Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Simulátor pro nácvik bojových situací využívá vojsko, ale i hasiči při simulaci nehod a požárů

 

Virtuální simulaci v prostředí VBS3 prezentuje na veletrhu IDET DELINFO spol. s r.o. Jde o interaktivní taktický virtuální simulátor založený na herním engine firmy Bohemia Interactive Simulations. DELINFO je aktivní v oblasti informačních technologií od roku 1993. Od roku 2008 je členem skupiny ICZ, která je jedním z vedoucích poskytovatelů integrovaných softwarových a síťových řešení ve střední Evropě. DELINFO spol. s r.o. přináší do ICZ rozsáhlé portfolio produktů a služeb v oblasti výzkumu, vývoje a implementace speciálních informačních a geografických informačních systémů, společně s řešeními k ochraně a  zabezpečení informací.

Jiří Pivovar, systémový architekt společnosti uvedl, že tento simulátor je určen pro nácvik různých misí AČR. Jde o rozšířenou variantu jeho předchůdce, a to zejména otevřenou architekturou. Poskytuje vyšší výkon se systémem multicastu a přináší nové, modernější uživatelské rozhraní. „VBS 3 se využívá zejména pro taktický výcvik vojáků u menších jednotek, ale také pro krizové řízení při součinnosti armády, policie a hasičského sboru. Lze jej využít i pro výcvik bezpečnostních agentur, při simulaci zásahu policie, při dopravních nehodách, záchraně rukojmí, při doprovodu konvojů apod. Dobře slouží také při výcviku hasičského záchranného sboru při požáru, dopravních nehodách, průmyslových haváriích, nácviku chování velitelů zásahu a pro reakci jednotlivých cvičících v různých simulacích,“ vysvětlil Pivovar.

Podle něho simulace samotná probíhá jako scénář prostředí definovaném mapovým podkladem a entitami, které prostředí co nejvíce přibližují realitě. Ve scénáři může operovat konečný počet skupin (jednotek), jež se skládají z vojáků a mohou zahrnovat i techniku. „V jednom scénáři lze použit řádově až stovky lidí. Simulátor nabízí situaci pro kolová i pásová vozidla, letadla a vrtulníky. VBS3 tedy umožňuje do situace zapojit více účastníků, rozvíjet větší modely, budovat větší terény a vytvářet složitější scénáře než předchozí model. Umožňuje také datační nastavení chování nepřítele a ostatních počítačem řízených lidí, které se blíží chování v reálném světě. Díky této architektuře je možné cvičit proti umělé inteligenci, operátorovi ovládajícímu entity protivníka, i proti jiným cvičícím. Scénář je vlastně mise,“ konstatoval Pivovar.

V expozici DELINFO byl představen také Automatizovaný systém velení a řízení (ASVŘ). Obsahuje moduly a aplikace umožňující efektivní provoz pracovních stanic v síti LAN míst velení - přípravu, zpracování, sdílení a distribuci dat v rámci místa velení nebo mezi nimi. Základní nástroj pro automatizaci práce uživatelů pozemních sil je na operačním a taktickém stupni (např. brigáda, prapor, rotní ÚU). Svojí funkcionalitou podporuje plánování a řízení činností, tvorbu společného operačního obrazu situace, tvorbu a výměnu dokumentů, signálů a zpráv, práci s mapou a provádění taktických úloh a výpočtů. Umožňuje sdílení informací všemi vybranými uživateli na místě velení, vytváření zájmových komunit a výměnu informací v interoperabilním prostředí mnohonárodní operace (ADatP-3, NFFI, MIP).

K základním modulům patří mj. operačně-taktické aplikace, které podporující rozhodovací proces velitele a štábu při plánování a řízení operace. Jedná se zejména o aplikace, které umožňují provádění automatizovaných výpočtů, například přesuny po komunikacích, poměr sil, rádiová nebo optická viditelnost, hodnocení terénu, vyhledávání geoobjektů. Operačně-taktické aplikace mají většinou vševojskový charakter, avšak podle odbornosti uživatelů lze aplikace konfigurovat podle rolí uživatelů tak, aby podporovaly vybrané druhy vojsk a služeb - zpravodajské, chemické, spojovací a jiné.

Modul obsahuje sadu aplikací, které přispívají k tvorbě společného operačního obrazu situace a umožňují uživatelům sdílet stejné informace na místě velení, nebo mezi podřízenými a nadřízenými. Základní aplikací je Operačně taktický zákres, který vytváří podmínky pro práci s geografickými daty, nad kterými lze vytvářet a zobrazovat různé plánované operační situace nebo zobrazovat aktuální informace týkající se zejména identifikace polohy, signálů a zpráv. Modul umožňuje uživateli vytvářet, zobrazovat a distribuovat informace k situaci vlastních sil i protivníka (poloha, stav prostředků, zdrojů), charakteristikám terénu nebo počasí, editovat, odesílat a přijímat signály a zprávy. Modul obsahuje nástroje pro příjem, zpracování a odesílání informací koaličním partnerům pomocí standardů ADatP-3, NFFI a MIP.

Předmětem modulu jsou aplikace podporující automatizované zpracování informací formalizovaných dokumentů pro velení a řízení, práci štábu a distribuci zpráv. Existence šablon vybraných dokumentů a zpráv umožňuje jejich efektivní zpracování a následnou výměnu informací mezi místy velení různých stupňů. Pomocí vybraných aplikací lze formalizované dokumenty nebo zprávy editovat a poté exportovat do podsystému BVIS k použití a zabezpečení výměny informací mezi BVIS a ASVŘ. Modul obsahuje aplikace, jejichž funkcionalita umožňuje pracovat s různými šablonami elektronických metodik. Prostřednictvím nástrojů řízení je zajištěna koordinace a časová synchronizace všech činností a výměna informací mezi pracovišti spojených s konkrétní operací.

„Mezi naše současné uživatele patří např. armáda Spojených států amerických (US Army), americká námořní pěchota (US Marine Corps), americká Národní Garda (National Guard), australské ozbrojené síly (Australian Defence Forces), novozélandské ozbrojené síly (New Zealand Defence Forces), armáda Velké Británie (British Armed Forces) a další,“ dodal Pivovar.

Datum: 21.5.2015 9:33:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště