Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Prestižní setkání odborníků

 

Součástí každého ročníku veletrhu IDET je bohatý odborný doprovodný program, kde specialisté na obranné technologie diskutují o aktuálních tématech. Klíčovou událostí opět bude třídenní mezinárodní odborná konference CATE (Community-Army-Technology-Environment) pořádaná Univerzitou obrany Brno. Jde o soubor šesti prestižních konferencí, jichž se před dvěma lety zúčastnilo téměř tisíc specialistů z Evropy i zámoří. „Vojenské technologie 2013“ (International Conference on Military Technologies – ICMT 2013) je název mezinárodní konference předních specialistů z oboru vojenských technologií, kteří budou v odborných sekcích diskutovat nové trendy v jednotlivých oblastech.

Konference „Bezpečnost a ochrana informací“ (Security and Protection of Information 2013) se zúčastní mj. Jason R.C. Nurse z Oxfordské univerzity a jednat se bude především o bezpečnostní politice, vývoji a aplikaci bezpečnostních standardů, řešení rizik, bezpečnost mobilních zařízení aj. Cílem konference „Logistika a ekologie v ozbrojených silách“ (Logistics and Ecology in the Armed Forces) je prezentace výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti logistiky a ekologie ve vojenských podmínkách.

Dvoudenní konference „Distanční vzdělávání, simulace a komunikace“ (Distance Learning, Simulation and Communication - DLSC 2013) se zaměří na nové trendy v přípravě vojenských profesionálů, využití počítačového modelování a simulace v procesech velení a řízení a rozvoj komunikačních systémů. Konference „Bezpečnostní management a společnost“ (Security and Risk Management) se zabývá problematikou managementu rizika, zásahu, obnovy a bezpečnosti prostředí v regionálních, národních i nadnárodních systémech ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí. V rámci CATE proběhne také konference „Armáda a znalostní společnost“ (Army and Knowledge Society), která projedná základní zásady a úkoly výstavby systému obrany státu a zrekapituluje hlavní úkoly ozbrojených sil.

Pozornosti odborníků jistě neunikne ani konference ITTE 2013 na téma „Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou státní infrastrukturu“. Smyslem ITTE 2013 je demonstrovat obranu proti externím a interním útokům na kritickou infrastrukturu jako veřejné instituce, energetické společnosti aj. Jednodenní setkání s paralelními odbornými workshopy pořádá Česká pobočka AFCEA s cílem upozornit na problém, definovat základní potřeby a otevřít diskusi odborné veřejnosti.

Datum: 26.3.2013 8:27:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště