Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

VUT prezentovalo odposlech pro policii i robota pro hledání osob v závalech

 

Poprvé se na veletrhu IDET prezentuje Vysoké učení technické v Brně. V rámci expozice se prezentoval také Středoevropský technologický institut VUT v Brně (CEITEC).


„Se svoji účastí na veletrhu IDET je VUT Brno velmi spokojeno. Navázali jsme řadu nových kontaktů pro spolupráci s našim výzkumem. My jsme nabízeli především technologii robota, kamerový systém a sítnici duhovku. V expozici nás navštívili vojenské firmy a policejní složky a projevili zájem právě o tyto produkty, konkrétně o spolupráci,“ řekl Doc. Martin Drahanský z Ústavu inteligentních systémů, VUT Brno.

Exponáty ve stánku VUT blížeji představil Doc. Drahanský. Uvedl, že například poloautonomní optický sledovací systém sAOTS je vybaven kamerová hlavou, která umožňuje vysoké rozlišení.  Digitální kamera a motoricky ovládaný objektiv má velký rozsah ohniskových vzdáleností pro sledování vzdálených objektů. Modulární řešení je schopné nést kameru a objektiv s možností integrace desky pro předzpracování videa. Jde o kompaktní řešení řízené výpočetním systémem. Manipulátor systému P/T má velkou přesnost polohování a velký rozsah rychlostí. Ve výpočetním systému je umístěna pracovní stanice s velkým výkonem založená na moderním procesoru Intel Core i7 CPU s pamětí o velikosti 64 GB. SAOTS je vybaven softwarem pro sledování objektů.

Fakulta též představila robot RUDA pro hledání osob v závalech a lavinách. Zařízení má mohutný, odolný pásový podvozek, který je poháněn párem výkonných elektromotorů se zabudovanou převodovkou a statickou brzdou. Podvozek nese korbu s modulárním systémem. Robotické rameno se třemi stupni volnosti lze připojit na zadní část korby. Rameno je schopno nést zátěž až 6 kg v plně nataženém stavu. Vybaveno je teleskopickým kamerovým P/T nosičem s integrovaným přísvitem pro lepší přehled o situaci kolem robota. Obsahuje stereokameru a LIDAR pro účely navigace a 3D vidění. Velké množství senzorů zahrnuje digitální kamery, infrakameru, GPS, inerciální jednotku, teploměr, ultrazvukové senzory, LIDAR, stereokamerový systém a další.

EYRINA „z dílny“ Ústavu inteligentních systémů je  zařízení pro snímání a rozpoznávání osob podle duhovky a sítnice. Jde o malé kompaktní řešení s velmi spolehlivými výsledky. Výhodou je vysoká odolnost proti oklamání a jednoduché a neinvazivní použití. Používá se  pro rozsáhlé databáze uživatelů. Principem systému je snímání duhovky a sítnice v jednom zařízení a rychlá a spolehlivá diagnóza. Používá se při monitorování změn během léčby.  Použití je jednoduché, oko se osvětlí infračerveným světlem a pořídí se obraz duhovky. Poté je oko osvětleno tlumeným, viditelným světlem a je pořízen snímek sítnice.

„Vytvořili jsme nástroj, jež je schopný rekonstruovat zachycenou komunikaci, který může využívat například policie. Umožňuje samostatně  získávat informace ze sítě, které mohou být zajímavé z hlediska usvědčení pachatele. Například jde o informace zaslané e-maily, na webových stránkách, na face-booku apod. Jde prakticky o zajištění kybernetické bezpečnosti pro řešení incidentů na počítačové síti. Pokud policie má podezřelého nebo skupinu podezřelých, kteří by mohli páchat nějako trestnou činnost, můžeme pomocí tohoto zařízení získat důkazy o jejich nekalé činnosti. Jde zatím o prototyp a vyvíjíme jej na Fakultě informačních technologií VUT. Při vývoji spolupracujeme s bezpečnostními složkami plicie a armády,“ řekl Jan Pluskal, student 1. ročníku doktorandského studia.

Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně. Ústav informatiky a výpočetní techniky (UIVT) byl ustaven v roce 1964 a měl dlouholetou tradici výuky výpočetní techniky a informatiky v rámci bývalé Fakulty elektrotechnické a později Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VUT v Brně. Vysoké učení technické v Brně získalo certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label - dodatek k diplomu, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v rámci Evropské Unie. Na fakultě v současné době (2014) studuje přes 2500 studentů.

Počítačově orientovaná část výuky je soustředěna do Centra výpočetní techniky. Kromě organizované laboratorní výuky a cvičení zde také studenti samostatně pracují na řešení projektů. Další specializované laboratoře jsou pak umístěny v prostorách odborných ústavů fakulty a v přízemí Výzkumného centra informačních technologií. Významnou součástí činnosti fakulty je také práce na výzkumných projektech, a to za účasti studentů vyšších ročníků a studentů doktorského studijního programu.

Datum: 21.5.2015 22:00:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště