Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GO
2.-5.11. 2023

Veletrh průmyslu cestovního ruchu

REGIONTOUR
2.-5.11. 2023

Veletrh turistických možností v regionech

Schvalování expozice


Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:

 • formulář žádosti o schválení expozice
 • projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo...) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozice se předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: 739 767 920.

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:

 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Požadavky hygienické služby na zabezpečení předváděcích akcí k projektům GO REGIONTOUR

 

 1. Každá akce, při které bude prováděna příprava nebo výroba jídel pro degustaci veřejnosti bude vystavovatelem nahlášena na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, oddělení hygieny výživy, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.
  Telefon: 545 113 093, 545 113 042, fax: 545 575 425,
  e-mail: jitka.docekalova@khsbrno.cz a hv@khsbrno.cz
 2. Podmínky pro provozování činností epidemiologicky závažných, mezi které patří provozování stravovacích služeb, jsou upraveny Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zejména § 21, 23 a 24, ust. § 19 a 20) a jeho prováděcími předpisy (vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných), ve znění pozdějších předpisů. Příslušné požadavky vyplývají z ustanovení těchto předpisů podle rozsahu provozované činnosti. Dodržování požadavků pro uvedenou činnost kontrolují pracovníci hygienických stanic při provozu.
 3. V souvislosti se zajišťováním degustací upozorňuji zejména na níže uvedené požadavky:
  1. Všechny osoby státního občanství ČR, manipulující s potravinami, musí mít v průběhu degustace uložen na stánku zdravotní průkaz. V případě vystavovatelů z jiných zemí než ČR musí mít všechny osoby manipulující s potravinami zdravotní atest z domovské země, vylučující bacilonosičství břišního tyfu, paratyfu a hnisavých onemocnění.
  2. Vystavovatel je povinen zabezpečit zázemí stánku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Při balení potravin se smí používat pouze bezpečné potraviny a obaly a materiály, které budou v souladu s vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Na stánku budou k dispozici doklady o původu zboží.
  5. Pracovníci manipulující s poživatinami budou v průběhu akce používat pouze jim vyhrazená WC (vybavená předsíňkou s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení) a budou mít k dispozici šatnu nebo jiný vhodný prostor k odkládání občanského oděvu v rámci provozovny.
  6. Je nutno zabezpečit skladování, přepravu a teplotní podmínky surovin, tak jak je deklarováno výrobcem.
  7. Nádoby na odpad musí být uzavíratelné a vyrobené z materiálu umožňující sanitaci. Pokud nelze vytvořit podmínky pro sanitaci, používají se jednorázové plastové obaly.
  8. Pokud není k dispozici umývárna stolního nádobí, musí být použity nevratné obaly a příbory.

Upozorňujeme dále na povinnost značení alergenů přítomných v nabízených produktech, seznam alergenů je publikovaný ve směrnice 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU.

a) Všechny osoby státního občanství ČR, manipulující s potravinami, musí mít v průběhu degustace uložen na stánku zdravotní průkaz. V případě vystavovatelů z jiných zemí než ČR musí mít všechny osoby manipulující s potravinami zdravotní atest z domovské země, vylučující bacilonosičství břišního tyfu, paratyfu a hnisavých onemocnění.

b) Vystavovatel je povinen zabezpečit zázemí stánku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

c) Při balení potravin se smí používat pouze bezpečné potraviny a obaly a materiály, které budou v souladu s vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

d) Na stánku budou k dispozici doklady o původu zboží.

e) Pracovníci manipulující s poživatinami budou v průběhu akce používat pouze jim vyhrazená WC (vybavená předsíňkou s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení) a budou mít k dispozici šatnu nebo jiný vhodný prostor k odkládání občanského oděvu v rámci provozovny.

f) Je nutno zabezpečit skladování, přepravu a teplotní podmínky surovin, tak jak je deklarováno výrobcem.

g) Nádoby na odpad musí být uzavíratelné a vyrobené z materiálu umožňující sanitaci. Pokud nelze vytvořit podmínky pro sanitaci, používají se jednorázové plastové obaly.

Pokud není k dispozici umývárna stolního nádobí, musí být použity nevratné obaly a příbory.

Současně také

Caravaning Brno
2.-5.11.2023


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook


Fotogalerie

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště