Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Jak významnou roli má (může mít) dentální hygienistka v léčbě parodontu? - Doc. MUDr. Ivo Dřízhal

 

sobota 27. 5. 2017, 11,00 – 12,00

Péče o parodont nezaujímá přední místo při ošetřování pacientů praktickým zubním lékařem. Jak ukazují zkušenosti, zápisy o ošetření a vyšetření parodontu budˇzcela chybí, nebo jsou to  jen nepřesné údaje o diagnóze a stavu parodontu. Příčina je snad v tom, že ošetřujícím není jasné jak parodont účelně a poměrně rychle vyšetřit nebo nezájem o léčbu parodontu obecně. Můžeme konstatovat, že bez stanovení diagnózy a popisu stupně jeho postižení nelze parodont úspěžně léčit.

Autor uvádí jednoduché postupy vyšetření a  ošetření. Těchto předsnášek probíhá hodně a často přednášejí zkušení odborníci, ale zlepšování stavu parodontupuje jen velmi pomalu. Co je příčinou, proč se stav parodontu podstatně nezlepšuje rychleji? Příčin dle autora je několik:

  1. parodontitida nebolí-jen krvácejí dásně
  2. řada kolegů neví přesně, jak a co vyšetřit
  3. praktičtí zubní lékaři mají dost práce a nemají potřebu vyhledávat si další
  4. jak je ošetřování parodontu hodnoceno (?)
  5. objevily se implantáty – je snedné zuby jimi nahradit. Ale je to pravda?
  6. není lepší můstek než chodit pravidelně na hygienu a stále platit?

Jaká je skutečnost? Parodontitidu i gingivitidu je snadné v počátečních stádiích léčit a vyléčit. Zdůrazněno počátečních stádiích.

Rozsáhlé studie ukázaly, že zavedení řádné hygieny u pacienta doplněné precizním subgingiválním ošetřením, dělá zázraky. Vymizí krvácení, parodontální choboty poklesnou na hloubku 4mm a přecházíme na recall. Je potvrzeno a prokázáno, že tímto způsobem lze  vyléčit 70-80% parodontitid!!

Z toho vyplývá jednoznačný závěr, chirurgické výkony potřebuje jen 20-30%

pacientů! Ten malý zázrak se nazývá iniciální fáze léčby parodontitidy a spočívá na kartáčku a kyretě.

Udělali jsme veliký pokrok, máme v našich řadách dentální hygienistky, které jsou schopny precizně provést iniciální fázi a zastavit proces parodontitidy. Mám to štěstí, že spolupracuji s dentálními hygienistkami a je to práce velice plodná a tímto způsobem je možné řešit problém nemocného parodontu, jak si dovolím demonstrovat. Je to ale práce namáhavá, únavná a náročná na čas, zručnost a preciznost, takovouto práci pacienti ocení.

Dá se říci, že dentální hygienistka  přináší nové možnosti v řešení problému parodontitidy velkého procenta pacientů. Vše se jistě bude vyvíjet, objeví se i problémy a nové cesty. Vím, že dentální hygienistky to dělat chtějí!

doc. MUDr Ivo Dřízhal, CSc.

Narodil jsem se v Praze 7.9.1939. Na Lékařskou fakultu stomatologický směr jsem  nastoupil  v roce 1957 v Praze, kde jsem ukončil 2 roky a dostudoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Promoval jsem v  1962. Nastoupil jsem do Jaroměře, kde jsem pracoval 3 roky. Od roku 1965 jsem zaměstnán na Stomatologické klinice v Hradci Králové, kde jsem byl dlouhodobě vedoucím parodontologického oddělení. V roce 1967 jsem dokončil studium všeobecného směru a promoval. Byl jsem 25 let předsedou České parodontologické společnosti až do r 2025, byl jsem jmenován jako Čestný předseda této společnosti.  Zastával jsem postavení člena General Assambly for Periodontology po 23 let. Byl  jsem členem a ještě jsem několika redakčních rad. Titul CSc. jsem získal v roce 1976, habilitoval jsem v roce 1991. Publikoval jsem přes 160 prací v našich i zahraničních časopisech, přednesl přes 500 odborných sdělení doma i zahraničí. Jsem autorem či spoluautorem mnoha učebních textů a monografií.  Doposud pracuji v Hradci Králové a Praze.

Manželka lékařka, je v důchodu, mám jednoho syna a dva vnuky. Rád jsem hrál tenis a hokej, nyní chodím na ryby a do lesa na houby. Rád jsem cestoval.

Datum: 12.12.2016 9:18:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště