Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Velká prezentace obce legionářské na IDETu, Legiovlak má vyjet příští rok v září

 

Na veletrhu IDET prezentuje na volné ploše před pavilonem V Československá obec legionářská svůj projekt Legiovlak 100, určený ke stému výročí vzniku Československa. V expozici jsou mimo jiné k vidění tři vagony tohoto legendárního vlaku, mezi nimiž se pohybují vojáci i dámy v dobových uniformách, dále ukázka výzbroje a výstroje československých legionářů v dobovém táboře.

Ve stanu jsou umístěny panely s fotografiemi, na nichž si lze prohlédnout obnovu válečných hrobů i dokumenty o jejich existenci na území Ruska, Itálie, Francie, ČR a Slovenska. Vedle besed s válečnými veterány se dnes v 18 hodin uskuteční slavnostní koncert vojenské skupiny Ondráš „Růže pro válečné veterány“ s předáním replik historických bojových praporů České obce legionářské. Standardy obdrží od Statutárního města Brna. 

Československé dobrovolnické jednotky v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu roku 1914 a od počátku působily ve prospěch ruské a francouzské armády v rámci sil Dohody.  „Stoleté výročí založení čs. legií bude využito k výchově k vlastenectví a rozvoji tradic v duchu odkazu čs. legionářů. Cílem projektu je souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů,“ řekl František Trávníček, jihomoravský koordinátor péče o válečné veterány.

Projekt je naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mimo jiné počítá s obnovou hrobů legionářů, s péčí o válečné hroby vůbec, s pietními akty, výstavami a přednáškovou činností, s pořízením replik legionářských stejnokrojů a výzbroje, zřízením muzea legií a zakladatelů států, natočením velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi. Realizace začala už v roce 2009, neboť projekt je velmi rozsáhlý a zahrnuje obrovské množství přípravných prací a řadu dílčích úkolů a aktivit.

Velice významnou součástí těchto aktivit je projekt Legiovlaku, který předpokládá pořízení repliky legionářského vlaku z období bojů na Transsibiřské magistrále a s jeho jízdami po dobu šesti let do měst a obcí po celé České republice doprovázených přednáškovou činností. Projekt zastřešuje  Československá obec legionářská v úzké spolupráci s Českými drahami, Národním technických muzeem a nadací Křídla na kolech.V období fašistické okupace a komunistické nadvlády byly myšlenky legionářů zakázány, Československá obec legionářská byla zrušena a došlo k přetržení kontinuity povědomí a znalostí o tradici, která je pro nás velice důležitá. Proto by měl projekt Legie 100 sehrát významnou úlohu při obnově tradic boje za svobodu a demokracii v duchu odkazu čs. Legionářů.

Projekt “Legie 100” by měl napomoci posílit národní uvědomění a národní hrdost, jakož i zvýšit prestiž ČR. Legionáři nasazovali své životy nejen na frontách 1. světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na aktivním odporu proti německým okupantům v průběhu druhé světové války. Myšlenkový základ legionářského hnutí se v Československu na konci čtyřicátých let minulého století stal nežádoucím a legionářské tradice přestaly být udržovány.

Legie 100 zahrnuje: Legiovlak - pojízdná replika legionářského vlaku z období „ešalonové války“ na transsibiřské magistrále, výstavy a přednáškovou činnost jako připomenutí dějinné úlohy zakladatelů samostatného československého státu české i slovenské veřejnosti s důrazem na mladou populaci obou států a organizace a pořádání výstav v ČR a v zahraničí vztahujících se ke zlomovým událostem, vzniku a činnosti čs. legií. Další aktivitou je tisková činnost, počínaje drobným materiálem formou leporela až po vzpomínky jednotlivých legionářů. Do projektu patří také péče o válečné hroby a pietní místa v ČR a v zahraničí. Pietní akty u válečných hrobů, rekonstrukce bitev, které sehrály významnou roli při uznání samostatného Československa. Nebudou chybět ani různé semináře a přednášky i zahraniční poutě.

Na veletrhu IDET se s projektem mimo jiné seznámil ministr obrany České republiky Vlastimil Picek a náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky generálporučík Peter Vojtek. Ten přislíbil legionářské obci, že sousední republika dodá také jeden historický vagón, takže ve finální fází by v příštím roce měl mít vlak osm vagonů. Od září příštího roku by měl jezdit po Česku a Slovensku.  

Datum: 23.5.2013 13:43:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště