Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Právní úprava vztahu lékaře a jeho pacienta a jak předcházet právním sporům s pacientem - JUDr. Jakub Kadlec

 

sobota 28. května, 15:00-15:45

V rámci přednášky přednášející seznámí posluchače s konkrétními právy a povinnostmi pacienta a zubního lékaře. Přednášející se zaměří zejména na možná rizika a důsledky porušení povinností s důrazem na odpovědnost lékaře vůči pacientovi. Cílem přednášky je poskytnout posluchačům praktická doporučení, jak se porušení povinností lékaře vyvarovat i jak postupovat v rámci  řešení případného porušení povinností. Důraz bude kladen na občanskoprávní odpovědnost zubního lékaře vůči pacientovi, ale částečně rovněž disciplinární, správně právní a trestněprávní odpovědnost lékaře.

JUDr. Jakub Kadlec

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval postgraduální studium a získal titul JUDr.. Rovněž vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako praktikující advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti se zastupováním v soudních sporech právního zastoupení fyzických osob (včetně „hromadného“ zastoupení několika stovek klientů v identickém právním postavení), společností včetně významné soukromoprávní a nadnárodní právní entity a veřejnoprávní ch subjektů. Má zkušenosti s vedením arbitrážních (rozhodčích) sporů a významné znalosti v konkursním a insolvenčním právu, a to nejen z pozice věřitelské či dlužnické. V neposlední řadě se zabývá generální praxí, civilním právem se zaměřením na obchodní právo, právo korporátní a smluvní agendu. Jako obhájce se současně řadu let věnuje obhajobě klientů v trestních řízeních. Během své praxe získal zkušenosti rovněž v oblasti práva nemovitostí, práva autorského, pracovního, rodinného a správního (včetně správního řízení). Kvalifikovaně se věnuje oblasti mediace, resp. mimosoudního řešení sporů a v problematice veřejných zakázek. Během své praxe se věnoval přednáškové a vzdělávací činnosti a právnímu poradenství pro veřejnoprávní média. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Datum: 2.5.2016 15:00:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště