Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
24.-26.5. 2023

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Čtvrtstoletí činnosti Městských policií

 

Na letošních Bezpečnostních veletrzích IDET, PYROS a ISET se bude v mimořádné míře prezentovat činnost Městských policií. Tato instituce slaví dvacet pět let od svého založení a k vidění bude nejmodernější technika a vybavení hned z dvaceti měst. Návštěvníci mohou exponáty navštívit v pavilonu F anebo na terénním polygonu, kde budou probíhat ukázky zásahů pořádkové jednotky a kynologických a hipologických jednotek.

Městská policie Brno ve svém stánku nabídne zajímavý exkurz od historie po současnost. Návštěvníci veletrhu dostanou ojedinělou možnost prohlédnout si různé varianty výstroje strážníků a zjistí tak, jakým vývojem a barevnými proměnami uniforma v posledních letech prošla. K vidění je rovněž ukázka vozového parku, který hlídky městské policie využívají při každodenní službě, a mnoho dalších exponátů.

Městská policie Zlín bude odborné i laické veřejnosti prezentovat mobilní operační pracoviště, které přímo na místě řešení mimořádných událostí poskytuje zázemí k práci členům krizového štábu města Zlína, strážníkům a dalším členům Integrovaného záchranného systému. Prezentováno bude i využití vozidla jako mobilní služebny pro okrajové části Zlína, dále pak při realizaci zvláštních bezpečnostních opatření či aktivit v oblasti prevence kriminality. V rámci výstavy bude k vidění i zcela nový elektrický vůz BMW i3, který v současné době využívají ke své práci strážníci z Útvaru dopravní služby.

Ve stánku Městské policie Olomouc mohou návštěvníci zhlédnout obrazovou prezentaci z činnosti strážníků, pořádkové jednotky a preventivně informační skupiny za období 25 let trvání městské policie. Vystaveny zde budou i některé součásti výstroje a technického vybavení strážníků (např. protiúderový komplet, balistická vesta, taktická vesta, minikamera a alkohol tester). Návštěvníci si mohou ze stánku odnést preventivně-propagační materiály a prohlédnout si laserovou střelnici nebo simulátor opilosti.

Městská policie Jablonec nad Nisou nabídne návštěvníkům informace o měření rychlosti a použití alkohol testeru, informační stánek představí i město Jablonec nad Nisou a v rámci prevence kriminality umožní dětem dopravní kvíz, u stánku bude vystaveno služební vozidlo, které je používáno ke každodenní činnosti strážníků.

Městská policie hl. m. Prahy představuje v průřezu 25 let její existence svou činnost ve všech oblastech jejího působení. Ve vnitřní a vnější expozici prezentuje výběr služebních vozidel se speciálními nástavbami, která strážníkům ulehčují každodenní práci při plnění úkolů městské policie. V rámci dynamických ukázek něco málo ze své práce předvedou strážníci z jízdní skupiny a z Útvaru psovodů.

V rámci prezentace Městské policie Liberec budeme představovat formou techniky některé naše činnosti, součástí prezentace bude i preventivně informační stánek a služební vozidlo.

Městská policie Karlovy Vary se na veletrhu prezentuje služebním vozidlem vybaveným mobilním informačním systémem, dále ukázkou osobního vozítka segway, využívaného k hlídkové činnosti v lázeňské části Karlových Varů. Dvacet let již také funguje cyklohlídka. K vidění budou různé typy uniforem včetně inovativního nosného systému.

Na expozici ostravských městských policistů bude umístěn nafukovací stan, paravan, služební vozidla Mercedes Sprinter, Škoda Oktavia, skútr Honda, technika, kterou využívají a další. Městská policie Havířov představí obytný přívěs, který byl upraven a přestavěn dle požadavků městské policie na mobilní služebnu. Městská policie z Frýdku-Místku na stánku představí svého maskota - pandu, kromě toho pak také služební vozidlo Peugeot.

Městská policie Plzeň bude na veletrhu presentovat rozsah své činnosti v průběhu 25 let své existence. Návštěvníci uvidí vozidla užívaná strážníky MP a to i vozidla se speciální nástavbou, uvidí i několik typů stejnokrojů plzeňských strážníků a to včetně výstroje Pořádkové jednotky. Ve stánku MP budou moci zhlédnout řadu videospotů z činnosti MP a budou si moci vyzkoušet práci s technikou, kterou užívají strážníci v plzeňských ulicích.

Stánek prevence kriminality s prezentací činnosti MP Přerov zaujme záchranářským člunem a také služebním vozidlem. Městská policie Most pak zaměří svou prezentaci zejména na děti a mládež.

Městská policie Hradec Králové bude vystavovat svoji mobilní služebnu, uniformy a prapor MP HK. Dále představí svoji fotoprezentaci fotografií z výkonu a z akcí, které MP HK pořádá.

Jedním z hlavních úkolů Ministerstva vnitra ČR je řešení oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném zákonem.

Úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti plní v České republice Policie České republiky, která m. j. chrání bezpečnost osob, majetek a veřejný pořádek, plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony a dalšími právními předpisy.

V souladu s právním řádem České republiky obce v samostatné působnosti ve svém územním obvodu a s ohledem na místní předpoklady a zvyklosti vytvářejí podmínky pro uspokojování potřeb občanů, včetně ochrany veřejného pořádku, respektive místních záležitostí veřejného pořádku, k jehož zabezpečení si mohou zřizovat obecní (městskou) policii.

Rádi bychom proto na tomto veletrhu jménem Ministerstva vnitra představili obecní policie, jako důležitou a nepostradatelnou součást zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v ČR.

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality se také mimo jiné věnuje tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality.

Konkrétním naplněním je realizace programu Bezpečná lokalita a také preventivního projektu Bezpečná země přímo na veletrhu. Zástupci MV zde budou nabízet občanům užitečné relevantní rady a informace z oblasti ochrany majetku a osob.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody apod. Úsilí občanů musí mít samozřejmě návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, jež realizují představitelé měst a obcí. Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a k jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

Představíme též Metodiku pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ do praxe.

K dispozici bude několik preventivně informativních materiálů pro veřejnost.

Obsahem expozice chceme pomoci při vytváření bezpečných podmínek pro spokojený život našich občanů.

Datum: 13.4.2017 12:23:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště