Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

IDET ARENA: Univerzita obrany

 

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. Realizuje i neakreditované nejvyšší rezortní vzdělávání formou kvalifikačních kurzů pro vyšší důstojníky. Škola je otevřená i civilním a zahraničním studentům. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.

Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Příprava probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Vzdělávání na univerzitě je směrováno k širšímu zaměření odborného profilu absolventů, což umožňuje jejich lepší uplatnitelnost a kariérní růst v měnících se podmínkách v armádě. Všestrannost vzdělání rovněž vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů univerzity i v civilním životě.

Ukázky v IDET ARENĚ

Taktickou ukázku na téma „Činnost patroly za přesunu“ provedou studenti dvou brněnských fakult Univerzity obrany (Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií) – příslušníci výběrové zájmové skupiny COMMANDOS.

Ukázka bude demonstrovat zasazení mobilní patroly v nestabilním prostředí operace. Patrola bude při plnění bojového úkolu nucena zastavit na krátkou zastávku z důvodu poškození vozidla. Nepřítel využije tuto činnost k nastřelení znepřátelenými osobami. Při ukázce bude využit pěší prvek jako přímá ochrana patroly ke zničení nepřítele. Dále pak prostředek k provedení analýzy defektace na dálku. Po provedení defektace pokračuje patrola v plnění úkolu. Při ukázce budou využita bojová vozidla i vozidla k přepravě materiálu. Znepřátelené osoby (2 osoby) provedou nastřelení pěší hlídky cvičným střelivem ze samopalů Sa-58V, pěší hlídka bude vyzbrojena útočnými puškami CZ 810 BREN, včetně vedení střelby cvičným střelivem z těchto zbraní.

Datum: 12.5.2019 16:00:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště