Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

V armádní expozici byl největší zájem o trenažery

 

Prezentaci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR na veletrhu IDET 2017 v rozhovoru zhodnotila Jana Zechmeisterová, tisková mluvčí expozice MO ČR a AČR.

V čem byla letošní expozice MO ČR a AČR jiná než v předchozích ročnících?
Začnu tím, co je stálicí naší expozice. Při každém ročníku veletrhu IDET Armáda ČR prezentuje nejmodernější techniku, zbraně a výstroj. Z pohledu civilisty lze říci, že na veletrhu jde o praktickou ukázku výsledků uzavřených kontraktů a nákupů pro naši armádu. Návštěvníci zde mohou vidět, jak vojáci s nově pořízenou technikou pracují, jak vypadá a jak se používá.

Měli jsme tu i úplně nové věci. Na letošním ročníku se představily dva vědecko-výzkumné projekty ministerstva obrany, z nichž jeden je ještě prototypem a druhý se už začíná zkoušet. Projekt SMARTEN je zkratkou pro Smart Energy, jedná se o výsledek spolupráce Vojenského výzkumného ústavu s Univerzitou obrany, který se zaměřuje na úsporu energie v rámci ubytování vojenských jednotek jak v poli, tak třeba při zahraničních operacích. Zjednodušeně řečeno jde o technickou úpravu stanu tak, aby reagovala hraniční teplotní podmínky, tj. maximálně vysoké nebo maximálně nízké teploty, a výsledkem by měla být velká úspora energie i financí.

Druhou novinkou je pohotovostní úkryt IGLU, unikátní vysoce odolná konstrukce vyrobená z hliníkového pancíře. Úkryt je konstruován tak, aby maximálně odolal účinku případného výbuchu. Prezentovaly se zde také odolné materiály, z nichž by se případně mohly vyrábět lavičky nebo jiné prvky z civilní sféry. V místech, kde se pohybuje velké množství lidí, by pak mohly sloužit jako ochranné prostředky při případném útoku nějakého agresora, teroristy či podobně. IGLU se velmi snadno postaví jen asi za čtyři hodiny, je odolné proti nájezdu automobilu, proti střelám, proti tlakové vlně z výbuchu. Rovněž jde o výsledek společného projektu Vojenského výzkumného ústavu a Univerzity obrany.

Novinkou je také část prezentace věnovaná válečným veteránům. Poprvé se tu prezentuje Komunitní centrum pro válečné veterány při Vojenské nemocnici v Brně, které je první a jediné v České republice. Nabízí veteránům psychologickou a sociální pomoc, vzdělávání, rekvalifikaci i pomoc s uplatněním na trhu práce. Součástí byla také výstava fotografií ze zahraničních operací nazvaná „Ten druhý život“, s autory fotografií na veletrhu proběhla beseda.

Tradiční součástí expozice Armády ČR je náborový stánek, ovšem letos byl na nábor kladen větší důraz…
Je to přesně tak, tento důraz souvisí s náborovým plánem. Je potřeba doplnit jak profesionální jednotky, tak jednotky aktivní zálohy, které nám hezky narůstají. Náborové aktivity probíhají na všech akcích armády otevřených veřejnosti a na Idetu o ně je poměrně velký zájem, a to jak o profesionální jednotky, tak o vojenské školy.

Jak hodnotíte zájem letošní návštěvníků? Co se lidem nejvíce líbilo?
Připadá mi, že na veletrh přišlo více lidí než před dvěma lety. Návštěvníky určitě lákala technika, u nás jí máme padesát kusů a provoz expozice zajišťuje asi 250 vojáků, kteří se o vše starají. Velký zájem byl o simulační a trenažérové technologie určené pro vzdušnou i pozemní techniku. Návštěvníci si mohli vyzkoušet trenažery na různé typy letounů i vrtulníků, tanky, vozidlo Pandur a další. Velký úspěch měla laserová střelnice a hodně lidí se bylo podívat také v polní nemocnici.

Jako jediní vystavovatelé Idetu nekončíte v pátek, ale expozice zůstává otevřena i v sobotu. Co je důvodem?
Zůstáváme tu i Den bezpečnosti, který je prezentací všech složek integrovaného záchranného systému. Chceme ukázat, že armáda nefunguje jen samostatně, ale v mnoha případech spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a dalšími složkami.

Datum: 3.6.2017 10:00:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště