Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IKHR 2016 - závěrečná zpráva

 

Jubilejní desátý ročník konference proběhl 19. října 2016 na brněnském výstavišti. Zúčastnila se jej stovka posluchačů, především lékařů a sester z českých i moravských nemocnic, ale také dalších odborníků zastupujících ambulantní péči, léčebny dlouhodobě nemocných, domácí péči aj. Pořadateli byla Česká společnost pro léčbu rány, I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně a společnost Veletrhy Brno a.s. Záštitu nad konferencí převzali ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík, prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN u sv. Anny v Brně Jana Zvěřinová. Generálním partnerem konference byla společnost HARTMANN - RICO a.s.

IKHR 2016

Hlavním tématem X. interaktivní konference hojení ran byla léčba ran onkologicky nemocných. Motto ročníku znělo „multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran u onkologicky nemocného pacienta“ a smyslem sympozia bylo podívat se na problematiku defektů v paliativní péči o pacienta z komplexního hlediska. V dopoledním odborném bloku se řešila témata: epidemiologie nádorových onemocnění v České republice, tumory ve vředech, Wound Management v paliativní péči – kazuistika, rány a onkologický pacient, malnutrice a nehojící se rána – neoddělitelný problém, nutriční podpora v algoritmu léčby chronických ran, zkušenosti s domácí parenterální výživou, komplikace PEG a management léčby funginozních ran. Přednášky odpoledního bloku se zaměřily na témata: postradiační dermatitidy, prevence radiační dermatitidy - nové lymfoterapeutické trendy při hojení ran v onkologické problematice prsu.

Pořadatelé konference děkují všem za účast a zvou všechny zájemce na příští XI. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN, který proběhne spolu s kongresem   X. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY ve dnech 9. - 10. října v hotelu Galant v Mikulově.

Řekli o konferenci

Lenka Veverková, I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, vědecký sekretář konference:
Jubilejní desátý ročník konference jsme zaměřili na multioborovou spolupráci u onkologicky nemocných, kterých je dnes v České republice přibližně půl milionu. Mnozí z nich mají na končetinách různé defekty, jejich rány musejí být správným způsobem léčeny a zde se setkali lidé, kteří tuto léčbu provádějí a chtějí se o takové pacienty starat. Jde o jeden problém v oblasti hojení ran, kterému se věnujeme od A do Z, tzn. od epidemiologie, diagnostiky a managementu až po vlastní léčbu a následnou terapii. Péče o onkologicky nemocné se dnes přenáší k ambulantním specialistům a do domácí péče a zde jsou zastoupeni právě i odborníci z této oblasti. Osobně mám z letošního setkání velkou radost, účastníků je přes sto, až na tři místa je zaplněn celý sál, a na posluchačích je vidět zájem o věc.

Hana Poláková, Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a. s.:
Konference ukázala, že je potřeba k onkologickým pacientům přistupovat komplexně. Nikdy to není jen o jednom lékaři, ale vždycky jde o týmovou spolupráci. Byť je to práce nevděčná, i o tyto často nevyléčitelné pacienty se musíme starat a potřebují komplexní a kvalitní péči. Proto mě potěšil velký zájem o účast na konferenci i to, jak posluchači spontánně reagují na jednotlivé přednášky.

Dominika Diamantová, Dermatovenerologické oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc:
Toto sympozium má velký přínos pro obory, které se podílejí na léčbě chronických ran. Interdisciplinární přístup je zde důležitý, protože každý obor zvládá svou problematiku, a já velice pozitivně vnímám vstřícný přístup všech zúčastněných, který v praxi není vždy běžný. Účastním se těchto akcí dlouhodobě a musím velice ocenit, jak se oblast léčby chronických ran stále rozvíjí i díky novým léčebným možnostem, terapeutickým přístupům a novým technologiím.

Drahomíra Vrzalová, II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická, FN Olomouc:
Význam tohoto sympozia je podle mě obrovský. Setkávají se tu lidé, kteří se věnují velice náročnému oboru, navíc do budoucna, s prodlužováním lidského věku a rostoucí náročností chirurgických výkonů, těchto pacientů určitě bude přibývat. Proto je toto setkání velice účelné a myslím, že by z něj měl vyjít i sborník, aby se zde prezentované znalosti rozšířily mezi další odborníky. Letos byl důležitý hlavně ucelený pohled na léčbu rány u onkologického pacienta, byly prezentovány jak lokální postupy, tak potřeba nutrice a velice zajímavé kazuistiky, které posouvají znalosti dopředu. Kazuistiky svědčily o velké statečnosti pacientů a vysokém nasazení těch, kdo o ně pečují.

Antonín Bařinka, ředitel Nemocnice milosrdných sester Kroměříž:
Věnujeme se paliativní péči a máme hodně onkologických pacientů, takže problematika hojení ran velice dobře zapadá do našich potřeb. Proto jsme rádi využili možnost zúčastnit se této konference a přijeli jsme s velkým týmem, máme tu pět ze šesti lékařů nemocnice ataké převazové i staniční sestry. Sympozium pro nás má opravdu velký význam.

Jana Tomšíková, vrchní sestra, soukromá poliklinika QUATTROMEDICA Brno:
Konferenci o hojení ran považujeme za velmi přínosnou. Pro sestry z ambulance, které nejsou přímo součástí nemocničního dění a lůžkové péče, zde zazněly velmi zajímavé informace o posledních novinkách a vývoji v oboru, k nimž by se jinak jen obtížně dostávaly.

Iveta Vincourková, obchodní zástupce, HARTMANN - RICO a. s.:
Vážíme si spolupráce s FN u sv. Anny a rádi se účastníme jejích aktivit. Pokládáme za důležité setkávat se s odbornou veřejností a prezentovat naše produkty jak lékařům z nemocnic, tak všem dalším účastníkům konference - vrchním sestrám, praktickým lékařům, lidem LDN, domovů důchodců, domácí péče. Máme široké portfolio produktů, takže si u nás každý najde to své. Mohou se nás na vše zeptat a toto setkání v jiném než obvyklém prostředí je oboustranně příjemné.

Závěrem si dovolujeme poděkovat všem partnerům za podporu a spolupráci, které si velice vážíme. 

Datum: 11.11.2016 8:39:00

Fotogalerie

Generální partner

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště