Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Existují absolutní kontraindikace v dentální implantologii? - MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.

 

sobota 16. května, 9:00 - 9:45

 S novými vědeckými poznatky a narůstajícími zkušenostmi se spektrum kontraindikací v dentální implantologii zužuje a téměř všechny kontraindikace jsou dnes považovány za relativní. Na druhou stranu se objevují situace nové, které jsme dříve neřešili a které mohou být i limitující.

Typickým příkladem je hrozba vzniku bisfosfonátové osteonekrózy v souvislosti s implantací. Autoři se ve svém sdělení podrobněji zamýšlejí nad některými všeobecně uznávanými kontraindikacemi a snaží se porovnat oficiální názor se svou každodenní praxí. Takovým způsobem hodnotí vliv kouření, věkovou hranici pro implantaci a některé specifické medikace, jako jsou antihemostatika a především bisfosfonáty. Ukazuje se, že užívání bisfosfonátů nelze podceňovat, v některých případech to může být i kontraindikace absolutní. Obecně lze říci, že konečné rozhodnutí o způsobu léčby je na uvážení a mnohdy i odvaze každého lékaře, který by měl zodpovědně posoudit míru rizika vzhledem k přínosu zvoleného postupu.

MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
Absolvovala Stomatologickou kliniku LF UK v Hradci Králové a od roku 1993 je zde zaměstnána jako odborný asistent. Nejprve působila na oddělení dentoalveolární chirurgie, od roku 2003 pracuje trvale na implantologickém oddělení. V roce 2001 obhájila disertační práci na téma Porovnání úspěšnosti povlakovaných a nepovlakovaných oseointegrovaných implantátů. V rámci dentoalveolární chirurgie i dentální implantologie se zajímá o problematiku ošetřování zdravotně kompromitovaných pacientů a seniorů. Účastní se výuky preklinické stomatologie, stomatologické rentgenologie a dentální implantologie. Publikovala řadu prací na téma dentální implantologie a je spoluautorem monografie Dentální implantologie.

Datum: 6.2.2015 14:05:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště