Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

EAF protect s.r.o.


Údržba hasicích systémů v obrněné technice
Na základě pověření realizuje naše společnost periodické inspekce, opravy a údržby hasicích a antiexplozních systémů. Tato sofistikovaná činnost vyžaduje dlouhodobě školené zaměstnance, řadu speciálních oprávnění a certifikací a nadstandardní strojní a technické vybavení, z nichž některé jsou v ČR naprosto ojedinělé.

Výroba hasicích přístrojů a údržba hasicích systémů v letectví
Společnost dokončila náročný vývoj hasicího přístroje pro civilní a vojenské letectví dle požadavků normy vydané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA. Na základě oprávnění vydaného EASA provádí společnost údržbu speciálních hasicích aplikací a systémů používaných na palubách a v motorovém prostoru letadel v civilním a vojenském letectví. Vysoké nároky na preciznost poskytovaných služeb i zde vyžadují proškolené zaměstnance, řadu certifikací a odpovídající přístrojové vybavení.

Projekce, montáž a údržba stabilních hasicích zařízení
V oblasti stabilních hasicích zařízení spolupracujeme s předními světovými výrobci. Jsme tak schopni vedle všech druhů plynových stabilních hasicích zařízení s inertními plyny IG 541, IG 100, IG 55 a IG 01 nebo chemickými hasivy FM 200 a Novec™ 1230, nabídnout i systémy s CO2, vodní sprinklerové, drenčerové, s vodní nízkotlakou a vysokotlakou mlhou nebo pěnou. Výběr vhodného systému a dalších podpůrných prvků se řídí požadavky zákazníka a specifikace ochrany technologie, dále dle zpracovaného požárně bezpečnostního řešení a navrženého bezpečnostního standardu.


Jste pravidelnými vystavovateli veletrhu IDET? Jaké jsou vaše zkušenosti s minulými ročníky?
Naše letošní účast na veletrhu je premiérová. Někteří z našich zaměstnanců veletrh IDET navštívili v minulých letech a na základě jejich doporučení jsme se rozhodli tohoto, v rámci České republiky jedinečného, veletrhu zúčastnit v pozici vystavovatele.

Koho především chcete svojí nabídkou oslovit?
Naším cílem je oslovit potencionální zákazníky, kteří hledají špičkové protipožární a antiexplozní řešení pro ochranu nejen bojových vozidel a civilních a vojenských letadel, ale i dalšího majetku. Představíme zde portfolio našich služeb a vysoce sofistikovaných a pokročilých systémů protipožární ochrany.

Co očekáváte od letošního ročníku?
Těšíme se zejména na setkání s našimi současnými obchodními partnery a zároveň doufáme, že se nám podaří získat nové obchodní kontakty. Vidíme příležitosti, které trh nabízí a naším cílem je seznámit zájemce o tuto bezpečnostní problematiku s portfoliem našich služeb.

www.eaf.cz

Datum: 3.1.2017 9:19:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště