Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IMT
10.-14.9. 2012

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

Doprovodný program

 

Kompletní doprovodný program veletrhů MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX 2012 ke stažení:

Pondělí 10. 9. 2012 

10.00–15.30 hod
E-MOBILITY VÝVOJ A TRENDY 2012-2015
Místo konání: Pavilon E, sál E4
Odborný garant: Fresharena, s.r.o., Muchova 7, 613 00 Brno, pí. Monika Čepeláková, tel.: +420 777 722 390, e-mail: monika.cepelakova@fresharena.cz

10.00–17.00 hod
Vzájemné obchody mezi švédskými, českými a slovenskými společnostmi, B2B-event (DEN 1)
Místo konání: Pavilon P, sál P5
Organizační zajištění: Ing. Jiří Penc, Oblá 81, 63400 Brno, tel.: +420 776 126 673, e-mail: penc 45@gmail.com

10.00, 12.00, 14.00 a 15.30 hod
Packaging live – balení, značení, logistika a manipulace v akci (DEN 1)
Místo konání: Pavilon A2
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o., Výstaviště 1 (KC), 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz

12.00-17.00 hod
Vakuová technika a detekce netěsností
Místo konání: Pavilon P, sál P3
Organizační zajištění: LABTECH s.r.o., Polní 23/340, Brno 639 00, Mgr. Alena Hubová, tel.: +420 511 110 732, e-mail: Alena.hubova@labtech.eu

13.00–18.00 hod
MACHINES COMMUNICATE 2012
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizační zajištění: Sdělovací technika spol. s r.o., Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, Ing. Petr Vondrák, tel.: +420 733 182 923, e-mail: vondrak@stech.cz

13.30-16.00 hod
SNĚM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
Místo konání: Pavilon A–Rotunda
Organizační zajištění: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 948/11, 190 05 Praha 9, Miroslava Trublová, tel.: +420 225 279 404, e-mail: mtrublova@spcr.cz


Úterý 11. 9. 2012

8.30–13.00 hod
Slévárenství v České republice v kontextu s trendy průmyslového vývoje
Místo konání: Zámeček, Loosův sál
Organizační zajištění: Svaz sléváren České republiky, Technická 2, 616 00 Brno, Ing. Josef Hlavinka, tel.: +420 541 142 681, +420 603 476 942, fax: +420 541 142 644, e-mail: dir@svazslevaren.cz

9.00 –17.00 hod
XI. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM FORM 2012 (DEN 1)
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Organizační zajištění: FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Ing. Ladislav Žák, Ph.D., tel.: +420 541 142 614, e-mail: zak@fme.vutbr.cz

9.00–18.00 hod
Odborná přednáška na téma „Moderní procesní kapaliny – výkonné a  bezpečné, dle požadavků REACH a CLP“
Diskusní fórum na téma „Technická, provozní a ekonomická hlediska používání procesních kapalin pro opracování moderních materiálů“

Místo konání: Pavilon E, salónek č. 21
Organizační zajištění: CIMCOOL EUROPE, Czech Branch – organizační složka, U rybníka 10, 586 01 Jihlava, Ing. MVDr. Renáta Verešová, tel.: +420 739 294 800, fax: +420 567 211 525, e-mail: veresova.renata@cimcool.net

9.00–13.00 hod
Energie pro budoucnost VIII – Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizační zajištění: FCC PUBLIC, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, Ing. Ondřej Vraný, tel.: +420 734 408 101, e-mail: ondrej.vrany@fccgroup.cz

9.30–14.00 hod
BUSINESS DEN RUSKÉ FEDERACE
Místo konání: Pavilon A, sál Morava
Organizační zajištění: Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., Freyova 27, 190 00 Praha 9, Jana Kordačová, zástupce výkonného ředitele a tajemnice, tel.: +420 266 271 814, fax: +420 266 721 813, e-mail: kordacova@komora.cz

9.30–12.30 hod
Představení Solid Edge se synchronní technologii 5
Místo konání: Administrativní budova, sál 103
Organizační zajištění: Siemens Industry Software, s.r.o., Na Maninách 7, Eva Urbánková, tel.: +420 266 790 437, e-mail: urbankova.eva@siemens.com

10.00–17.10 hod
Konference Spolupráce průmyslu a škol pro konkurenceschopnost
Místo konání: Kongresové centrum, sál A
Organizační zajištění: Institut Svazu průmyslu ČR, Na Poříčí 12, Praha 1, 115 30, Tereza Hladíková, tel.: +420 731 476 353, e-mail: tereza.hladikova@virtualni-firma.cz

10.00–13.00 hod
Speed Business Meeting
Místo konání: Pavilon P, Sál P4, sekce C, D
Organizační zajištění: HST Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Lucie Hladíková, tel. +420 222 516 614, +420 725 030 513, e-mail: LHladikova@hst.cz

10.00–14.00 hod
NOVINKY V TECHNOLOGIÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Místo konání: Administrativní budova, sál 102
Organizační zajištění: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice, Ing. Dana Benešová, tel.: +420 724 569 662, e-mail: dana.benesova@ fs.cvut.cz

10.00–12.00 hod
Svařování plastů – ověřování svařovacích postupů,  certifikace systému a personálu
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Organizační zajištění: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Ivana Kroupová, tel.: +420 724 743 419, fax: +420 239 046 805, e-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz

10.00–15.00 hod
Vakuová technika a detekce netěsností
Místo konání: Pavilon P, sál P3
Organizační zajištění: LABTECH s.r.o., Polní 23/340, Brno 639 00, Mgr. Alena Hubová, tel.: +420 511 110 732, e-mail: Alena.hubova@labtech.eu

10.00–17.00 hod
Vzájemné obchody mezi švédskými, českými a slovenskými společnostmi, B2B-event (DEN 2)
Místo konání: Pavilon P, sál P5
Organizační zajištění: Ing. Jiří Penc, Oblá 81, 63400 Brno, tel.: +420 776 126 673, e-mail: penc 45@gmail.com

10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod
Packaging live – balení, značení, logistika a manipulace v akci (DEN 2)
Místo konání: Pavilon A2
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o., Výstaviště 1 (KC), 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz

10.30–11.30 hod
Inteligentní informační systém pro podporu podnikání (den 1)
Místo konání: Pavilon P, sál P2
Organizační zajištění: Intelligent Markets, a.s., Masarykovo náměstí 66/27, 251 Říčany, Bc. Petra Mikesková, MBA, e-mail: petra.mikeskova@in-markets.cz

10.30–13.00 hod
euro pro Export: Český strojírenský export: jak podpořit inovační potenciál?
Místo konání: Pavilon E, sál E4
Organizační zajištění: Mladá fronta a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5, Košíře, Kateřina Kuncová, tel.: +420 225 347 435, e-mail: kuncovak@mf.cz

11.00-11.40 hod
9. zasedání česko-indické Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci
Místo konání: Pavilon E, sál E2
Organizační zajištění: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 948/11, 190 05 Praha 9, Ing. Blanka Jakubcová, tel. +420 225 279 402, e-mail: bjakubcova@spcr.cz

11.40-13.30 hod
Česko-indické ekonomické fórum
Místo konání: Pavilon E, sál E2
Organizační zajištění: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 948/11, 190 05 Praha 9, Ing. Blanka Jakubcová, tel. +420 225 279 402, e-mail: bjakubcova@spcr.cz

13.00–17.00 hod
PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJE PODNIKÁNÍ A STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI ČR
Místo konání: Administrativní budova, sál č. 103
Organizační zajištění: Economia, a.s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, Hana Jandusová, tel.: +420 233 071 428, fax: 233 072 030, e-mail: Hana.Jandusova@economia.cz

13.00–17.00 hod
PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHŮ NA TRZÍCH GLOBALIZOVANÉHO SVĚTA
13. mezinárodní konference z cyklu „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Organizační zajištění:

  • ČVUT Fakulta strojní, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Karlovo nám. 13, 12135 Praha 2, Doc. JUDr. František Klimeš, CSc., tel +420 224 355 796, +420 604 970 802, e-mail: František.klimes@fs.cvut.cz
  • ČVUT Fakulta strojní, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Karlovo nám. 13, 12135 Praha 2, Hana Padevětová, sekretářka ÚŘEP, tel.: +420 224 355 798, e-mail: hana.padevetova@fs.cvut.cz

13.30–17.00 hod
Kooperační rozhovory s vystavovateli společného stánku německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) (den 1)
Místo konání: Pavilon B, stánek č. 36
Organizační zajištění: AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1, Lenka Šolcová, tel.: +420 221 490 323, fax: +420 224 222 200, e-mail: solcova@dtihk.cz

14.00–15.00 hod
Seminář o efektivní lokalizaci technické dokumentace do cizích jazyků pomocí systému CAT (překlad podporovaný počítačem), využití překladové paměti a fuzzy logiky
Místo konání: Pavilon P, sál P2
Organizační zajištění: STAR Czech s.r.o., Krymská 18, Praha 10, Ing. László Jankovics, tel.: +420 608 320 100, e-mail: laszlo.jankovics@star-group.net

14.00–18.00 hod
VIZE V AUTOMATIZACI  – DIGITÁLNÍ TOVÁRNA 2012
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizační zajištění: Sdělovací technika spol. s r.o., Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, Ing. Petr Vondrák, tel.: +420 733 182 923, e-mail: vondrak@stech.cz

14.30–16.30 hod
Indicko-české technologické fórum
Místo konání: Pavilon E, sál E2
Organizační zajištění: Svaz strojírenské technologie Praha, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1, Ing. Pavel Čáp, Útvar expertních služeb, tel: +420 234 698 411, fax: +420 214 789, e-mail: cap@sst.cz

15.00–17.00 hod
Zasedání představenstva SKČR
Místo konání: Pavilon E, salonek 22
Organizační zajištění: Svaz kováren ČR (SKČR), Ptašínského 6, 602 00 Brno, Ing. Pavel Horečka, tel.: +420 604 423 153, e-mail: pavel.horecka@skcr.org


Středa 12. 9. 2012 

8.30 – 15.00 hod
XI. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM FORM 2012 (DEN 2)    
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Organizační zajištění: FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Ing. Ladislav Žák, Ph.D., tel.: +420 541 142 614, e-mail: zak@fme.vutbr.cz

9.00–13.30 hod
Perspektivy automatizace II –  Automatizace výrobních, montážních a balicích linek
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizační zajištění: FCC PUBLIC, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, Ondřej Vraný, tel.: +420 734 408 101, e-mail: ondrej.vrany@fccgroup.cz

9.00-18.00 hod
Odborná přednáška na téma „Procesní kapaliny pro opracování nejmodernějších materiálů“
Diskusní fórum na téma „Technická, provozní a ekonomická hlediska používání procesních kapalin pro opracování moderních materiálů“

Místo konání: Pavilon E, salonek č. 21
Organizační zajištění: CIMCOOL EUROPE, Czech Branch – organizační složka, U rybníka 10, 586 01 Jihlava, Ing. MVDr. Renáta Verešová, tel.: +420 739 294 800, fax: +420 567 211 525, e-mail: veresova.renata@cimcool.net

9.30–14.00 hod
Exportní seminář
Místo konání: Pavilon A, sál Morava
Organizační zajištění: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Bc. Vít Čermák, tel.: +420 543 10 60 90, +420 721 458 140, e-mail: sekretariat@khkjm.cz

9.30–15.00 hod
Problematika pracovních strojů ve vztahu k bezpečnostním rizikům 2012
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Organizační zajištění: LP Elektro s.r.o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno, Ing. Eva Kadrnožková, tel.: +420 775 933 890, fax: +420 545 234 004, produkce@lpelektro.cz

9.30-16.00 hod
Evropský a český průmysl plastů a kompozitů- současný vývoj a perspektivy
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Organizační zajištění: Svaz plastikářského průmyslu ČR, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, Dr. Miroslav Černý, tel.: +420 224 353 584, fax: +420 224 353 519, e-mail: cerny@hppro.klok.cvut.cz

9.30–13.00 hod
Kooperační rozhovory s vystavovateli společného stánku německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) (den 2)
Místo konání: Pavilon B, stánek č. 36
Organizační zajištění: AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1, Lenka Šolcová, tel.: +420 221 490 323, fax: +420 224 222 200, e-mail: solcova@dtihk.cz

9.30–18.00 hod
Exportní fórum
Místo konání: Kongresové centrum, sál A
Organizační zajištění: CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, Zuzana Pluhařová, tel.: +420 224 907 508, e-mail: zuzana.pluharova@czechtrade.cz

10.00–11.00 hod
Seminář o kulturních a jazykových bariérách při vstupu českých firem na asijské trhy (se zvláštním zřetelem na čínský a indický trh)
Místo konání: Pavilon P, sál P2
Organizační zajištění: STAR Czech s.r.o., Krymská 18, Praha 10, Ing. László Jankovics, tel.: +420 608 320 100, e-mail: laszlo.jankovics@star-group.net

10.00–12.00 hod
Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Organizační zajištění: TÜV SÜD Czech, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Ivana Kroupová, tel. +420 724 743 419, fax +420 239 046 805, e-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz

10.00-12.00 hod
Přístup na třetí trhy – Indie nová šance
Místo konání: Pavilon E, salonek č. 20
Organizační zajištění: CEBRE, Rue du Trone 60, BE-1050 Brusel, pí. Alena Vlačihová, tel.: 420 246 031 707, e-mail: alena.vlacihova@cebre.cz

10.00–17.00 hod
Vzájemné obchody mezi švédskými, českými a slovenskými společnostmi, B2B-event (DEN 3)
Místo konání: Pavilon P, sál P5
Organizační zajištění: Ing. Jiří Penc, Oblá 81, 63400 Brno, tel.: +420 776 126 673, e-mail: penc 45@gmail.com

10.00–15.00 hod
Windows Embedded operační systémy pro specializovaná klientská zařízení  I-II
Místo konání: Pavilon A, sál Brno
Organizační zajištění: Elbacom International, s.r.o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, Slovensko, Michal Šaštinský, tel.: +421 911 464 089, fax: +421 2 54 777 638, e-mail: m.sastinsky@elbacom.com

10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod
Packaging live – balení, značení, logistika a manipulace v akci (DEN 3)
Místo konání: Pavilon A2
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o., Výstaviště 1 (KC), 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz

10.30–14.00 hod
BUSINESS DEN BĚLORUSKA
Místo konání: Pavilon E, sál E2
Organizační zajištění: Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., Freyova 27, 190 00 Praha 9, Jana Kordačová, zástupce výkonného ředitele a tajemnice, tel.: +420 266 721 815, fax: +420 266 721 813, e-mail: kordacova@komora.cz

11.00–16.00 hod
Česko-indický technologický den
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 103
Organizační zajištění: CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, Mgr. Kateřina Kynclová, projektová manažerka, tel.: +420 296 342 595, e-mail: katerina.kynclova@czechinvest.org

11.00–13.00 hod
Aktuální OPATŘENÍ EGAP NA PODPORU EXPORTU
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Organizační zajištění: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, p. Jan Svoboda, tel.: +420 222 842 004, +420 725 894 190, e-mail: svoboda@egap.cz

13.00–18.00 hod
Seminář věnovaný problematice „kalení lisováním” na MSV 2012
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Organizační zajištění: AP&T, Srbská 56, 464 01 Frýdlant v Čechách, Jan Vobora, tel.: +420 487 953 777, fax: +420 487 953 077, e-mail: Jan.vobora@aptgroup.com

14.00-16.00 hod
Obchodní prostředí a příležitosti v Indonésii a Malajsii
Místo konání: Pavilon P, sál P2
Organizační zajištění:    

  • SP ČR – Ing. Blanka Jakubcová, tel.: +420 225 279 402, e-mail: bjakubcova@spcr.cz
  • MPO ČR – Ing. Jaromír Dudák, tel.: +420 224 852 8323, e-mail: dudak@mpo.cz

16.00-18.00 hod
Rakousko – Vaše nové místo k podnikání
Místo konání: Hotel Holiday Inn, Kongresová hala
Organizační zajištění: Rakouské velvyslanectví – Obchodní oddělení, Krakovská 7, 111 21 Praha 1, Eva Skalická, Jan Cimrman, tel.: +420 222 210 255, fax: +420 222 211 255, e-mail: prague@advantageaustria.org

Čtvrtek 13. 9. 2012 

9:00–15.00 hod
Výroba a montáž rozvaděčů a rozvodnic, legislativa a požadavky nových ČSN
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Organizační zajištění: LP Elektro s.r.o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno, Ing. Eva Kadrnožková, tel.: +420 775 933 890, fax: +420 545 234 004, produkce@lpelektro.cz

9.00-13.00 hod
Možnosti úspěchu při podnikání s Čínou
Místo konání: Administrativní budova, sál 103
Organizační garant: PRODUCA, s.r.o., 683 04 Drnovice 739, Ing. Ľubomír Sedlák, MBA, tel.: +420 603 105 689, email: sedlak@produca.cz

9.00-13.00 hod
Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Místo konání: Regionální hospodářská komora Brno
Organizační garant: Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno, Dagmar Sedláčková, tel.: +420 532 194 928, e-mail: skoleni@rhkbrno.cz

9.00-16.00 hod
ÚDRŽBA JAKO CENNÝ NÁSTROJ PŘI HLEDÁNÍ ÚSPOR
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Organizační garant: Trade Media International, s.r.o. - časopis Řízení & údržba průmyslového podniku, Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín, p. Lukáš Smelík, tel.: +420 777 793 393, e-mail: ls@udrzbapodniku.cz

9.00–18.00 hod
Odborná přednáška na téma „Procesní kapaliny budoucnosti – řada CimShield“
Diskusní fórum na téma „Technická, provozní a ekonomická hlediska používání procesních kapalin pro opracování moderních materiálů“

Místo konání: Pavilon E, salonek č. 21
Organizační zajištění: CIMCOOL EUROPE, Czech Branch – organizační složka, U rybníka 10, 586 01 Jihlava, Ing. MVDr. Renáta Verešová, tel.: +420 739 294 800, fax: +420 567 211 525, e-mail: veresova.renata@cimcool.net

9.30–12.30 hod
Připravujeme odborníky pro nové technologie
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Organizační zajištění: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Ing Pavel Chejn, tel.: +420 728 010 765, fax: +420 266 753 579, e-mail: chejn@csze.cz

10.00–14.00 hod
RIZIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Místo konání: Administrativní budova, sál 102
Organizační zajištění: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice, Ing. Dana Benešová, tel.: +420 724 569 662, e-mail: dana.benesova@ fs.cvut.cz

10.00–12.00 hod
ISO 50001 Systémy managementů hospodaření s energií
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Odborný garant: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Viktor Šaroch, tel.: +420 239 046 818, fax: +420 239 046 805, e-mail: viktor.saroch@tuv-sud.cz

10.00–12.00 hod
Kooperační rozhovory s vystavovateli společného stánku německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) (den 3)
Místo konání: Pavilon B, stánek č. 36
Organizační zajištění: AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1, Lenka Šolcová, tel.: +420 221 490 323, fax: +420 224 222 200, e-mail: solcova@dtihk.cz

10.00–12.00 hod
OD MYŠLENEK K APLIKACÍM – JAK TO ALE PROVÉST?
(příspěvek TA ČR do diskuse o financování výzkumu a zvyšování konkurenceschopnosti ČR)
Místo konání: Pavilon E, sál E3
Organizační zajištění: Heretic Public Relations, Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1, Ing. Monika Preuhslerová, tel.: +420 777 567 795, e-mail: preuhslerova@hereticpr.cz

10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod
Packaging live – balení, značení, logistika a manipulace v akci (DEN 4)
Místo konání: Pavilon A2
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o., Výstaviště 1 (KC), 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz

10.30–11.30 hod'
Microsoft Embedded přehled produktů
Místo konání: Pavilon A, sál Brno
Organizační zajištění: AVNET EMG Silica, Gruber Str. 60c, D-85586 Poing, Germany, Christine Falke, e-mail:christine.falke@silica.com

13.00–16.20 hod
Sdílení znalostí v nákupu
Místo konání: Pavilon E, sál E4
Organizační zajištění: Prescom, s.r.o., Čechova 871, 665 01 Rosice u Brna, Ing. Pavel Stehlík, tel. +420 777 140 660, e-mail: info@pres-com.cz

14:00–15.00 hod
Inteligentní informační systém pro podporu podnikání (den 2)
Místo konání: Kongresové centrum, Sál E
Organizační zajištění: Intelligent Markets, a.s., Masarykovo náměstí 66/27, 251 Říčany, Bc. Petra Mikesková, MBA, e-mail: petra.mikeskova@in-markets.cz

14.00–16.00 hod
Obchodní prostředí a příležitosti v současné Libyi
Místo konání: Pavilon P, sál P3
Organizační zajištění: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Ing. Jiří Rak, tel.: +420 224 852 729, fax: +420 224 221 582, e-mail: rak@mpo.cz

14.00–16.30 hod
Česko-ruská podnikatelská konference
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizační zajištění: Svaz strojírenské technologie Praha, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1, Ing. Pavel Čáp, Útvar expertních služeb, tel: +420 234 698 411, fax: +420 224 214 789, e-mail: cap@sst.cz


Pátek 14. 9. 2012 

9:00–15.00 hod
Dimenzování vodičů vedení a navrhování dimenze ochranných vodičů
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Organizační zajištění: LP Elektro s.r.o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno, Ing. Eva Kadrnožková, tel.: +420 775 933 890, fax: +420 545 234 004, produkce@lpelektro.cz

10.00, 12.00 a 14.00 hod
Packaging live – balení, značení, logistika a manipulace v akci (DEN 5)
Místo konání: Pavilon A2
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o., Výstaviště 1 (KC), 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz


ke dni 3.9.2012, změny vyhrazeny

 

IMT 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Současně také

MSV
1.-5.10. 2018


WELDING
1.-5.10. 2018


FOND-EX
1.-5.10. 2018


PROFINTECH
1.-5.10. 2018


PLASTEX
1.-5.10. 2018

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště