Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Živé ukázky kybernetických útoků a prezentace subjektů na stánku AFCEA ČR, pavilon P

 

Na stánku České pobočky AFCEA budou v průběhu veletrhu IDET probíhat živé ukázky kybernetických útoků a řešení kybernetických bezpečnostních incidentů vládního CERT týmu a resortních Security operation center. Představí se Národní centrum kybernetické bezpečnosti NBÚ, Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita obrany, CSIRT.CZ a Policejní akademie.

  • 19. 5. 2015
    14:00 – 16:00
  • 20. 5. 2015
    10:30 – 12:30    a   14:30 – 16:30
  • 21. 5. 2015
    10:30 – 12:30    a   14:30 – 16:30


Popis živých ukázek a prezentací – stánek AFCEA

Ministerstvo obrany ČR

Živá ukázka řešení kybernetických bezpečnostních událostí/incidentů rezortu Ministerstva obrany.

Masarykova univerzita v Brně

Ukázka krádeže přihlašovacích údajů uživatele v prostředí Kybernetického polygonu
Demonstrace představí způsob, jak mohou být pomocí přesměrování síťového provozu získány přihlašovací údaje uživatelů. Názorně také předvede, proč je tento typ útoku pro běžné uživatele prakticky nedetekovatelný.

Ukázka se odehrává v unikátním prostředí Kybernetického polygonu[1]

Národní centrum kybernetické bezpečnosti, Národní bezpečnostní úřad

Prezentace činnosti vládního CERT týmu, nabízené služby, národní a mezinárodní spolupráce.
Úlohou NCKB je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům. Centrum navrhuje a přijímá opatření při řešení incidentů i proti probíhajícím útokům, provozuje vládní CERT (GovCERT.CZ), který spolupracuje s ostatními bezpečnostními týmy doma i v zahraničí, připravuje bezpečnostní standardy pro vybrané české subjekty a podporuje osvětu, vzdělávání, výzkum i vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Prezentace se bude zaměřovat především na činnost vládního CERT týmu, nabízené služby a národní / mezinárodní spolupráci.

Ministerstvo vnitra ČR

Prezentace dohledového centra eGovernmentu – SOCCR
Oblast kybernetické bezpečnosti nabývá neustále na svém významu a již nyní platí za jeden z určujících aspektů bezpečnostního prostředí České republiky. Kybernetická bezpečnost představuje souhrn organizačních, politických, právních, technických a vzdělávacích opatření a nástrojů směřujících k zajištění zabezpečeného, chráněného a odolného kyberprostoru v České republice, a to jak pro subjekty veřejného a soukromého sektoru, tak pro širokou českou veřejnost. Kybernetická bezpečnost pomáhá identifikovat, hodnotit a řešit hrozby v kyberprostoru, snižovat kybernetická rizika a eliminovat dopady kybernetických útoků, informační kriminality, kyberterorismu a kybernetické špionáže ve smyslu posilování důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat, systémů a dalších prvků informační a komunikační infrastruktury. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je pak ochrana prostředí k realizaci informačních práv člověka.

Strategie kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva vnitra vychází z Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky, jejího legislativního rámce, zejména zákona o kybernetické bezpečnosti, zákona o krizovém řízení a s tím souvisejících prováděcích vyhlášek a norem ČSN a doporučení ISO/IEC, zejména rodiny norem 27k.

Záměr vybudovat Dohledové centrum eGovernmentu – SOCCR pokrývá současné nedostatky v oblasti bezpečnosti kritických a významných systémů MV a zároveň nové požadavky na zajištění souladu s novou legislativou. Projekt SOCCR je navržen s cílem naplnit většinu technologických požadavků kybernetického zákona a souvisejících vyhlášek. Pro zajištění řádného řízení bezpečnosti jsou navrženy i další technologie nevyžadované přímo kybernetickým zákonem. Cílem je zajistit komplexní řízení bezpečnosti systémů MV, a proto jsou nad rámec legislativních požadavků navrženy další technologická opatření a bezpečnostní nástroje.

CSIRT.CZ

Prezentace CSIRT.CZ, jehož cílem je pomáhat provozovatelům internetových sítí v ČR zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu. CSIRT.CZ pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale které na stížnosti nereagují.

Univerzita obrany

Prezentace vzdělávání vojenských a civilních odborníků na Univerzitě obrany
Jako jediná vojenská vysoká škola v ČR zajišťuje přípravu vojenských profesionálů – důstojníků pro potřeby Armády České republiky a civilních odborníků zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu a veřejné správy. Vzdělává také specialisty na kybernetickou bezpečnost.

Datum: 13.5.2015 8:24:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště