Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Konference CATE opět doprovodí bezpečnostní veletrhy

 

Společně s bezpečnostními veletrhy se již tradičně uskuteční konference CATE, která opět vytvoří prostor pro odbornou diskuzi nad současnými tématy. Konat se bude ve čtvrtek a v pátek v sálech pavilonů P a E. Organizátorem konference je Univerzita obrany Brno.

Logistika v ozbrojených silách 

Termín konání: čtvrtek 30. 5. 2019, 9.00–14.00 hod.
Místo konání: sál P1, pavilon P

Budoucí vývoj a trendy v logistice, použití umělé inteligence, automatizace a robotizace, simulace a nástroje

Cíl
Nabídnout příležitosti k odborné diskusi o současných problémech v logistice ozbrojených sil v měnícím se bezpečnostním prostředí a prezentace výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti vojenské logistiky a dopravy. 

Témata

  • Nadnárodní a národní logistická podpora pro operace vedené NATO, OSN a Evropskou unií
  • Moderní logistické a dopravní technologie
  • Budoucí vývoj v logistické podpoře
  • Modelování a simulace logistických a dopravních problémů
  • Systém plánování a řízení logistické podpory
  • Dodávky potravin a vody
  • Správa majetku a životní cyklus materiálů
  • Rizikové faktory ovlivňující systémy logistické podpory

Mezinárodní konference vojenských technologií 2019 

Termín konání: čtvrtek 30. 5. 2019, 9.00–14.30 a pátek 31. 5. 2019, 9.00–14.30
Místo konání: sály S2, S3, S4, E2, E3, foyer – pavilon E

7. mezinárodní konference o vojenských technologiích (ICMT) je mezinárodním fórem pro výměnu inovativních myšlenek v oblasti vojenské techniky. Má osm sekcí zahrnující například – zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geodetickou sekci, kybernetické a robotické systémy, leteckou techniku, radarové systémy a komunikační technologie. Konference je doprovázena vědeckým programem Mezinárodní výstavy obranných a bezpečnostních technologií IDET 2019.

Obrana a strategie 2019 

Strategické alternativy pro vývoj ozbrojených sil

Termín konání: pátek 31. 5. 2019, 9.00–17.00
Místo konání: Konferenční sál P1, pavilon P
Vložné: 1.250 Kč/50 EUR

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany pořádá ve dnech 29.–31. května 2019 ve spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem, s.p. Brno V. ročník mezinárodní konference „Defence and Strategy“ (Obrana a strategie). Konference je tradičním setkáním akademických pracovníků, odborníků z praxe a bezpečnostních a obranných analytiků z České republiky a zahraničí. Konference je jedinečnou příležitostí pro sdílení znalostí, vytváření přístupů nejlepší praxe a sjednocování pohledů na řešení zásadních problémů zajišťování obrany státu s využitím analytických nástrojů podpory strategické úrovně rozhodování. Tento ročník konference je věnován problematice rozvoje ozbrojených sil a jeho alternativám. Oslaven bude měnící se charakter konfliktů a výzvy pro adaptaci ozbrojených sil; role ozbrojených sil a klíčové úkoly spojené s vývojem politických priorit; strategie rozvoje ozbrojených sil se zaměřením na region střední Evropy; prioritní požadavky a kritické nedostatky ve schopnostech a přístupy k adaptaci ozbrojených sil zahrnující metody a analytickou podporu.

 

Datum: 2.5.2019 11:00:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště