Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Diagnostika a prognóza léčby retinovaných horních špičáků - MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.

 

pátek 27. května, 12:00-13:00

Retence horních špičáků je po třetích molárech druhá nejčastější. Postihuje zhruba 2% populace. Nejčastěji je retence palatinální a jednostranná. Vestibulární retence je ve 7 – 16% případů.

Největší význam pro záchyt pacientů s diagnózou retinovaného špičáku mají praktiční zubní lékaři. Na základě jejich doporučení je pacient odeslán k ortodontistovi. Kontrola posloupnosti prořezávání chrupu je součástí rutiní preventivní prohlídky. Erupce špičáku by měla být sledována již od 8 - 9 let věku. V období 9. roku je palpací zjistitelné vyklenutí ve vestibulu způsobené prořezávajícím špičákem. Palpace je nutná nejen ve vestibulu, ale rovněž i palatinálně a extraorálně u ala nasi, případně na spodině nosu. Při asymetrii nebo nepřítomnosti vyklenutí by praktický zubní lékař měl standardně provést kontrolní OPG vyšetření a při odchylnosti erupční dráhy nebo dystopii špičáku, pacienta odeslat k ortodontistovi nejpozději ve věku 10 let. Při klinickém vyšetření je také nutné pečlivě sledovat pozici laterálních řezáků a její změny v čase, protože nejčastější komplikací při retenci horního špičáku je resorpce kořene postranního (12%) nebo středního řezáku. Pokud je laterální řezák během druhé fáze výměny chrupu skloněn nejen distálně, ale i labiálně, a potvrdí se labiální retence špičáku, je riziko resorpce velmi pravděpodobné.

Rengenologické vyšetření slouží nejenom k diagnostice retinovaného špičáku, ale i k určení přesné lokalizace špičáku a případných komplikací retence. Dle pozice špičáku před léčbou je taktéž možno zjistit prognózu jeho zařazení a předpokládanou délku léčby. CBCT vyšetření přináší nejenom zpřesnění diagnostiky ale i nové metody určení prognostických faktorů.

MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.

Vzdělání

 • 1995 - 1999 Gymnázium Piešťany
 • 1999 – 2005 Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta  -  obor stomatologie
 • 2007 – 2010 postgraduální studium ortodoncie na Klinice zubního lékařství v Olomouci
 • 2010 Atestace z ortodoncie – atestační práce: Retence horních špičáků
 • 2009 – 2015  postgraduální vědecké studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – disertační práce: Diagnostika retence horních špičáků
 • 8/ 2015 obhájený titul Ph.D.

Studium angličtiny

 • 01.08.2004 – 31.09.2004  language school MLI Dublin – English
 • Certifikát: certifikát University of Cambridge – FCE, certifikát MLI Dublin

Praxe

 • 01.07 – 31.08.2005 absolventská praxe–MUDr. Jarmila Vodová, Piešťany, Slovenská republika
 • 01.09.2005 – 31.08.2006  privátní praxe, MUDr. Jan Bjaček, Kroměříž, Česká republika
 • 01.09.2006 - 30.05.2007   ortodontická praxe, MUDr. Martin Kotas, Zlín, Česká republika
 • 01.06.2007 –  dosud Ortodontické odělení Kliniky zubního lékařství, Olomouc, specializační studium
 • 01.05.2010 – dosud Soukromá ortodontická praxe, a-dent s.r.o.,Piešťany, Trnava

Stáže

 • 1.3.2008 – 15.3.2008 ortodontická praxe, prof.MUDr.Borbély Peter, Budapešť, Maďarsko
 • 3. – 5. 2010 a 13.5. 2010 stáž na  Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, FN Královské Vinohrady, Praha
 • 10. – 12.5.2010 ortodontická praxe PetrOrto s.r.o., Praha

Certifikáty

 • Incognito eBrace/ eLock 3D customized lingual system

Aktivní účast

 • XXXVIII. Konference studentských vědeckých prací
  30.-31.05.2005
  Dentální a skeletální změny u pacientů před a po léčbě distokluze
  Ivana  Dubovská,  školitel : doc. MUDr. Špidlen Miloš, PhD.
 • Kongres české ortodontické společnosti, Olomouc
  06.10.-09.10.2005
  Přednáška : Dubovská, I., Špidlen, M.: Dentální a skeletální změny u pacientů před a po léčbě distokluze
 • Kongres české ortodontické společnosti, Plzeň
  2007
  Přednáška : Dubovská, I., Kotas, M.,Petrová, J.: Zákus řezáků
 • Kongres maďarské ortodontické společnosti, Budapešť
  16. – 18.9.2008
  Přednáška : Dubovská,I., Krejčí,P., Špidlen,M., Vágnerová, B.: Palatinálně retinované špičáky – faktory ovplivňující délku léčby
 • III. Kongres mladých zubných lekárov, Trenčín
  06. – 07.02.2009
  Přednášky:
  1. Dubovská, I., Špidlen, M.: První pomoc u pacientů s fixním aparátem
  2.  Dubovská, I., Kotas, M., Petrová, J.: Zákus řezáků
  3.  Dubovská, I., Krejčí, P., Špidlen, M., Vágnerová, B.: Palatinálně retinované špičáky – faktory ovlivňující délku léčby
 • Konference Úsměv 09
   03. – 04.04.2009
  Přednáška: Dubovská, I., Kotas, M., Petrová, J.: Zákus řezáků
 • Ortodontické drôty
  3. Drôty titanové a drôty pre zhotovenie retainerov
  23.5.2009
  MUDr. Martin Kotas PhD., MUDr. Ivana Dubovská
 • II. Česko – slovenský ortodontický kongres
  X. Kongres Českej ortodontickej spoločnosti, Mikulov
  17. – 19.9.2009
  Poster: Dubovská, I., Krejčí, P., Špidlen, M., Vágnerová, B.: Palatinálně retinované špičáky – faktory ovlivňující délku léčby  (1.miesto za poster)
 • Kongres Maďarskej ortodontickej spoločnosti, Balatonszárszó
  19. – 21.03.2010
  Přednáška: Dubovská, I., Soldánová, M., Špidlen, M.: How to start with 2D lingual  technique?
 • Konferencia Úsměv 2010
  26. – 27.3.2010
  Přednáška: Dubovská, I., Kvapilová, T., Jakl, P., Špidlen, M.: Interdisciplinární spolupráce - úpravy tvaru zubů
 • Konferencia Úsměv 2011
  1.4. -  2.4.2011
  Prednáška: Dubovská, I., Špidlen, M. : První pomoc u fixních aparátů
 • Kongres České ortodontickej společnosti
  22. – 24.9.2011
  Prednáška: Dubovská, I., Špidlen, M., Krejčí, P., Kotas, M.: Faktory ovlivňující délku léčby palatinálně retinovaných špičáků (oceněná jako nejlepší přednáška)
 • Konference „Víme jak na zubní kaz“, Olomouc
  11. – 12.11.2011
  Přednáška: Dubovská, I., Mehlerová, B., Špidlen, M.: Rovnátka zuby nekazí
 • Konference Úsmev 012, Olomouc
  23.-24.3.2012
  I. Dubovská, M.Špidlen, M. Kotas, P. Krejčí - Faktory ovlivňující délku léčby palatinálně retinovaných špičáků
 • Celooborový seminář, Olomouc
  3.2.2012
  I. Dubovská – 2D lingválna technika + praktická výuka lingvální techniky
 • Kongres Maďarské ortodontické společnosti, Balatonszárszó
  19. – 22. 4. 2012
  Přednáška:  I. Dubovská, M. Kamínek, M. Špidlen, M. Kotas, P. Krejčí, I. Marek, M. Starosta, L. Gelnar, Z. Pokorný – Interdisciplinary treatment (Orthodontist and general dentist, periodontist, surgeon)
 • Celooborový seminář
  2.8.2012, Olomouc
  I. Dubovská – Interdisciplinární spolupráce
 • XIII. Kongres české ortodontické spoločnosti
  20. -22.9.2012
  Poster: I.Dubovská, P. Krejčí, M. Schneiderová, Z. Micek – Úrazy zubů – spolupráce s ortodontistou
  Poster: I. Dubovská, Z. Micek, P. Krejčí, M. Starosta – Ortodontická terapie po úrazech zubů
 • Celodenní kurz na Stomatologické klinice v Košicích
  26.10.2012
  Přednáška: I. Dubovská – Dočasné kotvící zařízení
 • 18. Trnavský stomatologický seminář
  6.12.2012
  Přednáška:  I. Dubovská, M. Kamínek, M. Špidlen, M. Kotas, P. Krejčí, I. Marek, M. Starosta, L. Gelnar, Z. Pokorný – Interdisciplinárna spolupráca medzi zubárom, parodontológom, stomatochirurgom a ortodontistom
 • Konference Úsměv 013
  22.3.2013
  Přednáška: I. Dubovská, P. Krejčí, M. Schneiderová, Z. Micek – Úrazy zubů – spolupráce s ortodontistou
 • Přednáška na Klinice zubního lékařství v Olomouci
  7.2.2013
  Přednáška : I. Dubovská – Miniimplantáty
 • Přednáška na Klinice zubního lékařství v Olomouci
  4.4.2013
  Přednáška : I. Dubovská – Interdisciplinární spolupráce
 • XIV. Kongres české ortodontické společnosti, Plzeň
  26. – 28.9.2013
  Přednáška : I. Dubovská, M. Kotas, M. Špidlen – 2D lingvální technika – ekonomická alternativa – možnosti a limity
  Přednáška: I. Dubovská, J. Krejčí, M. Kotas – Nepřímé lepení u 2D lingvální techniky
  Poster:  I. Dubovská, J. Krejčí, M. Kotas, L. Orava, E. Sedlatá – Jurásková, M. Gemzický – Nepřímé lepení
 • Kongres české parodontologické společnosti, Olomouc
  22.11.2013
  I.Dubovská, M.Starosta, M.Špidlen – Ortodontická léčba pacienta s oslabeným parodontem
 • Celodenní přednáška na Zubní klinice v Brně
  2.12.2013
  Přednáška: I. Dubovská, V. Kopelent – Miniimplantáty v praxi
 • Kongres evropské ortodontické společnosti, Varšava
  18.-21.6.2014
  Poster:  I.Dubovská, P. Krejčí, M. Schneiderová, K. Mazurová, M. Kotas – Dental injury – cooperation with an orthodontist
  Poster:  I.Dubovská, M.Kotas, P.Krejčí, M.Špidlen, P. Borbély – X-ray predicting duration of treatment of palatally impacted canines
 • Celodenní přednáška na Stomatologické klinice v Bratislavě
  14.12.2013
  I. Dubovská, V. Kopelent – Dočasné kotviace zariadenia- miniimplantáty
 • Dvoudnové školení, Zvolen
  24.-25.1.2014
  I.Dubovská, M. Kotas – ortodontické dráty I.
 • Dvoudnové školení, Zvolen
  21.- 22.2.2014
  I.Dubovská, M. Kotas – ortodontické dráty II.
 • Dvoudnové školení, Sliač
  28.-29.3.2014
  I.Dubovská, M. Kotas – ortodontické dráty III.
 • Celodenní přednáška, Olomouc
  12.4.2014
  I.Dubovská – Nepřímé lepení
 • Konference „ víme jak na zubní kaz“, Olomouc
  15.11.2014
  Spoluautor: N. Němcová, I. Dubovská, M. Kotas – Stabilita miniimplantátů
 • Celooborový seminář, Hamburg
  27. – 29.11.2014
  I. Dubovská – Skeletal class II. treatment difficulties
 • Konference Úsměv, Olomouc
  20.3.2015
  I. Dubovská, N. Němcová, M. Kotas – Využití kotevních miniimplantátů v ortodoncii
  Spoluautor: N. Němcová, I. Dubovská, M. Kotas – Stabilita miniimplantátů
 • Kongres Slovenské ortodontické společnosti, Piešťany
  10. – 11.4.2015
  I. Dubovská – Efektivita zvyšovania zhryzu
 • Congress of Czech dental society, Prague
  8. – 10.10.2015
  Dubovská I., Špidlen M., Urbanová W., Kotas M.: Impacted canines
 • XVI. Congress of Czech orthodontic society, Hradec Králové
  15. – 17.10.2015
  Dubovská I., Kotas M.: 2D versus 3D Measurement of the Position of Palatally Impacted Canines

Publikace

 • Dubovská, I., Špidlen, M.: Dentální a skeletální změny u pacientů před a po léčbě distokluze, Ortodoncie, Sborník abstrakt, 2005, 14, č.3, s.2
 • Dubovská, I., Kotas, M.,Petrová, J.: Zákus řezákú, Časopis Student, 2008, 1,č.1,s.8
 • Dubovská, I., Špidlen, M.,Krejčí, P., Kotas, M.: Faktory ovlivňující délku léčby palatinálně retinovaných špičáků – 1. Část, Ortodoncie, 2011,roč. 20, č. 1, s. 21
 • Dubovská, I., Špidlen, M.,Krejčí, P., Kotas, M., Borbély, P.: Faktory ovlivňující délku léčby palatinálně retinovaných špičáků – 2. Část, Ortodoncie, 2011, roč. 20, č. 3
 • Dubovská I., Špidlen M., Krejčí P., Borbely P., Voborna I., Harvan L., Kotas M.: Palatally Impacted canines – Factors Affecting Treatment Duration, IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR – JDMS), 2015, roč. 14, č. 2, s. 16 – 21. (IF 1,486)
 • Dubovská, I.; Heřmánek, J.; Urbanová, W.; Borbèly. P.; Krejčí, P.; Kotas, M.: Lateral Incisor Morphology In Patients With Impacted Canine: A CT Study, Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR – JDMS), 2015, issue 14, vol. 7, pages 1 - 5. (IF 1,486)
 • Mazurová, K.; Dubovská, I.; Fudalej P.: Impacted canines. Praktické zubní lékařství, 2015, issue 63, vol. 3, pages 34 - 37.
 • Dubovská, I.; Urbanová, W.; Sedlatá – Jurásková, E.; Krejčí, P.; Borbèly, P.; Voborná, I.; Kotas, M.: Palatally impacted canines: factors affecting treatment duration on lateral cephalograms, Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR – JDMS), 2015, issue 14, vol. 9, pages 13 - 17. (IF 1,486)
 • Borbély, P.; Watted, P.; Dubovská, I.; Hegedűs, V.; Muhamad, A.H.: Interdisciplinary approach in the Treatment of Impacted Canines – Review, International Journal of Maxillofacial Research, 2015, issue 3, vol. 1, pages 27 – 43. (IF 1,28)

Absolvované  školení

 1. Kongres České ortodontické společnosti, Olomouc
  06.10.-09.10.2005
 2. Evidence based orthodontics: what do we hope,what do, what  we know?
  06.10.2005
  Prof. Luc Dermaut
 3. Orthodontic and implantology
  09.10.2005
   Prof. Nejat Erverdi
 4. Digitální fotografie v ortodontické praxi
  21.04. – 22.04.2006
  Mgr. Jiří Běl
 5. Spolupráce PZL, ortodontistu a paradontologa
  07.04.2006
  MUDr. Ivo Marek, PhD., Doc. MUDr. Martin Starosta, PhD.
 6. Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
  21.04.2006
 7. Východoevropský MBT Summit v Praze
  Orthodontic management of class II. malocclusion
  19.05. – 20.05.2006
  Dr. R.P. McLaughlin, Dr. J. Benett, Dr. L. Christensen
 8. Terapie fixními ortodontickými aparáty I. typ
   11.09. – 17.09.2006
  Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc, MUDr. Marie Štefková, CSc.
 9. Použití Twin Block v kombinaci s MBT fixním aparátem
  03. – 04.11.2006
  Dr. Steve Chadwick, Dr. Colin Melrose
 10. Terapie fixními ortodontickými aparáty II. typ
  24.02. – 02.03.2007
   Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc, MUDr. Marie Štefková, CSc.
 11. Retence a aktivní pohyby pomocí různých teplem tvarovatelných snímacích aparátů
   03.04.2007
  Gareth Wood
 12. Praktický kurz tvarování oblouků fixních ortodontických aparátů
  10. – 12.05.2007
  22. – 25.10.2007
  MUDr. Marie Štefková, CSc.
 13. Ortodontický specializační kurz II. typ
  10. – 13.09.2007
  Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., MUDr. Marie Štefková, CSc., Doc. MUDr. Miloš Špidlen, PhD.
 14. Biology of Orthodontic Tooth Movement
  14.09.2007
  Prof. Jaap Maltha
 15. Clefts
  15.09.2007
  Dr. Dr. Borbély Peter, PhD.
 16. Kongres České ortodontické společnosti, Plzeň 2007
  2007
 17. Interceptivní léčba pacientů jako příprava na ortognátní operaci
  26. – 28.10.2007
  MUDr. Jiří Petr, MUDr. René Foltán
 18. Představení MBT filozofie, budoucnost ortodoncie
  06.12.2007
  Dr. Frederyk Berstrand
 19. 3th International Vienna Symposium
  07. – 08.12.2007
 20.  Ortodontické dráty
  Nivelizační dráty
  2007
  MUDr.Kotas Martin, PhD.
 21. Nové aspekty ortodontické léčby
  22. – 23.2.2008
  Prof. Dr. W.R.Proffit, DDS, PhD.
 22. Ortodontické dráty
  2.Dráty pro posun zubů a zvyšování skusu
   04. – 05.04.2008
  MUDr. Martin Kotas, PhD., MUDr. Jana Lemáková
 23. Plánování  ortodontické léčby pro dospělé pacienty s parodontologickými problémy
  25. – 26.4.2008
  Prof. Vincent Kokich, DDS, MSD
 24. Miniscrews are a Milestone in Orthodontics
  16.05.2008
   Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 25. Non – compliance Orthodontics – nové postupy při léčbě II. tříd a otevřeného skusu, nejen u nespolupracujících pacientů
  24.05.2008
  Dr. Stefano Velo
 26. Early Orthodontic Treatment
  Disturbances in Occlusal Developement from Primary to the Permanent dentition
  19.09.2008
  Prof. Dr. Jüri Kurol
 27. Kongres Maďarské ortodontické společnosti, Budapešť
  16. – 18.9.2008
 28. Kurz Prof. Dr. Bjorn U. Zachrissona
  07. – 08.11.2008
  Prof. Dr. Bjorn U. Zachrisson, DDS, MSD, PhD.
 29. 6th International Orthodontic Symposium „Orthodontics 2008“
  27.11.2008
 30. Nebojte se lingvální techniky
  03.– 29.11.2008
  Dr. Vittorio Cacciafesta
 31. IVOS 2008
  4th International Vienna Symposium Megatrends in Orthodontics
  05. – 06.12.2008
 32. Návody pro vytvoření faciální harmonie a stability
  24.01.2009
  Dr. R.G.„Wick“ Alexander
 33. III. Kongres mladých zubných lekárov, Trenčín
  06. – 07.02.2009
  Přednášky:
  1. Dubovská, I., Špidlen, M.: První pomoc u pacientů s fixním aparátem
  2.  Dubovská, I., Kotas, M., Petrová, J.: Zákus řezáků
  3.  Dubovská, I., Krejčí, P., Špidlen, M., Vágnerová, B.: Palatinálně retinované špičáky – faktory ovlivňující délku léčby
 34. Lingvální technika
  14.02.2009
  MUDr. Soldánová Milada, MUDr. Otta Jiří
 35. Growth
  20.03.2009
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 36. Konference Úsměv 09
  03. – 04.04.2009
  Aktivní účast: Dubovská, I., Kotas, M., Petrová, J.: Zákus řezáku
 37. Model analysis
  17.04.2009
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 38. Brzká léčba, interdisciplinární léčba
  15. – 16.05.2009
  Marco Rosa, MD, DDS
 39. Model analysis II.
  22.05.2009
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 40. Ortodontické dráty
  3. Dráty titanové a pro zhotovení retainerů
  23.05.2009
  MUDr. Martin Kotas PhD., MUDr. Dubovská Ivana
 41. The growth of  the mandibles and the developement of personality
  11.09.2009
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 42. II. Česko – slovenský ortodontický kongres
  X. Kongres České ortodontické společnosti
  17. – 19.9.2009
  Poster: Dubovská, I., Krejčí, P., Špidlen, M., Vágnerová, B.: Palatinálně retinované špičáky – faktory ovlivňující délku léčby
 43. Diagnostika a plánování tvářové estetiky a léčby u ortodonticko – chirurgických pacientů
  01.  – 02.2009
  Dr. G. W. Arnett, Dr. R. P. McLaughlin
 44. Finishing and Retention
  09. – 10.2009
  Prof. Dr. Hasund Ashbjorn
 45. Cephalometry
  06.11.2009
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 46. Léčba II. tř.
  20.11.2009
  Dr. Pascal Baron
 47. Využití kotevních miniimplantátů v klinické praxi
  19. 11.2009
  Dr. Marino Musilli
 48. Kotevní mikrošrouby – teorie a prax
  28.11.2009
  MUDr. Marek Ivoš PhD., doc. MUDr. Starosta Martin PhD.
 49. Kombinovaná ortodonticko – chirurgická terapie skusových odchylek
  12. – 15.3.2010
  MUDr. Jiří Petr, MUDr. et  MUDr. René Foltán, PhD.
 50. Kongres Maďarské ortodontické společnosti, Balatonszárszó
  19. – 21.03.2010
  Přednáška: Dubovská, I., Soldánová, M., Špidlen, M.: How to start with 2D lingual technique?
 51. Konference Úsměv 2010
  26. – 27.03.2010
  Přednáška: Dubovská, I., Kvapilová, T., Jakl, P., Špidlen, M.: Interdisciplinární spolupráce - úpravy tvaru zubů
 52. Rozštěpy 2010
  16.4.2010
 53. 3D lingválna technika – Live kurz
  17.4.2010
  MUDr. Soldánová Milada
 54. Polytématika
  12. – 13.11.2010
  Prof. Kurol Juri, DDS, odont.dr.
 55. International orthodontic symposium, Praha
  25. – 27.11.2010
 56. The treatment of deep bite, Budapešť
  2.12.– 4.12.2010
  Prof. Dr. Hasund Asbjorn
 57. Základy plánování léčby fixními aparáty
  12.2.-13.2.2011
  Prof. Dr. Hasund Asbjorn
 58. Konference Úsměv 2011
  2.12. -  2.4.2011
  Prednáška: Dubovská, I., Špidlen, M. : Prvá pomoc u fixných aparátov
 59. Contraction phase, Budapešť
  15.4.2011
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 60. Autotransplantace zubů
 61.  Finishing phase
  13.5.2011
  Dr. Dr. Peter Borbély, PhD.
 62. Kongres Evropské ortodontické společnosti, Istanbul
  15 -17.6.2011
 63. Kongres České ortodontické společnosti
  22. – 24.9.2011
  Prednáška: Dubovská, I., Špidlen, M., Krejčí, P., Kotas, M.: Faktory ovlivňující délku léčby palatinálně retinovaných špičáků (oceněná jako nejlepší přednáška)
 64. Multidisciplinary koncept for a succsfull treatment of impacted teeth under particular consideration of dentofacial esthetics, Budapešť
  3.-4.11.2011
  Prof. Watted Nejat
 65. Konference „Víme jak na zubní kaz“
  11. – 12.11.2011
  Prednáška: Dubovská, I., Mehlerová, B., Špidlen, M.: Rovnátka zuby nekazí
 66. Kongres Maďarské ortodontické společnosti, Balatonszárszó
  19. – 22. 4. 2012
  Přednáška:  I. Dubovská, M. Kamínek, M. Špidlen, M. Kotas, P. Krejčí, I. Marek, M. Starosta, L. Gelnar, Z. Pokorný – Interdisciplinary treatment (Orthodontist and general dentist, periodontist, surgeon)
 67. XIII. Kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice
  20. -22.9.2012
  Poster: I.Dubovská, P. Krejčí, M. Schneiderová, Z. Micek – Úrazy zubů – spolupráce s ortodontistou
  Poster: I. Dubovská, Z. Micek, P. Krejčí, M. Starosta – Ortodontická terapie po úrazech zubů
 68. 18. Trnavský stomatologický seminár
  6.12.2012
  Prednáška:  I. Dubovská, M. Kamínek, M. Špidlen, M. Kotas, P. Krejčí, I. Marek, M. Starosta, L. Gelnar, Z. Pokorný – Interdisciplinárna spolupráca medzi zubárom, parodontológom, stomatochirurgom a ortodontistom
 69. MBT technika od A až do Z, Bratislava
  26.1.2013
  MUDr. Martin Horáček
 70. Incognito – certifikačný kurz, Praha
  1.-2.3.2013
  Dr. Esfandiar Modjahedpour
 71. Konference Úsměv 2013
  22.3.2013
  Prednáška: I. Dubovská, P. Krejčí, M. Schneiderová, Z. Micek – Úrazy zubů – spolupráce s ortodontistou
 72. Sympózium „ Dva obory jeden cíl“, Praha
  23.3.2013
 73. Kongres Slovenské ortodontické společnosti, Bratislava
  26. – 27.4.2013
 74. Praktické řešení komplikací při léčbě dospělých pacientů, Praha
  24. - 25.5.2013
  Dr. Lars Christensen
 75. Open and deep bite, Budapešť
  6.9.2013
  Dr. Peter Borbély
 76. XIV. Kongres České ortodontické společnosti, Plzeň
  26. – 28.9.2013
  Prednáška : I. Dubovská, M. Kotas, M. Špidlen – 2D lingvální technika – ekonomická alternativa – možnosti a limity
  Prednáška: I. Dubovská, J. Krejčí, M. Kotas – Nepřímé lepení u 2D lingvální techniky
  Poster:  I. Dubovská, J. Krejčí, M. Kotas, L. Orava, M. Gemzický – Nepřímé lepení
 77. Ortodonticko – chirurgická léčba pacientů s čelistními vadami – základy a nové zkušenosti, Mikulov
  8. – 10. 11.2013
  doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., MUDr. Jiří Petr
 78. 114th Congress of American Association of Orthodontist, New Orleans
  25. – 29. 4. 2014
 79. 90th Congress of European Orthodontic Society, Warszawa
  18. – 21. 6.2014
  Poster:  I.Dubovská, P. Krejčí, M. Schneiderová, K. Mazurová, M. Kotas – Dental injury – cooperation with an orthodontist
  Poster:  I.Dubovská, M.Kotas, P.Krejčí, M.Špidlen, P. Borbély – X-ray predicting duration of treatment of palatally impacted canines
 80. Biomechanika a estetika založená na strategii ortodontické léčby, Praha
  16. – 17.5.2014
  prof. dr. Ravira Nanda
 81. Kompenzace nebo operace? I.část
  23. – 24.5.2014, Znojmo
  MUDr. Martin Kotas, Ph.D., MUDr.et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.
 82. Kompenzace nebo operace? II.část
  5.9.2014, Znojmo
  MUDr. Martin Kotas, Ph.D., MUDr.et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.
 83. Certifikační kurz eBrace/ eLock 3D customized lingual systém
   31.5. – 1.6.2014, Praha
  MUDr. Andrej Turzo, MBA, Ph.D.
 84. Retence a umění kamufláže
  3.10.2014, Bratislava
  Dr. Simon Littlewood
 85. Ortodoncie dospělých
  22.6.2012, Praha
  Dr. Vittorio Cacciafesta,DDS
 86. Orto – perio – implantologické problémy
  23. – 24.3.2012, Praha
  dr. Giuliano Maino, M.D., DDS
 87. Kongres České ortodontické společnosti
  18. – 20. 9. 2014, Olomouc
 88. Nepřímé lepení a 2D technika
  20.5.2014, Olomouc
  I.Dubovská
 89. Conference Úsměv, Olomouc
  20.3.2015
  I. Dubovská, N. Němcová, M. Kotas – TAD in praxis
  N. Němcová, I. Dubovská, M. Kotas – TAD stability
 90. Congress of Czech dental society, Prague
  8. – 10.10.2015
  Dubovská I., Špidlen M., Urbanová W., Kotas M.: Impacted canines
 91. XVI. Congress of Czech orthodontic society, Hradec Králové
  15. – 17.10.2015
  Dubovská I., Kotas M.: 2D versus 3D Measurement of the Position of Palatally Impacted Canines
Datum: 5.1.2016 10:39:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště