Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET 2021
20.-22.10. 2021

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Svaz letců České republiky, o.s.

 

Dne 7. dubna 1937 manifestovali českoslovenští letci pro mohutné letectví, které je základem a oporou státu. V předtuše velkých dějinných chvil dali tehdy svému státu a národu tento slib:

MY LETCI českoslovenští, SLIBUJEME, že se nikdy nezpronevěříme úloze, kterou nám ukládá zdar a rozvoj republiky. Budeme vždy věrně plnit své povinnosti občanů demokratického státu, své povinnosti k národu, z něhož jsme vyšli, i k vládě, kterou si vyvolil. Slibujeme, že povedeme letecký dorost po cestách, po nichž jsme sami neúchylně kráčeli až dosud. Chceme i nadále pracovat pro větší čest a slávu republiky a pro stálý vzrůst vznešené letecké myšlenky. A jestliže by se stáhly mraky nad naší republikou a nepřítel by chtěl sáhnout na naše nezadatelná práva svobodného národa, slibujeme, že vyplníme do posledního muže čestné poslání bojovníků, přijmeme statečně první náraz nepřítele a povedeme své stroje neohroženě vstříc protivníku, jak nám káže mužná čest a slavná tradice československých letců.

TAK SPLNILI: Jeden tisíc sedm set československých letců na jaře roku 1939 odešlo po skupinách přes Polsko a Jugoslávii do přátelské ciziny na západ a na východ. To nebyl útěk, nýbrž začátek cesty k novému návratu. Začátek cesty, která byla svízelná a trpká, při které bylo nutno překonávat mnoho osobních nesnází, na které zůstalo mnoho dřevěných křížů. Rok bojů ve Francii a pět let velkých a slavných bitev v Anglii. Ale nejen pět let bitev, nýbrž pět let učení, obzírání nových světů, sbírání zkušeností. A dohromady šest let touhy a víry v každém okamžiku. Padlo Polsko, Norsko, Dánsko, Francie, celá Evropa se otřásala duněním vysokých bot nacistů, ale českoslovenští letci, kteří dostali své stroje, vždy věděli, že poslední vítězství bude jejich. Bylo jich stále méně, už jen polovina, už jen čtvrtina a počet těch, kteří v dubnu 1937 přísahali, se stále zmenšoval. Kolik jich zhltly oceány, kolik jich zůstalo na půdě nepřítele, kolik jich leží ve všech zemích na západě Evropy. A na východě nebylo jinak. Boje československých letců 1. smíšené letecké divize v SSSR a čs. tankistů o Moravskou Ostravu v sestavách Rudé armády uzavřely čs. zahraniční odboj. Českoslovenští letci svůj slavnostní slib splnili. Tvrdými boji zoceleni přišli, přicházejí a přijdou do svobodné vlasti, připraveni plnit mírové úkoly, které na ně čekají. Nezklamou, jako nezklamali dosud nikdy.

Svaz letců České republiky Vás zve do pavilonu P na svou jubilejní výstavu při příležitosti ukončení druhé světové války v roce 1945.

www.csletci.ipraxe.com

Datum: 30.4.2015 8:18:00

Současně také

PYROS
20.-22.10. 2021


ISET
20.-22.10. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště