Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
19.-21.5. 2015

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Doprovodný program

 


19.5.
20.5. 21.5.
SECURITY TRENDS
Místo konání: Pavilon A, Rotunda
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
14.00-18.00


NA CESTĚ K VYVÁŽENÉMU OBRANNÉMU PRŮMYSLU V EVROPĚ
Místo konání: Pavilon A, sál Brno
Organizátor: European Defence Agency

9.30-12.30

JAK ZAPOJIT OBRANNÝ PRŮMYSL DO ALIANČNÍCH A NÁRODNÍCH VYZBROJOVACÍCH PROJEKTŮ
Místo konání: Pavilon A, sál Brno
Organizátor: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP)

13.00-18.00

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VE VÝROBĚ SPECIÁLNÍ TECHNIKY
Místo konání: UO Brno, Šumavská 4, budova č. 8, Brno
Organizátor: Univerzita obrany Brno - Katedra strojírenství, TnUAD v Trenčíně - Fakulta špeciálnej techniky

9.00-12.30

VOJENSKÁ TECHNOLOGIE – ICMT 2015
Místo konání: Kongresové centrum
Organizátor: Univerzita obrany Brno

9.00-18.00
9.00-18.00
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SIMULACE A KOMUNIKACE – DLSC 2015
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Organizátor: Univerzita obrany Brno

8.00-17.00 8.00-13.00
BEZPEČNOST A OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Místo konání: Administrativní budova BVV, sály č. 102, 103
Organizátor: Univerzita obrany Brno

8.00-18.00 8.00-14.00
LOGISTIKA V OZBROJENÝCH SILÁCH – VÝSTAVBA MNOHONÁRODNÍCH LOGISTICKÝCH SCHOPNOSTÍ
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizátor: Univerzita obrany Brno, MO MLCC

9.00-17.30

ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Organizátor: AFCEA, Národní bezpečnostní úřad České republiky, Policejní akademie České republiky, Univerzita obrany Brno

9.00-18.00

ŽIVÉ UKÁZKY, PREZENTACE A DEMONSTRACE SCHOPNOSTÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Místo konání: Pavilon P
Organizátor: AFCEA
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00

 

 

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE SECURITY TRENDS

(Bezpečnostní trendy, rizika a výzvy – Nové technologické trendy pro zvýšení bezpečnosti v Evropě – Zajišťování bezpečnosti jako podnikatelská příležitost)

19. 5. 2015, 14.00–18.00 hod
Místo konání:
Pavilon A, Rotunda
Organizátor:
Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Radka Svobodova, tel.: +420 541 153 020, e-mail: rsvobodova@bvv.cz

Více informací zde.


NA CESTĚ K VYVÁŽENÉMU OBRANNÉMU PRŮMYSLU V EVROPĚ - kulatý stůl

Specifika obranného průmyslu střední a východní Evropy

20. 5. 2015, 9.30–12.30 hod
Místo konání: Pavilon A, sál Brno
Organizátor: European Defence Agency
Neveřejná akce.


JAK ZAPOJIT OBRANNÝ PRŮMYSL DO ALIANČNÍCH A NÁRODNÍCH VYZBROJOVACÍCH PROJEKTŮ – workshop

20. 5. 2015, 13.00–18.00 hod
Místo konání:
Pavilon A, sál Brno
Organizátor:
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP)


MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VE VÝROBĚ SPECIÁLNÍ TECHNIKY

20. 5. 2015, 9.00–12.30 hod
Místo konání:
UO Brno, Šumavská 4, budova č. 8, Brno
Organizátor: Univerzita obrany Brno - Katedra strojírenství, TnUAD v Trenčíně - Fakulta špeciálnej techniky

Program

 • Materiály a jejich význam pro jakost speciální techniky
  Odborné příspěvky v oblasti materiálové problematiky
 • Technologie jejich vazba na jakost speciální techniky
  Odborné příspěvky z oblasti technologií a jakosti

VOJENSKÁ TECHNOLOGIE – ICMT 2015
(CATE 2015)

20.–21. 5. 2015, 9.00–18.00 hod
Místo konání: Kongresové centrum Brno - sály A, C, D a E
Organizator: Univerzita obrany Brno, pokud možno využijte e-mail: Icmt@unob.cz
Jinak je též možné použít přímý kontakt: Otakar Petříček - otakar.petricek@unob.cz, Alexandr Štefek - alexandr.stefek@unob.cz, Jan Kohout - jan.kohout@unob.cz

Témata:

 • Zbraňové systémy
 • Speciální a bojová vozidla
 • Vojenská technika, geomatická a meteorologická podpora
 • Komunikační a informační systémy
 • Letecké a letadlové technologie
 • Avionika a výzbroj, radarové systémy
 • Vojenská kybernetika a robotické systémy
 • Materiály a technologie ve speciální výrobě

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SIMULACE A KOMUNIKACE – DLSC 2015
(CATE 2015)

20. 5. 2015, 8.00–17.00 hod
21. 5. 2015, 8.00–13.00 hod

Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Organizátor:
Univerzita obrany Brno, Centrum simulačních a trenažérových technologií, Veletrhy Brno, a.s., Jednota českých matematiků a fyziků Brno

Sekce konference:

 • Dálkové studium a e-Learning;
 • Modelování a simulace;
 • Komunikace.

Program - 20. 5. 2015:

 • 08.00–08.55
  Registrace delegátů konference
 • 08.55
  Zahájení konference
 • 09.00–12.45
  Prezentace (včetně videokonference č.1: Šéf vzdělávání v oblasti doktrín a odborné přípravy, NATO, M & S COE, Řím, Itálie)
 • 12.45–13.45
  Oběd
 • 13.45–17.15
  Prezentace (včetně videokonferencí č. 2 a č. 3 - diskuze: odborníci na distanční vzdělávání z Severní a Jižní Ameriky)

Program - 21. 5. 2015:

 • 08.00–08.55
  Registrace delegátů konference
 • 08.55
  Zahájení konference
 • 09.00–12.30
  Prezentace
 • 12.30
  Závěr konference

BEZPEČNOST A OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
(CATE 2015)

8. ročník mezinárodní vědecké konference

20. 5. 2015, 8.00–18.00 hod
21. 5. 2015, 8.00–14.00 hod
Místo konání: Administrativní budova BVV, sály č. 102, 103
Organizátor: Univerzita obrany Brno
Manažer konference: Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., mob.: 737 215 217, fax: 973 442 337, e-mail: jdockal.spi@gmail.com, http://spi.unob.cz/
Spolupracující: Odbor bezpečnosti MO ČR a AKIS


 

LOGISTIKA V OZBROJENÝCH SILÁCH – VÝSTAVBA MNOHONÁRODNÍCH LOGISTICKÝCH SCHOPNOSTÍ
(CATE 2015)

20. 5. 2015, 9.00–17.30 hod
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizátor: Univerzita obrany Brno, MO MLCC, Fakulta vojenského leadershipu, Kounicova 65, 662 10 Brno, Petr Němec e-mail: petr.nemec@unob.cz; tel.: +420 973 443 980, Petra BUTOROVÁ e-mail: petra.butorova@unob.cz; tel.: +420 973 443 054, Miroslav CEMPÍREK e-mail: miroslav.cempirek@unob.cz; tel.: +420 973 443 858

Témata:

 • Mnohonárodní a národní logistická podpora v operacích pod vedením NATO, EU a OSN.
 • Aspekty výstavby národních a mnohonárodních logistických schopností.
 • Mnohonárodní logistická spolupráce.
 • Cvičení Capable Logistician 2015.
 • Projekt NATO „SMART Energy“.
 • Spolupráce logistiky s civilním sektorem.
 • Možnosti pro zavádění nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques BAT) v ozbrojených silách.
 • Zabezpečení hostitelským státem
 • Environmentální aspekty provozu vojenských základen.
 • Hospodaření s majetkem, životní cyklus materiálu.

ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY – odborný vzdělávací seminář

20. 5. 2015, 9.00–18.00 hod
Místo konání:
Pavilon P, sál P4
Organizátor: AFCEA, Josef Strelec, tel.: +420 606 764 616, Tomáš Müller, tel.: +420 724 600 670, http://www.afcea.cz, e-mail: vp3@afcea.cz
Aktuální informace a registrace na seminář: http://afcea.cz/akce/idet2015/

Struktura odborného vzdělávacího semináře

 1. Odborné přednášky (150 minut)
 2. Řešení individuálních úkolů v rámci veletrhu IDET 2015 (180 minut)
 3. Test pro získání „Osvědčení o absolvování“ (60 minut)

ŽIVÉ UKÁZKY, PREZENTACE A DEMONSTRACE SCHOPNOSTÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

19. - 21. 5. 2015, 10.00–17.00 hod
Místo konání:
Pavilon P, stánek AFCEA
Organizátor:
AFCEA
Vice informací.
Živé ukázky, prezentace a demonstrace schopností odborných partnerů AFCEA v oblasti kybernetické bezpečnosti budou probíhat v hale P ve dnech 19. 5. až 21. 5. 2015, a to přímo na stánku AFCEA. Návštěvníci budou moci shlédnout živé ukázky kybernetických útoků, jejich detekci, následnou analýzu i možné postupy, jak nejen eliminovat jejich dopady, ale rovněž jak útokům úspěšně a efektivně předcházet díky prevenci a to jak na úrovni organizačních opatření daných subjektů, tak pomocí účinných IT nástrojů.

Prezentovat zde budou:

 • Národní bezpečnostní úřad - Národní centrum kybernetické bezpečnosti
 • CIRC MO
 • CSIRT.CZ
 • Univerzita obrany
 • Policejní akademie
 • Masarykova univerzita
 • Ministerstvo vnitra ČR

Mimo plánovaný program živých ukázek mohou návštěvníci diskutovat s předními představiteli nekomerčních partnerů AFCEA zkušenosti z projektů vědy a výzkumu, které v současné době probíhají na půdě českých univerzit.

 

Stav k datu 21. 4. 2015.
Změna programu vyhrazena!

Kulatý stůl

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště