Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Účast na IDETu je pro české firmy klíčová

 

Přípravy na nový ročník veletrhu Mezinárodní obranné a bezpečnostní techniky IDET jsou v plném proudu. Proč by měly firmy z obranného a bezpečnostního průmyslu jet právě do Brna? Co se chystá za novinky? Právě na toto jsme se za pořadatele zeptali poradce GŘ pro veletrh IDET armádního generála v záloze Pavla Štefky.

Na úvod asi obligátní otázka. Můžete přiblížit našim čtenářům Vaši vazbu na veletrh IDET?
Do Brna jsem jezdil na každý veletrh a vnímal jsem ho – a stále vnímám jako nejdůležitější setkání odborníků z obranného a bezpečnostního průmyslu. Měl jsem však pocit, že je někdy vnímán jako regionální záležitost pro Českou a Slovenskou republiku. Pro mne je také regionální, ovšem pro region střední a východní Evropy s dalším mezinárodním přesahem. Proto jsme se domluvili s vedením společnosti Veletrhy Brno na spolupráci, chtěli bychom zvýšit povědomí o důležitosti veletrhu pro český obranný průmysl a mezinárodní spolupráci v této oblasti.

V čem konkrétně spočívá důležitost IDETu pro české firmy a jakým způsobem lze zajistit vysokou účast vystavovatelů? A má tedy IDET roli převážně nadregionální?
Důležitost IDETu vyplývá jednoznačně z jeho proexportního zaměření. Ze statistik víme, že více než tři čtvrtiny produkce míří do zahraničí a oproti roku předchozímu došlo k nárůstu o 30%. Z pohledu exportních destinací je potěšitelné, že se daří umísťovat zboží nejen na třetí trhy (jihovýchodní Asie tvoří dvacet procent, stejně jako Blízký východ), ale i na náročné evropské a americké trhy – například na náročný trh USA směřovalo deset procent našeho vývozu. Export mohl být i větší, ale řada zakázek se nerealizovala, protože firmy nenašly vhodnou exportní dopravní cestu, kde by od tranzitujících zemí získaly bez problému tranzitní licenci. A to je právě role tohoto veletrhu – děláme vše proto, aby se IDET stal vstupní branou na nové trhy a platformou pro nové kooperace a partnerství.

Důležité je samozřejmě zaměření na českou a slovenskou armádu. Tuzemské i zahraniční firmy budou vystavovat, pokud budou mít možnost své výrobky předvést potenciálním zájemcům. Ministerstvo obrany ČR představilo na Vyzbrojovací konferenci nový Střednědobý plán a z něho vyplývající hlavní programy s výhledem až do roku 2025. Již tento plán by měl být dostatečným argumentem pro firmy z jednotlivých oborů k účasti na veletrhu. Je to výborný signál – armáda chce nakupovat, a kde jinde se koncentruje nabídka v takové síle?

Příští rok se bude opět konat například výstava DSEI v Londýně. Vnímáte tento veletrh jako konkurenci?
DSEI Londýn patří skutečně k největším veletrhům obranné techniky, ale je určen přeci jen pro jiné cílové skupiny v jiném teritoriálním zaměření. Podporuje samozřejmě místní bezpečnostní průmysl, který je ve Velké Británii dosti důležitý. Naší ambicí je ukotvit IDET jako skutečně mezinárodní akci, na které se potkává obranný a bezpečnostní průmysl střední a východní Evropy, tedy nových členských zemí NATO. A podívám-li se do sousedních zemí a celé  střední Evropě, tak upřímně veletrh formátu IDETu nevidím.

IDET je i místem nejen obchodních setkání….
Určitě a proto klademe velký důraz na ekonomickou diplomacii, snažíme se získat co nejvíce delegací a odborníků z ČR a zejména ze zahraničí včetně NATO a Evropské unie. Máme záštity Prezidenta České republiky, Premiéra České republiky, Ministra obrany, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu, Náčelníka generálního štábu AČR, Policejního prezidenta, Generálního ředitelství HZS, AOBP  a dalších. Právě plánovaná účast politických špiček a odborníků zodpovídajících za akvizice z ČR a zahraničí dává firmám dostatečný prostor představení svého portfolia a k následným jednáním se zástupci ministerstev, ozbrojených sil či policejních a hasičských sborů. Pro vystavovatele je důležitá nejen přítomnost Ministerstva obrany a Armády ČR, ale i zahraničních armádních a ministerských delegací. Dovedete si představit, kolik času by vystavující firmy strávily tím, kdyby měly dojednat setkání právě s těmito lidmi a všechny tyto země navštívit? Měsíce, možná roky. Z velké části by se jim to nepodařilo vůbec. Na veletrhu IDET mají možnost se s nimi setkat během několika dnů a to je jistě velká přidaná hodnota.

Přípravy na příští ročník veletrhů IDET a PYROS/ISET jsou tedy v plném proudu. Jaké doprovodné programy chystáte?
Nyní mohu prozradit, že se po čtyřleté pauze opět vrátíme k předváděcímu polygonu s pracovním názvem IDET Arena. Možnost předvádět své jednotky a techniku návštěvníkům bude mít AČR, Policie ČR a složky HZS. Kromě nich chceme tuto příležitost nabídnout i jednotlivým vystavovatelům. Po dlouhé době se také vracíme k soutěži a oceňování nejlepších výrobků cenou ZLATÝ IDET. Ve spolupráci s AFCEA bude doprovodný program tvořen konferencemi a semináři pod hlavičkou NATO a EU za účasti špičkových specialistů z celého světa. Jsou plánovány jednání na úrovni ministrů v rámci V4 nejen u IDETu, ale také na veletrzích PYROS/ISET. Univerzita Obrany zorganizuje již tradiční konferenci CATE, s významnou mezinárodní účastí a připravujeme další zajímavé tematické oblasti vyplývající ze závěrů našich jednání a potřeb IZS.

Účast široké veřejnosti nebývá u těchto akcí samozřejmostí. Jaké změny připravujete pro návštěvníky?
Jedná se o skutečně odborné akce s velmi speciálním zaměřením, u kterých je návštěvnost regulována. Nicméně na základě minulé zkušenosti plánujeme otevřít veletrhy IDET a PYROS/ISET i široké veřejnosti poslední den. První dva dny konání by měly být pouze pro odborníky a příslušníky armády. Pro Armádu ČR i vystavující komerční firmy je IDET  prostě pozitivní PR i vůči veřejnosti. Plánujeme také přímé vstupy televize, rozhlasu a samozřejmostí bude účast sdělovacích prostředků po celou dobu veletrhu.

Zkrátka IDET 2015 bude veletrh obohacený novými prvky, moderní a pro naše i zahraniční firmy důležitý z pohledu budoucích akvizic nejen AČR, ale také mnoha zahraničních armád, policejních a hasičských sborů,  a mezinárodní spolupráce v oblasti obraného a bezpečnostního průmyslu.  Je příležitostí pro firmy se pochlubit svými schopnostmi vrcholným představitelům státu, zahraničním delegacím a specialistům z armád, policie a hasičských sborů, jakož i právě veřejnosti.

Děkujeme za rozhovor!


Ohlédnutí za rokem 2013

Veletrhu IDET, který patří k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě, se zúčastnilo 302 vystavujících firem z 26 zemí. Na veletrhu PYROS/ISET vystavovalo 100 firem z 18 zemí a jejich nabídka zaujala nejen profesionály, ale také dobrovolné hasiče.Brněnské výstaviště navštívilo 26 056 návštěvníků. Dvě třetiny z nich tvořili registrovaní odborníci, ale zájem o vystavené exponáty projevila také širší veřejnost, která si poprvé v historii mohla prohlédnout i veletrh IDET. Tradičně vysoký byl zájem zahraničních partnerů, expozice vystavovatelů navštívilo více než tisíc zahraničních návštěvníků. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo dvacet pět oficiálních armádních delegací a další vojenští a letečtí přidělenci ze dvaceti zemí. V čele slovenské delegace stál ministr obrany, ostatní delegace vedli náměstci ministra obrany, státní tajemníci, náčelníci generálních štábů, národní ředitelé pro vyzbrojování a další vysocí armádní představitelé. V Press centru se během tří dnů zaregistrovalo 150 novinářů z 10 zemí.

Datum: 17.10.2014 9:15:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště