Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Jak významnou roli má (může mít) dentální hygienistka v léčbě parodontu? - Doc. MUDr. Ivo Dřízhal

12.12.2016

Péče o parodont nezaujímá přední místo při ošetřování pacientů praktickým zubním lékařem. Jak ukazují zkušenosti, zápisy o ošetření a vyšetření parodontu budˇzcela chybí, nebo jsou to jen nepřesné údaje o diagnóze a stavu parodontu. Příčina je snad v tom, že ošetřujícím není jasné jak parodont účelně a poměrně rychle vyšetřit nebo nezájem o léčbu parodontu obecně. Můžeme konstatovat, že bez stanovení diagnózy a popisu stupně jeho postižení nelze parodont úspěžně léčit.

Jak významnou roli má (může mít) dentální hygienistka v léčbě parodontu? - Doc. MUDr. Ivo Dřízhal

Nová generace kompozitních materiálů – inovativní přístup a dlouhodobé zkušenosti kombinované s nejnovějšími digitálními technologiemi - Daniele Rondoni

8.12.2016

Na základě dlouholetých zkušeností, znalostí materiálů a technik, pracovních protokolů a postupů se během přednášky Daniele Rondoni podělí o zkušenosti kombinováné s bohatou kazuistikou. Nemalá pozornost bude věnovaná novodobým digitálním technologiím a důležitosti DSS (Digital Smile System).

Nová generace kompozitních materiálů – inovativní přístup a dlouhodobé zkušenosti kombinované s nejnovějšími digitálními technologiemi - Daniele Rondoni

Vertikální preparace - indikace, postupy a případy z praxe - MDDr. Patrik Pauliška, MUDr. Aleš Koudela

8.12.2016

Vertikální preparace zažívá v posledních letech " znovuzrození" v protetické stomatologii. B.O.P.T technika nám při správné preparaci, práci s provizoriem pomáhá šetřit tvrdé zubní tkáně, pracovat s měkkými tkáněmi. Na jednotlivých případech z praxe budou prezentovány indikace, postupy a výsledky.

Vertikální preparace - indikace, postupy a případy z praxe - MDDr. Patrik Pauliška, MUDr. Aleš Koudela

Sklovinná mikroabraze - MUDr. Tomka Milan, Ph.D.

6.12.2016

Sklovinná mikroabraze je minimálně invazivní ošetření, které odstraňuje mikroskopickou vrstvu defektní skloviny. Makroskopicky je zachován původní tvar zubu a povrch je po ošetření hladký a lesklý. Histologicky má sklovina kompaktní aprizmatickou strukturu se zvýšeným množstvím minerálů.

Sklovinná mikroabraze - MUDr. Tomka Milan, Ph.D.

Protetická rekonstrukce bezzubé čelisti nesená implantáty - volba konstrukčního řešení, materiálu a technologie zpracování - MUDr. Aleš Váňa, lékař a Jaroslav Křivský, zubní technik

6.12.2016

Protetická rekonstrukce bezzubé čelisti by měla nahrazovat nejen chybějící dentici, ale i měkké tkáně. Rozsahem mnohdy imituje atrofovaný alveolární hřeben z důvodu fyziologické podpory rtů a tváří. Základním klíčem pro rehabilitaci bezzubého pacienta je řádná předimplantační analýza. Ta indikuje materiál a konstrukční řešení pro takto rozsáhlé náhrady na zubních implantátech. V přednášce budou diskutovány jednotlivé kroky výroby z pohledu lékaře a zubního technika.

Protetická rekonstrukce bezzubé čelisti nesená implantáty - volba konstrukčního řešení, materiálu a technologie zpracování - MUDr. Aleš Váňa, lékař a Jaroslav Křivský, zubní technik

Not a one man show - MUDr. Martin Tomeček, Ondřej Adam

6.12.2016

Komunikace jako hlavní bod protetické rekonstukce ve všech jejích fázích, a to jak mezi lékařem a pacientem tak mezi lékařem a jeho zubním technikem. Jak pacienta přesvěčit a připravit, jak protetickou práci naplánovat, podle plánu realizovat.

Not a one man show - MUDr. Martin Tomeček, Ondřej Adam

Specifika práce dentální hygienistky u pacientů s různým typem ortodontického aparátu - Bc. Klaudie Marková

6.12.2016

Ortodoncie je obor, který se stále rozvíjí a nabízí tak komfortní řešení léčby ortodontických anomálií v dutině ústní. Díky tomu se značně plní ordinace ortodontistů pacienty každého věku se zájmem o krásné rovné zuby. I přesto, že nošení ortodontických aparátů je dnes mnohem pohodlnější než v minulých letech, přítomnost v dutině ústní stále vyžaduje zvýšené nároky na důslednost při provádění ústní hygieny pacienta a proto jsou pravidelné návštěvy u dentální hygienistky nutností.

Specifika práce dentální hygienistky u pacientů s různým typem ortodontického aparátu - Bc. Klaudie Marková

Péče o orální zdraví u těhotné ženy a dětí do tří let - Mgr. Petra Křížová

5.12.2016

Předcházení vzniku zubního kazu je důležité nejen u těhotné ženy, ale také u jejího dítěte. Významná je primární prevence zubního kazu, s kterou je nutné začít již v těhotenství, tedy v době, kdy vznik zubního kazu u dítěte ještě nehrozí. Při narození nemá dítě dutinu ústní osídlenou patogenními mikroorganismy. Časný přenos této bakterie do dutiny ústní dítěte je jedním z nejrizikovějších faktorů vzniku zubního kazu v časném dětství.

Péče o orální zdraví u těhotné ženy a dětí do tří let - Mgr. Petra Křížová

Hygiena u hybridních zubních náhrad - doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

5.12.2016

Vysoká úroveň orální hygieny je základem dlouhodobé funkce a stability jak přirozeného chrupu, tak i celého žvýkacího aparátu. Kvalita hygienické péče o ústní dutinu je také důležitým faktorem při výběru vhodného způsobu stomatologického ošetření. U motivovaných pacientů lze indikovat náročné a finančně nákladné rekonstrukce chrupu vzhledem k jejich dlouhodobé prognóze.

Hygiena u hybridních zubních náhrad - doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Hygiena dutiny ústní u dětí a adolescentů – pohled pedostomatologa - MUDr. Chleborád Karel, Ph.D.

5.12.2016

Ve své vlastní ordinaci se každý den setkávám s malhygienou u pacientů všech věkových kategorií. Naprosto zásadní pro zlepšení situace se jeví zahájení kontrolních vyšetření - tedy preventivních prohlídek u dětí ve věku 6 měsíců a nejpozději v 1 roce.

Hygiena dutiny ústní u dětí a adolescentů – pohled pedostomatologa - MUDr. Chleborád Karel, Ph.D.

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště