Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

VVU Brno představil Kamennou chaloupku

 

Vojenský výzkumný ústav, s. p.(VVU Brno), je v rámci rezortu MO jediným státním podnikem s charakterem výzkumné organizace. Zajišťuje uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvoj schopností AČR, ozbrojených sborů a Integrovaného záchranného systému ČR výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z jejího členství v NATO a EU.

Na veletrhu Idet předvádí v pavilonu P tzv. Kamennou chaloupku – terénní výcvikové a zkušební pracoviště. V tomto objektu právě vojáci provádějí zkušební a experimentální práce. Jde o testování detekčních, dekontaminačních a jiných technologií OPZHN v terénních podmínkách za použití reálných, vysoce toxických chemických látek (BOL). Provádí se tam i testování dálkových detektorů chemických látek a experimenty pro zajišťování persistence vysoce toxických látek. Chaloupka je vybavena špičkovou analytickou laboratoří a dalšími pracovišti, v nichž se mimo jiné připravují vzorky aerosoly, provádí se syntéza vysoce toxických chemických látek apod. Zařízení má i testovací plochu s detekčním stožárem a automatem pro vytváření určitých druhů kontaminace. Jedná se vlastně o zázemí pro výcvik chemických specialistů, které doplňuje i ubytovna s kapacitou pro 30 osob, zasedací místnost, posilovna a bar.

VVU Brno prezentoval i sekci speciální elektroniky a maskování, kde probíhá výzkum systémů a prostředků pasivního radiového a radiotechnického průzkumu. Navrhují a realizují se tam i radiotechnické a komunikační rušiče v celém kmitočtovém pásmu od krátkých vln KV až po mm vlnové délky a detektory laserových radiolokačních ozáření pro včasnou výstrahu a ochranu. Při maskovací činnosti se specialisté věnují maskování osob, techniky a bojové činnosti, ale též klamání bojové činnosti. VVU je držitel národní autority při ultrafialové reflexní barvě, která se používá k maskování v zasněženém prostředí. Dále v odstranitelných nátěrech pro maskování, ve standardních postupech pro hodnocení účinnosti zadýmovacích prostředků apod.

V sekci chemické, biologické a radiační ochrany ústav prezentuje detekci a identifikaci radioaktivních látek a in-situ radiotechnického měření, výzkum a vývoj metod a prostředků kvalifikovaného odběru radioaktivních vzorků a jeho analýz, modelování interakcí ionizujícího záření s látkovým prostředím v oboru radiometrie a radiační ochrany apod. Dále se věnují dekontaminaci, ochraně proti ZHN a detekci a identifikaci chemických látek. Čtvrtou sekcí je pak materiálové inženýrství –SMI, kde se zkoumají keramické a kompozitní pancíře, balistická ochrana vojáků (vesty, panely atd.), polymerní díly ve vojenské technice, ale též odborné posuzování příčin havárií a poruch vojenské techniky apod.

VVÚ je určen k provádění výzkumných a experimentálních vývojových prací souvisejících s inovacemi vyšších řádů, zejména pozemní vojenské techniky, materiálu ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou: chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.

 

Datum: 21.5.2015 9:33:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště