Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Začalo setkání vojenských expertů z evropských zemí – CATE 2013

 

Hlavní událostí veletrhu IDET je třídenní mezinárodní odborná konference CATE 2013 (Community-Army-Technology-Environment). Prestižní akci pořádá Univerzita obrany Brno. Své poznatky na konferenci CATE prezentují specialisté z českých univerzit i z vysokých škol ze střední Evropy. Jedná se o soubor šesti konferencí.

„Na konferenci CATE se hovoří se o širokém spektru vojenských systémů. Jde například o zbraňové systémy, speciální a bojová vozidla, ženijní technologie, komunikační a informační systémy, letectví, raketovou techniku, avioniku, radarové systémy, velící a řídící systémy pozemních a leteckých sil, o robotické, geografické a meteorologické systémy, ale také o speciální materiály. Všechny příspěvky jsou založeny na výsledcích nejnovějšího výzkumu,“ řekl prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., proděkan pro vědeckou činnost Univerzity obrany, Fakulta vojenských technologií a hlavní manažer CATE 2013.

Zajímavá byla přednáška na semináři Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky, která se týkala expertízy materiálů. David Kusmič z Univerzity obrany, Fakulty strojírenství v této souvislosti uvedl, že jednu ze zajímavých expertíz univerzita prováděla na poškozené tankové hlavni při výcviku. „Pomocí zkoušek jsme zjistili, že podezření na vadu materiálu hlavně se nepotvrdilo,“ uvedl. Podle něho těchto situací – havárií – je na našich vojenských cvičištích málo. Na katedře se častěji řeší havárie vojenských vozidel, a to z hlediska únavy materiálu. Větší část práce spočívá v různých návrzích protikorozních úprav. „Ty řešíme mimo jiné i ve spolupráci s českými a zahraničními firmami. Stále je trendem zvýšení odolnosti různých částí zbraní a vojenské techniky. Na požádání jsme schopni provést speciální zkoušky i firmám, které nepatří mezi výrobce vojenské techniky.

O nových materiálech při opravách letounů informoval Tomasz Smal z Vojenské akademie ve Wroclavi. Na příkladu opravy „ocasu“ letadla demonstroval na modelech použití speciálních materiálů na zpevnění konstrukce, která je při letu extrémně namáhána. Vojenská akademie ve Wroclavi úzce spolupracuje na tomto projektu s Vojenskou univerzitou ve Varšavě.

V rámci CATE se koná i dvoudenní konference „Distanční vzdělávání, simulace a komunikace“ (Distance Learning, Simulation and Communication - DLSC 2013), která se zabývá novými trendy v přípravě vojenských profesionálů, využití počítačového modelování a simulace v procesech velení a řízení a rozvoj komunikačních systémů. Účastní se jí odborníci z ČR a osmi evropských států, kteří prezentují celkem 43 příspěvků. Z nich byl vydán sborník, který bude mimo jiné zveřejněn i v databázích příslušných institucí v Americe. „Příspěvky se týkají vzdělávání na dálku, simulačních technologií v armádě i v civilním sektoru a nových komunikačních technologií v armádě (jejich vývoj i nastínění budoucích technologií),“ řekl Ing. Miroslav Hrubý, CSc., z Univerzity obrany, katedra komunikačních a informačních systémů.

Univerzita obrany ČR je státní vysoká škola, která se prioritně zaměřuje na vzdělávací a výzkumnou činnost. Připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demografickými státy. Příprava studentů probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Škola je otevřena také civilním a zahraničním studentům. Nedílnou součástí Univerzity obrany je rozvoj vědy, výzkumná a vývojová činnost. Zaměřuje se na vědecké programy Severoatlantické aliance, projekty obranného výzkumu a vývoje v rámci MO ČR, výzkumné záměry fakult a ústavů Univerzity obrany, projekty grantových agentur mimo rezort MO ČR a kooperaci s obranným průmyslem ČR.

Datum: 22.5.2013 15:55:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště