Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Shromáždění velitelů české armády nastavilo priority pro příští rok

 

Každoroční shromáždění velitelského sboru s hlavními představiteli resortu Ministerstva obrany se konalo za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky, ministra obrany Martina Stropnického, zástupců velení AČR a dalších hostů, jakým byl například předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR David Kádner.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář se v úvodním vystoupení ohlédl za současnými bezpečnostními hrozbami, a to ať už se jedná o krize v regionu Blízkého východu a Afriky, situaci na východě Evropy nebo vznikajících kybernetických hrozeb.

„Přímou reakcí České republiky na vývoj bezpečnostního hodnocení ve světě je aktivní zapojení české armády v zahraničních operacích. V roce 2016 jsme se soustředili na Afghánistán, Mali, na Sinaj, region Balkánu a Irák, “ uvedl generál Bečvář a dodal, že v příštím roce plánuje Generální štáb AČR vyslat dle mandátu do zahraničních operací 546 vojáků.

Generál Bečvář ve svém projevu také zmínil vládou přijatou Koncepci výstavby AČR do roku 2025. „Během letošního roku jsme dokončili stanovení priorit výstavby jednotlivých druhů sil do roku 2025. Máme tedy zcela přesně rozpracovány, do úrovně jednotlivých praporů ekvivalentních vojenských útvarů a zařízení, požadavky na veškeré akviziční procesy tak, abychom naplnili úkoly k zajištění obrany státu a naše mezinárodní závazky vůči Alianci, Evropské unii a dalším organizacím,“ konstatoval náčelník GŠ AČR.

Prezident podtrhl fakt, že potřebujeme akceschopnou moderní armádu

Prezident republiky a vrchní velitel Ozbrojených sil ČR Miloš Zeman se ve svém projevu označil za současného nejnebezpečnějšího nepřítele euroamerické civilizace islámský terorismus, zejména pokud je prováděný takzvanými osamělými vlky či aktivovanými spícími buňkami. Armáda by proto měla disponovat nejmodernějším vybavením a technologickými prostředky, aby těmto hrozbám mohla účinně čelit.

„Jedním z úkolů armády, včetně aktivních záloh, je chránit významná místa v České republice. Největší prevence proti teroristickým útokům ale spočívá v tom, bojovat proti teroristům tisíce kilometrů od našich hranic,“ poukázal prezident Zeman na zapojení České republiky v zahraničních misích.

Prezident republiky dále vyzdvihl závazek vlády postupně zvyšovat výdaje na obranu až na 2 procenta HDP. Zároveň je ale nutné, aby minimálně 20 procent těchto výdajů na obranu šlo na investice.

„Vaše profese je zásadně odlišná od většiny profesí v naší společnosti. A to tím, že jste ochotni v případě potřeby nasadit i svůj život pro obranu naší země a pro bezpečnost našich občanů. A za to bych vám chtěl ze srdce poděkovat,“ zakončil svůj projev prezident republiky.

ČR musí být spolehlivým spojencem

Třetí vystoupení před auditoriem velitelů patřilo předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Ten konstatoval, že česká vláda věnuje klíčovou pozornost zajištění bezpečnosti občanů, což se promítá i v postupném navyšování finančních prostředků na obranu státu tak, aby v roce 2020 dosáhly 1,4 procenta HDP.

„Považuji tempo postupného navyšování výdajů na obranu za přiměřené a za užitečné. Umožní stabilní výhled, efektivní plánování všech armádních akvizic i vlastní činnosti armády a zároveň nepovede k přetížení kapacit a nepovede k plýtvání penězi daňových poplatníků,“ uvedl premiér Sobotka a dodal, že pokládá za zásadní, abychom dokázali naplňovat závazky, které máme vůči našim partnerům v rámci NATO a také v rámci Evropské unie.

S rostoucím rozpočtem rostou i investice

Také ministr obrany Martin Stropnický ve svém projevu kvitoval, že oproti minulosti patří resort obrany mezi rozpočtové priority vlády. Důkazem toho je i avizovaných více než 52 miliard pro příští rok.

„Co se týče investic. My se už dostaneme blízko těm dvaceti procentům v roce 2018. Stoupá to o něco pomaleji, než bychom si přáli, ale to souvisí celkově s tím akvizičním procesem, který je nesmírně složitý,“ reagoval ministr obrany a zároveň vyzval zástupce ministerstva a armády, aby se v následujících měsících pokusili akviziční proces co nejvíce zracionalizovat a urychlit.

Ministr Stropnický ve svém projevu dále akcentoval skutečnost, že se v letošním roce díky náboru podařilo do služebního poměru vojáka přijmout 2 148 občanů a o 200 osob se navýšil i počet příslušníků Aktivní zálohy. To, že roste zájem občanů o vstup do Aktivní zálohy, je dle jeho slov také zásluha velení české armády, které věnuje propojení zálohy s útvary pozornost.

„Z hloubi duše bych poděkoval za reprezentaci naší země v zahraničí vojákům v misích,“ dodal ministr obrany. Připomněl při tom svou nedávnou návštěvu v Iráku, kde na letecké základně nedaleko města Balád čeští vojáci pomáhají iráckým vzdušným silám s používáním a praktickým nasazením letounů L 159 ALCA.

Zdroj: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/shromazdeni-velitelu-ceske-armady-nastavilo-priority-pro-pristi-rok-129009/

Datum: 1.12.2016 14:37:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště