti (psychická zátěž, pracovní stres, paměť); organizační ergonomie zaměřená na optimalizaci sociotechnických systémů (komunikace, sociální klima, pracovní režim).

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejčastější zdravotní problémy u zdravotnických pracovníků.  Dentální hygienistky patří do rizikové skupiny s vysokým procentem onemocnění pohybového aparátu vzhledem k povaze jejich práce.  Nerespektování  ergonomických požadavků může vést ke snižování  výkonnosti  pracovníků a kvality práce, a zvýšení počtu pracovních úrazů.

Pojem ergonomie je sice ve všeobecném povědomí, ale většina lidí netuší, co přesně se pod termínem skrývá, a zajímat se o to začnou, až ve chvíli kdy se u nich projeví zdravotní problémy. Ale to může trvat i několik let a proto je důležitá včasná osvěta.

Název přednášky: Komunikace, etika, spolupráce, ekonomika, management

sobota 16. května, 14:15 - 15:15

O čem se ve školách moc nemluví, určeno pro zdravotní sestry, dentální hygienistky.

Mgr. Petra Křížová, DiS.

  •  3. LF UK  Praha- stomatologická klinika
  • Odborný asistent, vedoucí pro odbornou výuku oboru Dentální hygienistka 
  • FN KV  Praha- Dentální hygienistka 
  • Dlouholetá praxe v oblasti péče o pacienta ve stomatologii  (stomatochirurgii, parodontologii, preventivní stomatologii, implantologii), estetické chirurgii a laserové péči o pacienta aktivní účast v preventivních a edukačních programech v oblasti prevence onemocnění dutiny ústní - pro všechny věkové kategorie, handicapované, nevidomé a neslyšící, těhotné,
  • Spolupráce při realizaci projektů  - Zdravý úsměv pro každého, Zdravý úsměv, Zdravé zuby, Krokus (pro klienty azylových domů) 
  • aktivní přednášející
Datum: 23.2.2015 14:42:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště