Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

VOP CZ se aktivně věnuje výrobě i výzkumu v oblasti vojenské techniky

 

Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08, soupravu lehkého obrněného vozidla  LOV-CBRN a malý dekontaminační automobil MDA představila na veletrhu IDET v pavilonu P VOP CZ, s.p.

Linka-08 je prostředkem dekontaminačních jednotek chemického vojska. V součinnosti s automobilem chemickým rostřikovacím systémem ACHR-90M umožňuje hrubou očistu vnějších povrchů vojenské techniky, nástřik dekontaminačních směsí a následné oplachování směsí. To vše se uskutečňuje linkovým průjezdním způsobem a splňuje požadavky na moderní dekontaminační techniku, včetně rychlé redislokace technického prostředku vzdušnou přepravou. Mycí zařízení a postřikový rám se mohou přizpůsobit průjezdnímu profilu dekontaminované techniky. Linka-08 zabudovaná do kontejneru obsahuje soustrojí vysokotlakého čerpadla, manipulační prostředky, rozvod vody pro činnost mycího zařízení a elektrickou soustavu.

„Prototyp lehkého obrněného vozidla LOV-CBRN je určen pro chemický a radiační průzkum za jízdy a chemický, biologický a radiační průzkum pozorováním na místě. Je bojovým prostředkem osádky ve složení velitel a řidič,“ uvedl Miroslav Adamčík, šéf marketingu firmy. Technické a programové vybavení vozidla umožňuje automatický sběr, zpracování a vyhodnocení informací ze senzorů speciální chemické nástavby, chemický, radiační, vizuální a akustický průzkum rizikových lokalit pomocí dálkově řízeného robotu bez potřeby vystoupení osádky k manipulaci s robotem. To umožňuje vytýčení hranic nebezpečných kontaminovaných prostor a varování jednotek v blízkém okolí před nebezpečím CBRN kontaminace bez vystoupení osádky. Je možno také vypracovat zprávu a odeslat ji nadřízenému veliteli. Pro účely CBRN průzkumu je vozidlo vybaveno palubním informačním systémem a speciální chemickou nástavbou. Ochranu osádky proti působení toxických látek, bojových biologických prostředků a radioaktivního prachu zabezpečuje kombinovaný přetlakový podsystém ochrany. Kladení účinného odporu při případném napadení vozidla umožňuje sdružená zbraňová stanice.

Zajímavý je také malý dekontaminační automobil MDA, který se používá k dekontaminaci na středním stupni armádní struktury například u roty, praporu a jiných malých účelových bojových uskupení. Dá se s ním provádět dekontaminace osob, včetně vybraných komponent a osobní výzbroje a výstroje vojáků. Dále se dá s ním provádět dekontaminace vnějších povrchů vojenské techniky. MDA je vysoce mobilním, operativním a autonomně operujícím technickým prostředkem, který lze rychle redislokovat vzdušnou přepravou pro použití v zahraničních misích i na území ČR jednotkami chemického vojska AČR. Motor TATRA má výkon 270 kW, maximální rychlost dosahuje 110 km/hod, dvě místa pro osádku jsou balisticky chráněna.

„Podnik  VOP CZ úzce spolupracuje s Univerzitou obrany v Brně a k výsledkům jejich činnosti patří mimo jiné takticky automatizovaný robotický pozemní systém TAROS 6x6 Furbo. Jde o funkční demonstrátor autonomního pozemního robotizovaného systému s vysokou mírou automatizace širokého spektra procesů včetně automatické navigace a činnosti ve složitém urbanizovaném nebo otevřeném terénu. Prostředek je určen pro bojovou a logistickou podporu mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek ve složitém operačním prostředí,“ řekl Adamčík. Furbo je koncipován modulárním způsobem s možností dovybavením komponenty z širokého spektra příslušenství, a to jak zbraňových, robotických, tak i senzorických systémů.

Firma vyrobila též taktický robotizovaný zbraňový systém Combat. Jde o „robota“ určeného k podpoře bojové činnosti mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek ve složitém prostředí. Tam umožňuje přenesení vedení palby na robotizovaný systém, který je schopný plnit celou řadu úkolů. Zvyšuje a zefektivňuje se tak vedení palby za široké škály složitých podmínek. Zejména pak robot představuje významný faktor ve snižování rizika vystavení vojáků nebezpečným situacím a aktivitám v operačním prostředí. I tento projekt je výsledkem výzkumného záměru Univerzity obrany v Brně a státního podniku.

Pro vizuální inspekci povrchu podvozků motorových vozidel v rutinním provozu (osobní i nákladní automobily se používá 3D stacionární scanner podvozku automobilu. Cíle systému je poloautomatické sejmutí intenzivního a hloubkového 3D obrazu v oblasti viditelného světla a blízkého IR spektra při řízeném přejezdu měřícího stanoviště. Systém se vyznačuje vysokou propustností až deset vozidel za minutu a minimalizací zátěže lidské obsluhy. Umožňuje také přídavnou funkci (archivací obrazů, modelu podvozků) s možností propojení se systémem identifikace vozidel.

VOP CZ, s. p. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby a speciální techniky. Ve své historii opravil nebo zmodernizoval 4 600 tanků a více než 20 000 kusů vojenské techniky. Strojírenská výroba je nosným výrobním programem i v současnosti. Aktivní je ve vývoji vlastních produktů pro civilní a speciální využití.

Datum: 24.5.2013 21:00:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště