Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Indikace typů spojů abutment – implantát ; Gabriela Pavlíková, MUDr. et MUDr.

 

Při výběru implantologického systému někteří volí kvalitní a v čase ověřené systémy, jiní se řídí čistě ekonomickou stránkou a volí dle jeho ceny. Při výběru implantátu pro řešení konkrétní situace bychom měli ale jeho volbu podmínit typem budoucí protetické práce. Autorka ve sdělení porovnává jednotlivé typy spojů abutmentu s implantátem především z hlediska jejich biomechaniky. Při správné indikaci typu implantátu a abutmentu lze minimalizovat komplikace protetických prací nesených implantáty a dosáhnout dlouhodobě stabilních výsledků.

Gabriela Pavlíková, MUDr. et MUDr.

Absolvovala obor Stomatologie na LF UK v Plzni v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 2001.

Od počátku se chtěla věnovat klinické práci se zaměřením na ústní a obličejovou chirurgii, proto po krátkém působení v soukromé zubní praxi ve Stříbře začala v březnu roku 1994 pracovat na plný úvazek na Stomatologické klinice LF UK v Plzni. Odtud přešla na podzim roku 2007 na Stomatologickou kliniku 1. LFUK a VFN v Praze.

Implantologii se věnuje od roku 1998. Po celou dobu spolupracuje na vývoji a klinických zkouškách s vědeckým týmem společnosti GEASS, především na části jejich práce týkající se unikátního laserového povrchu SYNTHEGRA.

V roce 2002 zahájila v České republice klinické zkoušky jednoho z pěti prototypů přístroje pro ultrazvukovou kostní chirurgii Piezosurgery® Mectron. Spolupracuje s autorem myšlenky dr. Tomasem Vercellotti, implantologem a parodontologem z italského Janova a jeho kolegy, především s dr. Andreou Podesta, autorem jednoho ze způsobů kortikotomiemi urychlené ortodontické léčby dospělých pacientů.

V oboru maxilofaciální chirurgie je zaměřena na chirurgii ortognátní, na diagnostiku a léčbu  kostních onemocnění včetně osteomyelitid a osteonekróz. Od počátku se léčbě orofaciální bolesti.

Aktivně se dále vzdělává. Navštěvuje řadu odborných akcí Čechách i v zahraničí, kterých se účastní i aktivně jako přednášející.

Datum: 24.3.2015 14:14:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště