Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Logistika a ekologie patří k nejdůležitějším aspektům v armádě

 

Nové trendy v logistice a ochraně životního prostředí byly náplní konference Logistika a ekologie v ozbrojených silách, která se uskutečnila v rámci mezinárodní konference CATE 2013 při veletrhu IDET. Hovořilo se také o nových změnách struktury v AČR, která bude platit od 1.7. letošního roku.

„Přednášeli odborníci z naší armády i firem, na konferenci vystoupil zástupce rakouské armády, která se svou velikostí velmi podobná naší. Pokud se týká ekologie, armáda dodržuje z tohoto hlediska striktně zákony, samozřejmě máme své ekology. Veškeré naše aktivity vždy kontrolují vojenští i civilní ekologové. Pokud na některém místě při cvičení vytvoříme nějaký odpad, vše sami po ukončení akce uklidíme a zlikvidujeme. Všude, kde byla armáda, je kvalita přírody, půdy a podobně vždy vyšší než v okolním prostředí,“ řekl plk.gšt. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. Podle něho například cesty, které armáda používala, jsou upraveny, totéž platí o místech na stanování. „Jak se u nás traduje, logistika je prvním a posledním článkem v operaci. Místo se zkontroluje, vyřídí příslušné dokumenty s místními orgány a poté teprve odjíždíme. Představa taková, že něco armáda ničí, není pravdivá. Něco jiného platí o střelbách. Pokud však munice dopadá na určené plochy, nic se přírodě neděje. Je známo, že v těchto lokalitách rostou vzácné druhy rostlin, neboť tam lidská noha nevstoupí a navíc tam panuje specifické klima,“ dodal.

Ke změnám struktury plk. gšt. Korecki uvedl, že k 1.7. letošního roku vznikne agenda logistiky a armáda přejde na dvoustupňové velení. To znamená, že vznikne sekce podpory, pod kterou bude patřit i logistika. Pod touto sekcí bude fungovat agentura. „Prostě dojde k přímému velení mezi řídícím strategickým orgánem a operačním. Brigády naší armády budou mít jednoduchý styk s logistikou. To je z hlediska rychlosti aktivit a dalších požadavků velice prospěšné pro armádu a samozřejmě ekonomicky méně náročné,“ konstatoval Korecki. Připomněl, že v této souvislosti dojde ke značnému snížení počtu zaměstnanců AČR. Například na velitelství se sníží počet asi o 300 lidí. Na plných počtech zůstanou pouze taktické jednotky.

Nasazení vrtulníků v Afgánistánu

Na konferenci byla řada zajímavých příspěvků. Například se hovořilo o  nasazení a logistickém zabezpečení vrtulníků AČR v Afgánistánu. Šlo zatím o největší a nejnáročnější akci letectva v novodobé historii české armády. Vrtulníky pořízené z deblokace ruského dluhu bylo nutno před nasazením modernizovat pro zajištění kompatibility s prostředky NATO. Byly vycvičeny letové posádky pro létání ve vysokohorském terénu a zabezpečující personál pro provádění údržby a oprav v polních podmínkách. Dále bylo pořízeno mobilní opravárenské zařízení jako technické zázemí pro provádění prací v oblastech působení bez potřebné infrastruktury.

V současné době se plánuje a připravuje další nasazení vrtulníků v Afghánistánu. Jsou prováděny generální opravy, je dokončována 2. etapa modernizace vrtulníků a bylo zahájeno pořizování dostatečného množství náhradních dílů. Pro stále snižovaný armádní rozpočet jsou vzdušné síly pro AČR největší finanční zátěží. To platí obzvláště pro nasazení letectva v zahraničních misích, které je mnohem finančně náročnější než nasazení kterékoliv jiné složky armády. Při plánování dalších 104 misí je nutné pečlivě vyhodnotit, zda všechny požadavky (včetně pilotních) jsou oprávněné a použité finanční prostředky budou vynaložené účelně. Příkladem může být například kyslíkový systém PHODS, který byl během mise využíván minimálně.

Alfou a omegou bojových akcí je logistika

V rámci NATO je za základní metodu vedení boje považováno manévrování. Tato metoda vychází z předpokladu, že důraz boje je zaměřen na porážku protivníka a nejenom na ovládnutí prostoru. Tento aspekt předpokládá vysokou mobilitu zabezpečujících jednotek a požaduje zvýšenou potřebu ochrany a obrany zejména logistických jednotek. Logistika musí v rámci této metody iniciativně podporovat bojové jednotky při plnění veškerých činností. Tím nabývá na důležitosti flexibilita a mnohostrannost využití sil a prostředků logistiky. Proto se stává logistika vysoce dynamickým prvkem bojové sestavy.

Operace jsou souhrnem taktických činností směřujících k naplnění sledovaných cílů. Typy či způsoby taktických činností se mohou v průběhu operace měnit. S každou změnou může nastat potřeba změny i v systému logistické podpory. Pro správné rozhodování je nezbytné průběžné hodnocení logistické situace, neustálá připravenost k revizi plánu zabezpečení a znalost možností sil a prostředků, které zabezpečení bojových sil provádějí.

Rychlost a dynamika bojové síly může představovat pro jednotky zabezpečení boje značný problém. S prodlužováním komunikačních tras se snižuje schopnost poskytovat odpovídající podporu. Proto je nezbytná úzká koordinace boje v návaznosti na systém logistické podpory, zejména na dopravně zásobovací proces. Plány ofenzivních činností musí poskytovat prvkům zabezpečení možnost rychle reagovat na měnící se potřeby, stejně jako stav logistických aktiv pomáhá veliteli v rychlé reakci na vzniklou situaci.

Datum: 23.5.2013 8:42:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště