Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

S.ICZ a.s.

 

Vývojem a výrobou certifikovaných kryptografických prostředků určených primárně pro ochranu utajovaných informací se společnost S.ICZ a.s. zabývá od svého založení (roku 2001). Vývojové a výrobní aktivity zaměstnanců společnosti S.ICZ a.s. ale sahají až do roku 1991. Současný a hlavní směr v této oblasti představují špičkové certifikované komunikační kryptografické prostředky rodiny LANPCS certifikované v ČR a EU.

KP LANPCS-RG2

Představuje výkonný plnohodnotný šifrátor v podobě síťové karty, umožňující přímou integraci certifikovaného kryptografického prostředku do pracovních stanic (včetně zodolněných) nebo serverů chráněného IS. Tato jedinečná možnost integrace komunikačního šifrátoru, umožňuje výstavbu rozsáhlých certifikovaných IS, bez nutnosti nákladného budování a hodnocení oddělených, fyzicky chráněných lokálních sítí v jednotlivých objektech. Právě tato ojedinělá skutečnost umožňuje reálnou, tedy i postupnou výstavbu velkých a rozsáhlých certifikovaných IS, kde se umístění pracovních stanic řídí pouze potřebami uživatelů a fyzickou bezpečností konkrétních pracovišť.

KP LANPCS-Rack

Představuje plnohodnotný výkonný hraniční šifrátor. Nasazení tohoto certifikovaného kryptografického prostředku umožní zpřístupnit centrální technologie datových center přes nezabezpečenou komunikační infrastrukturu pro vzdálené pracovní stanice vybavené prostředky rodiny LANPCS (např. KP LANPCS-RG2).

Klíčové vlastnosti kryptografických prostředků rodiny LANPCS

 • vývoj, výroba a servis realizován v ČR,
 • základem je dlouhodobý vývoj vlastní vestavěné hardwarové bezpečnostní platformy,
 • jednotná centrální správa a centrální dohled,
 • dlouhodobá podpora prostředků (warranty, maintenance, update, upgrade),
 • primární certifikace NBU/NUKIB ČR. 

Společnost S.ICZ a.s. poskytuje pro certifikované kryptografické prostředky rodiny LANPCS komplexní podporu

 • školení obsluhy,
 • záruční i pozáruční servis,
 • analýzy a studie proveditelnosti,
 • implementační projekty,
 • provozní projekty (nadstandardní podpora a servis),
 • průběžné bezpečnostní a provozní aktualizace,
 • trvalý rozvoj (kryptografické prostředky rodiny LANPCS jsou vyvíjené od roku 2008).

www.iczgroup.com


Zeptali jsme se

Jste pravidelnými vystavovateli veletrhů IDET/PYROS/ISET? Jaké jsou vaše zkušenosti s minulými ročníky?
Skupina ICZ, zastoupená na letošním ročníku společnostmi ALES, s.r.o., DELINFO, spol. s r.o. a S.ICZ a.s. patří mezi tradiční vystavovatele veletrhu IDET. Účast na 15. ročníku tohoto prestižního veletrhu je tak potvrzením naší dlouhodobé a úspěšné spolupráce s Armádou České republiky, Národním bezpečnostním úřadem a v obecném pohledu s ozbrojenými, bezpečnostními a záchrannými složkami státu.

Potkáváte se v Brně s těmi správnými zákazníky?
Ano, geografická poloha města Brna, stejně jako tradice veletrhu IDET, jsou zárukou setkání s návštěvníky ze všech koutů České republiky, ale i ze Slovenska a zemí střední Evropy. A upřímně řečeno, naši zákazníci a uživatelé našich produktů, systémů a služeb očekávají, že se v Brně setkáme. IDET však není pouze místem příjemných setkání, ale rovněž pracovní platformou umožňující na místě konzultovat jejich potřeby a požadavky, stejně jako naše produktové trendy.

Co zajímavého z nabídky vaší společnosti uvidíme na veletrhu? Jaké novinky v Brně představíte?
Popravdě řečeno, pro letošní IDET jsme ze svého portfolia vybrali několik skutečně unikátních novinek. Tou nejvýznamnější je integrace systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil a sdílení společného operačního obrazu bojové situace. Představíme rovněž novou generaci ověřeného a Vzdušnými silami AČR používaného systému řízení letového provozu ICZ LETVIS a v neposlední řadě sadu špičkových certifikovaných komunikačních kryptografických prostředků LANPCS certifikovaných v ČR a EU. Schopnost nabídnout integrované řešení systémů velení a řízení ve vazbě na nejmodernější produkty a řešení v oblasti informační bezpečnosti je tak potvrzením zcela výjimečného postavení skupiny ICZ na trhu obranných a bezpečnostních informačních technologií.

Koho především chcete svojí nabídkou oslovit?
Naším záměrem je potvrdit, že oprávněně patříme mezi dlouhodobé, spolehlivé a důvěryhodné dodavatele a partnery v oblasti systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, systémů vojenského řízení letového provozu a komplexních služeb v oblasti ochrany utajovaných informací. A stejně tak chceme potvrdit, že zcela zaslouženě patříme mezi ostatní účastníky veletrhu IDET. S mnoha z nich totiž v reálném životě spolupracujeme na společných projektech zejména ve prospěch ministerstva obrany a složek Armády České republiky.

Co očekáváte od letošního ročníku?
Upřímný zájem návštěvníků, odbornou a plodnou diskusi se stávajícími a potenciálními zákazníky a uživateli, příjemnou atmosféru a pěkné počasí.

Datum: 8.2.2019 8:59:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště