Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Hygiena u hybridních zubních náhrad - doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

 

pátek 26. 5. 2017, 11,30 – 12,30

Vysoká úroveň orální hygieny je základem dlouhodobé funkce a stability jak přirozeného chrupu, tak i celého žvýkacího aparátu. Kvalita hygienické péče o ústní dutinu je také důležitým faktorem při výběru vhodného způsobu stomatologického ošetření. U motivovaných pacientů lze indikovat náročné a finančně nákladné rekonstrukce chrupu vzhledem k jejich dlouhodobé prognóze. Naopak u stavů, kde nelze předpokládat zlepšení hygieny, je vhodné navrhnout jednoduchá řešení ze standardních materiálů. Specifické podmínky nacházíme u seniorů se zbytkovým chrupem, obvykle s oslabeným biologickým faktorem. Vhodným typem protetického ošetření jsou v uvedených podmínkách hybridní náhrady. Jejich velkou předností je využití propriocepce ve zbývajícím parodontu, smíšený až dentální přenos žvýkacího tlaku a prevence ztráty alveolární kosti. Relativní nevýhodou je zvýšená akumulace plaku pod náhradou a s ní související riziko demineralizace tvrdých zubních tkání a vznik či rozvoj parodontopatií. Přednáška prezentuje vhodné postupy a pomůcky pro hygienickou péči o hybridní náhradu

  • s radixy ošetřenými výplněmi,
  • s radixy ošetřenými kořenovými inlejemi,
  • zakotvenou attachmenty, opěrnými třmeny nebo teleskopickými systémy,
  • zakotvenou pomocí dentálních implantátů.

Nezastupitelné jsou všechny druhy mechanických, elektrických i sonických kartáčků. Velice přínosnými se jeví přístroje typu air-floss.

Autor: Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Spoluautoři : Doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

H. Hubálková promovala v r. 1982 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor stomatologie. První specializaci získala v roce 1985, nástavbovou specializaci z Protetické stomatologie v 1991 a z Klinické stomatologie v 2012. Postgraduální studium v oboru Biomedicína (Ph.D.) dokončila na 1. LF UK v 2004 a habilitovala v r. 2007. V roce 2010 obhájila specializaci European Prosthodontic Association recognized specialist in prosthetic dentistry.

Praxe:1982 - dodnes – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2000 - dodnes – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Stomatologická klinika.

Vědecká činnost: Orální rehabilitace pacientů s gastrointestinálními poruchami, Dentální implantáty, Dlohodobá životnost fixních zubních náhrad, Kompatibilita dentálních slitin s magnetickou rezonancí, Terapie alveolitis ozónovým generátorem, Rekonstrukce rozsáhlých obličejových defektů epitézami.

H. Hubálková je členem ČLS J.E.Purkyně (1982), České společnosti protetické stomatologie (1997 – vědecký sekretář, od 2010 - předseda), České stomatologické komory (od 2010 člen Vědecké rady), Evropské protetické asociace (1998, člen organizačního výboru 25. a 39. EPA kongresu v Praze, prezident EPA 2015 kongresu a prezident EPA 2014-2015). Člen redakční rady časopisu Progresdent (2004 - 2015).

Publikace: 165 odborných článků, 2 monografie, kapitoly v monografiích, 265 přednášek na odborných setkáních a mezinárodních kongresech v ČR a 56 v zahraničí.

Datum: 5.12.2016 14:37:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště