Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
22.-24.5. 2013

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

PST CLC, a.s.

 

PŘEPRAVA / CELNÍ SLUŽBY / LOGISTIKA

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Realizujeme přepravu nebezpečného zboží ADR tř. 1, (tj. výbušnin, munice a zbraní) po celé Evropě, včetně států bývalého Sovětského svazu, Ruska a Balkánu.

Disponujeme jednou z největších flotil speciálně upravených vozidel pro přepravu v režimu ADR 1 v Evropě. Díky rozsáhlému vozovému parku a rozsáhlým zkušenostem na poli přepravy výbušnin můžeme nabídnout našim zákazníkům kvalitní služby v nejkratším možném čase, za zajímavé ceny.

Poskytujeme kompletní servis spojený s přepravou výbušnin. Díky mnohaleté praxi a bohatým zkušenostem s dopravou výbušnin, dokážeme za pomoci našich zahraničních partnerů zajistit veškerá tranzitní povolení po celé délce trasy a doprovody ve všech státech, které to legislativně vyžadují (včetně Španělska).

Můžeme nabídnout přepravu výbušnin v konvoji o libovolném počtu vozidel a tím dosáhnout úspory nákladů za povolení a doprovody čímž velmi významně snížíme cenu celé přepravy.

Všechna naše vozidla jsou vybavena monitorovacím a zabezpečovacím systémem GPS s možností sledovat vozidlo v reálném čase po celou dobu realizace přepravy.

Jsme držiteli certifikátu, který nás opravňuje provádět přepravy výbušnin ve Španělsku, kde jsou tyto přepravy přísně regulovány státem!

Vozidla jsou speciálně upravena a certifikována pro režim přepravy ADR EX III, což umožňuje nakládku až 16 tun čisté výbušné hmoty (NEQ).

Poskytujeme přepravní služby soupravu pro přepravu nadrozměrných nákladů složenou z třínápravového tahače a čtyřnápravového podvalníku. Disponujeme dlouhodobým povolením pro nadrozměrné přepravy v CZ a certifikátem TÜV pro nadrozměrnou přepravu v Německu. Tato souprava je k dispozici pro jednorázové přepravy i pro dlouhodobou spolupráci, vnitro i mezinárodní dopravu. Jsme schopni přepravit náklad do 50 tun váhy.

VYBRANÉ CELNÍ SLUŽBY

Zastupování v celním řízení při dovozu, vývozu a tranzitu vojenského materiálu
Zkušenosti v celním řízení s vojenským materiálem při zastupování významných společností:

 • Aero Vodochody a.s.
 • ALFA – PROJ spol. s r.o.
 • Ministerstvo obrany
 • STV Group a.s.
 • TATRA a.s.
 • VOP CZ, s. p.

 

 • Zpracování a podání celních prohlášení pro všechny celní režimy
 • Poskytnutí zajištění celního dluhu pro přímé i nepřímé zastoupení v celním řízení
 • Ostatní nabízené celní služby
 • Veškerá celní prohlášení podáváme a archivujeme v elektronické podobě
 • Dlouhodobé efektivní využívání zjednodušených postupů v celním řízení
 • Centralizace celního řízení do jediného místa, k jednomu propouštěcímu celnímu úřadu
 • Zpracování a podání hlášení INTRASTAT v ČR a na Slovensku (vedení statistické evidence o výměně zboží v rámci Evropského společenství)
 • Vystavení ostatních tranzitních dokumentů (Karnet TIR, ATA)
 • Možnost uskladnění zboží v celním skladu včetně vedení příslušné evidence
 • Poradenství v celní problematice a ostatních předpisech ČR a EU týkajících se mezinárodního obchodu
 • Možnost deponování certifikátů, dovozních a vývozních povolení a licencí
 • Zajištění registrace DIČ v České republice

VYBRANÉ OBLASTI CELNÍHO PORADENSTVÍ

 • Podávání a vyřizování žádostí na příslušnou celní správu
 • Zjednodušené postupy
 • Závazná informace o zařazení zboží a o původu zboží
 • Vrácení a prominutí cla
 • Konečné užití
 • Podání opravných prostředků

LOGISTIKA

 • 9 moderních logistických center po celé ČR
 • Přes 70 000 m² skladovacích prostor
 • Kompletní logistický řetězec - nákupní, výrobní, přepravní i prodejní logistika
 • Spolehlivé a výkonné řešení on-line skladů využívající nejmodernějších informačních technologií
 • Rozšířené služby s přidanou hodnotou - etiketování, kolkování, balení a přebalování, sdružování a rozdružování
 • Audit a outsourcing interní logistiky
 • Výrazná a efektivní optimalizace nákladů

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště