Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Konference o vojenských technologiích určuje vývoj v různých oborech

 

V rámci mezinárodní konference CATE 2013, která se koná při veletrhu IDET, se uskutečnila též Konference o vojenských technologiích. Byli na ni pozváni odborníci z evropských zemí, zejména ze států střední Evropy. Cílem setkání je zjistit stav ve vědních oborech souvisejících s vojenskou technikou.

„Hovoříme o tom, co nového bylo v různých institucích vymyšleno a už vyzkoušeno, ale také, jaké nové projekty se připravují. Důležité je, že na této platformě jsou přednášeny nové vědecké myšlenky, které jsou prezentovány v rozsáhlém sborníku a budou zaneseny do vědecké databáze. Právě tyto konference určují vědecký vývoj v různých oborech,“ řekl plk. Prof. Ing. Martin Macko, CSc, prorektor pro vědeckou činnost Univerzity obrany ČR.

Vyzdvihl především 3D vizualizační systém Petra Frantina  z katedry komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií. Jde o unikátní systém, který umožňuje velitelům jednotek určit na prostorové mapě přímo polohu svých jednotek, v podstatě má velitel ihned přehled o situaci na bojištích.

Na veletrhu je prezentován na bojovém cvičišti Libavá, návštěvníci si mohou celý systém prohlédnout pomocí vizualizace 3D. Zatím armáda tento špičkový systém nevlastní, pouze se s ním seznamují studenti na Univerzitě obrany. Systém umožňuje prezentace informací operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil Armády ČR a jejich zobrazení ve třech rozměrech. Z tohoto systému přebírá vizualizační systém poziční informace o jednotkách, taktická data jednotek a taktické průsvitky. Tyto informace jsou po jejich zpracování vizualizovány na 3D modelu. Předpokládané umístění tohoto pracoviště je na hlavním místě velení. Používat se může na neomezeně velkém území, přičemž jde o přehlednější zobrazení jednotek. Na vývoji vizualizace 3D se podílí Univerzita obrany ČR a Masarykova univerzita v Brně.

Katedra vojenského managementu a taktiky prezentovala na konferenci i ve své expozici v pavilonu P obrněnou čtyřkolku, která splňuje požadavky bezpilotního řízení. Na bojišti by měla zabezpečovat taktickou převahu nad protivníkem a zabezpečení dané oblasti. Jde o podpůrný prostředek. Čtyřkolka má hybridní pohon, přední kola jsou poháněna bateriemi a zadní motorem, který právě dobíjí baterie. Vozidlo je doplněno mimo jiné kamerovým systémem, v případě potřeby též zbraní. Určeno je také pro základní obranu při rekognoskaci terénu.

Na konferenci se hovořilo i o pasivním dálkoměru, který je také výsledkem výzkumu univerzity. Dálkoměr nevyužívá odraženého paprsku k měření vzdálenosti, proto se protivník nemůže dozvědět, že byl právě zaměřen. Fakulta vojenských technologií zabezpečuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných příslušníků Armády ČR v technických oborech podle požadavků rezortu obrany. Po ukončení studia nacházejí studenti uplatnění na nejrůznějších velitelských, technických a technologicko-manažerských funkcích v Armádě ČR. Vědecké, výzkumné, vývojové činnosti se na fakultě zaměřují především na řešení technických aspektů zajišťování obrany a bezpečnosti státu a na spolupráci s obranným průmyslem České republiky.

Datum: 22.5.2013 21:00:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště