Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Změny struktury v AČR se nedotknou plnění úkolů

 

V rámci CATE 2013 se konala konference „Armáda a znalostní společnost“ (Army and Knowledge Society), která se zabývala základními zásadami a úkoly výstavby systému obrany státu. Velká část konference byla věnována ženijnímu vojsku.

„Cílem konference bylo vysvětlit koncepci rozvoje jednotlivých druhů vojsk – mechanizovaného, ženijního a dělostřeleckého vojska ve vztahu k současnému bezpečnostnímu prostředí. S tímto velmi úzce souvisí otázka vzdělávání na přípravu profesionálů na tyto profese,“ uvedl plk. Ing. Jiří Lustyk z ministerstva obrany. Z přednášek zástupců ženijního vojska vyplynulo, že v současnosti se řeší změna struktury, a to jak plnit úkoly ve sníženém počtu lidí. Jde o úkoly, které plynou z mezinárodních závazků a musí je české vojsko plnit. Plukovník připomněl, že ženijní vojsko má vztah a povinnosti k plnění úkolů na území ČR. „Jsme zapojeni i nadále do zahraničních operací, tak jak tomu bylo v minulosti, náš tým je nasazen v zahraniční operaci,“ doplnil plk. Lustyk.

Například 15. ženijní brigáda Bechyně bude transformována na 15. ženijní pluk. V současnosti tvoří největší část ženijního vojska. Celá transformace je připravena tak, aby se nedotkla schopnosti. „To znamená mimo jiné udržet schopnost našeho pluku ve prospěch integrovaného ochranného systému, záchranné roty musí dodržet schopnosti, které byly deklarované. Musíme jako ženisté podporovat armádu na našem území i v zahraničních misích ve prospěch mezinárodních jednotek. Struktura bude optimalizována, budou nižší počty v rámci ženijního pluku proti stávající15. ženijní brigádě,“ uvedl plk. gšt. Ing. Robert Bielený, MSC., velitel 15. ženijní brigády Bechyně. Podle něho současné vybavení tohoto vojska je na světové úrovni, zvláště v oblasti ničení a likvidace munice, ale i v části zemních strojů. „Tím, že bude ženijní i ostatní vojsko optimalizováno, zbude více peněz na novou techniku. Úsilí také nebude tříštěno do různých oblastí, zůstanou bojoví ženisté, stavební ženisté, specialisté na ničení munice a odborníci na integrovaný systém,“ dodal plk. Bielený.

Z konference také vyplynulo, že Česká republika se jako členský stát NATO a Evropské unie podílí a bude podílet na akcích vojenského i nevojenského charakteru. Z tohoto důvodu je zřejmé, že hlavní důraz musí být kladen na schopnost „dorozumět“ se při vedení operací, tzn. být kompatibilní. Nejedná se pouze o jazykovou bariéru, ale zejména o schopnost přijmout, pochopit a dodržovat postupy, které určují jednotlivé standardizační dohody NATO (dále jen STANAG). V současné době plní příslušníci Armády České republiky úkoly v těsné spolupráci s jednotkami USA. Jedná se zejména o Operational Mentoring and Liaison Team působící v současné době v provincii Wardak (Afgánistán) a nyní nově připravovaný Menthor and Adviser Team. Velitelé jednotek armády USA, však při plnění úkolů v zahraničích operacích dodržují spíše polní manuály americké armády Field Manual, než postupy uvedené ve STANAG.

Jednotky AČR jsou tvořeny jednotlivými útvary. Pod pojmem útvar se zpravidla rozumí pevný organizovaný vojenský celek, který je tvořený z jednotek. Velitelů útvaru vydávají Bojový (operační) rozkaz pro podřízené velitele při bojové činnosti vedoucí ke splnění společného úkolu. Velitel může vydat Bojový (operační) rozkaz písemnou nebo ústní formou, který musí být v souladu se STANAG 2014 a uvědomuje podřízené o záměru, plánu a rozhodnutích velitele, obsahuje datum a čas provedení, vysvětluje plán manévru, úkol, organizuje síly tak, aby podřízeným velitelům minimálně omezoval jejich zdroje, zahrnuje grafické vyjádření bojové činnosti, včetně vyznačení cíle, záměru a plánu boje (operace) velitele, minimální kontrolní opatření a hlavní prvky bojové sestavy úkolové organizace.

Datum: 23.5.2013 8:42:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště