Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Šedivý: Aktivity českých průmyslových firem v zakázkách pro NATO jsou dosud nízké

 

Možnosti zapojení českého obranného průmyslu do aliančních a národních vyzbrojovacích projektů byl náplní stejnojmenného workshopu, který se uskutečnil v rámci veletrhu Idet v pavilonu A v sále Morava. Stěžejní přednášku měl velvyslanec ČR při NATO Jiří Šedivý. Na otevřenost českého průmyslu mezinárodní spolupráci byla věnována přednáška prezidenta Asociace obranného průmyslu ČR Jiřího Hynka.


Silný obranný průmysl napříč Aliancí včetně silnějšího a spolupracujícího obranného průmyslu v Evropě a transatlantická spolupráce zůstávají podstatné pro dodávku požadovaných schopností. „Myšlenka přizvat firmy zabývající se obranným průmyslem do projektů NATO je poměrně nová. Navíc intenzita spolupráce s průmyslem uskutečňovaná prostřednictvím NATO průmyslového kybernetického partnerství poroste. NATO si je vědomo důležitosti komplexního, udržitelného, globálně kompetitivního obranného průmyslu s inovačním potenciálem, který zahrnuje malé a střední podniky pro vývoj a udržení národních obranných schopností a průmyslové technologické základny v celé Evropě a Severní Americe,“ uvedl Šedivý.

Připomněl, že pracovní rámec NATO ve spojení s průmyslem byla poprvé zahájena v roce 2013 na fóru v Istanbulu, rok poté ve Splitu byl vyhlášen tzv. I3X projekt, který spočívá v tom, že byli ke sdílení zkušeností z vojenských cvičení přizváni zástupci průmyslových firem. Letos v říjnu se uskuteční další fórum NATO v Lisabonu, které by mělo být inspirací pro zadavatele zakázek pro jednotlivá ministerstva obrany členských zemí. Místem pro uskutečňování vojensko – průmyslové spolupráce je CNAD (nástroje- SMART DEFENCE, CFI, databáze C-IED), která dostává zakázky od aliance a má rozsáhlou pracovní strukturu. Ta vyhlašuje výběrová řízení pro firmy pro zakázky NATO. Jde o hlavní skupiny vyzbrojování (druhy vojsk, bezpečnost munice, životní cyklus, kodifikace). Průmyslová poradní skupina NIAG pak poskytuje součinnost firem na základě různých studií.

„Jsme ochotni kdykoliv vstoupit do jednání našich firem s CNAD. Důležité je, aby se firmy nebály jít do výběrových řízení i v případě menších zakázek – do 25 000 eur. Právě tak získají nejen zkušenosti, ale i kredit a jsou zařazovány do databáze CNAD. Stává se však, že když jsou seznámeni s další zakázkou a oslovená firma na nabídku nereaguje, je do dvou let z databáze vyřazena. Je proto vhodné na nabídku reagovat, přestože o ni nemám zájem,“ zdůraznil Šedivý. Podle něho také firmy dělají další chybu, že neinformují velvyslanectví (při NATO). „My můžeme lobovat a firmám vždy pomůžeme. Stávají se však případy, že se dozvíme o tom, že se firma zúčastnila výběrového řízení až poté, co neuspěje. To je špatný postup,“ zdůraznil velvyslanec.  Zřejmě proto je úspěšnost českých firem v těchto soutěžích nízká – ve vztazích s NSPA. 

Podle Šedivého je důležitá také konzultace firem přímo se zadavatelem zakázky. Byrokracie existuje všude, tedy je někdy značná i v CNAD, která se přesně drží zadání budoucího uživatele. Jak vyplynulo z workshopu členů AOP ČR, kteří prezentovali svoje zkušenosti při realizaci zakázek pro alianci, vedle značné byrokracie, která je výhradně komunikována v anglickém jazyce, se setkávají s vysokými požadavky na úroveň projektového řízení. „Navíc firma musí každý měsíc hlásit, kolik už za zakázku utratila peněz a každé tři měsíce jsou kontrolní dny, při nichž musí být splněno více než 35 položek,“ řekl představitel firmy RETIA, která získala zakázku na dodávku kontejnerů.

Genmjr. Ing. Bohuslav Dvořák ze společnosti ERA, která vyhrála poslední výběrové řízení, uvedl, že je nutné stále diskutovat s uživateli a klást jakékoliv otázky na to, co vlastně potřebují, i když zadání poskytla CNAD. Někdy se stávají i kuriózní případy, že CNAD projekt nepřijme nebo žádá další a další úpravy. Při diskuzi s uživatelem se poté dodavatel dozví, že prvně předložený projekt byl přesně to, co zákazník požadoval. Faktem je, že NATO tedy CNAD, platí svědomitě, ale vždy v poslední den splatnosti.  Informace o vyhlášených Mezinárodních výběrových řízeních jsou zveřejňovány na internetových stránkách MO ČR www.oinsip.army.cz. Aktivity českých průmyslových firem tvoří pouze  1,19 procenta obratu NSPA, přičemž získané zakázky jen  0,62 procenta.

CNAD je jeden z významných výborů NATO. Odpovídá za kooperaci v oblasti vyzbrojování, standardizaci a zbrojních zakázek. Je nadřízeným orgánem v široké struktuře specializovaných výborů a spadá přímo pod Severoatlantickou radu - nejvyšší rozhodovací orgán aliance. Výsledky jednání CNAD jsou poskytovány domácímu obrannému průmyslu, který se může na projednávaných projektech podílet. Tyto projekty jsou základními kameny rozvoje schopností NATO. Jsou nutné také k tomu, aby se dalo čelit současným bezpečnostním hrozbám a výzvám. Tohoto tématu se dotkla i konference Možnosti zapojení českého obranného průmyslu do aliančních a národních vyzbrojovacích projektů.

Datum: 20.5.2015 15:33:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště