Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET 2021
20.-22.10. 2021

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Začalo setkání vojenských expertů z celého světa – CATE 2017

 

Hlavní událostí veletrhu IDET je třídenní mezinárodní odborná konference CATE 2017 (Community-Army-Technology-Environment). Prestižní akci pořádá Univerzita obrany Brno. Své poznatky na konferenci CATE prezentují specialisté z českých univerzit i z vysokých škol z Evropy i USA. Jedná se o soubor sedmi konferencí. Všechny příspěvky jsou založeny na výsledcích nejnovějšího výzkumu. 

„Dnešní konference vojenské technologie se účastní více než 80 odborníků, zastoupeni jsou mimo jiné Švédsko, Spojené státy, Sýrie, Francie, Velká Británie, Turecko, Polsko, Azerbájdžán, prostě všechny vyspělé státy. Konference je koncipována tak, že se dopoledne uskutečnilo tzv. plenární zasedání, kde vystoupili hlavní hosté. Při zahájení CATE hovořili vojenští experti z USA ze státní školy v Mississippi nebo odborník z Francie na robotické systémy. Zítra vystoupí další experti z Velké Británie, expert na balistiku z Polska, ředitel Výzkumného vojenského ústavu a specialista z ČVUT a další,“ řekl Col. Prof. Ing. Martin Macko, CSc., prorektor pro vědeckou a expertní činnost Univerzity obrany.

Připomněl, že konference se věnovala top tématům z oblasti vědy a výzkumu. Sledovala trendy ve vojenské technice, proto přináší informace pro rozhodující osobnosti, které sledují vývoj vyzbrojování armád. Rozhodují také o tom, jakým způsobem se mají armády ubírat. „Co se týče vědy, vývoje a výzkumu, je Česko plně srovnatelné se světovým standardem. Dokladem toho je, že právě tento vysoký počet účastníků na CATE 2017, a to ze všech zemí, které vyvíjejí obranné systémy a technologie. Dá se říci, že česká armáda na tom není ve vybavenosti špatně, ukazuje se, že dokážeme stanovit požadavky na vojenskou techniku. O české technologie je u ostatních armád velký zájem. Totéž platí o spolupráci s ostatními univerzitami ve světě, například s Anglií, Francií, s USA, Polskem a Německem. Faktem je, že Česko má slabší výrobní možnosti,“ dodal. Českou špičkou jsou například pasivní radarové a pozorovací systémy.

Pod hlavičkou CATE 2017 probíhá od 31. května až do 2. června na výstavišti v Kongresovém centru a na půdě Univerzity obrany jeden odborný seminář. Jsou to Vojenské technologie – ICMT 2017, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace – DLSC 2017, Bezpečnost a ochrana utajovaných informací – SPI 2017, Logistika v ozbrojených silách – výstavba mnohonárodních logistických schopností a Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Univerzita obrany se také významným způsobem podílí na logistickém zabezpečení vystavovatelů z rezortu Ministerstva obrany ČR. Studenti univerzity budou opět působit v protokolu MO jako doprovod zahraničních delegací a pořadatelské službě na armádních vchodech do prostorů výstavy. Zájemci o vstup do Armády ČR nebo aktivních záloh ozbrojených sil ČR a o studium na vysokých školách budou mít prostor pro setkání s odborníky a konzultanty náborového střediska. Členové studentského klubu AFCEA na Univerzitě obrany budou poskytovat informace o nabídce studia v tzv. kybernetickém pavilonu P.

Univerzita obrany ČR je státní vysoká škola, která se prioritně zaměřuje na vzdělávací a výzkumnou činnost. Připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demografickými státy. Příprava studentů probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Škola je otevřena také civilním a zahraničním studentům. Nedílnou součástí Univerzity obrany je rozvoj vědy, výzkumná a vývojová činnost. Zaměřuje se na vědecké programy Severoatlantické aliance, projekty obranného výzkumu a vývoje v rámci MO ČR, výzkumné záměry fakult a ústavů Univerzity obrany, projekty grantových agentur mimo rezort MO ČR a kooperaci s obranným průmyslem ČR.

Datum: 31.5.2017 14:00:00

Současně také

PYROS
20.-22.10. 2021


ISET
20.-22.10. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště