Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GO
17.-20.1. 2013

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

REGIONTOUR
17.-20.1. 2013

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

Požadavky hygienické služby na zabezpečení předváděcích akcí k projektům GO REGIONTOUR

 

 1. Každá akce, při které bude prováděna příprava nebo výroba jídel pro degustaci veřejnosti bude vystavovatelem nahlášena na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, oddělení hygieny výživy, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.
  Telefon: 545 113 093, 545 113 042, fax: 545 575 425,
  e-mail: jitka.docekalova@khsbrno.cz a hv@khsbrno.cz
 2. Podmínky pro provozování činností epidemiologicky závažných, mezi které patří provozování stravovacích služeb, jsou upraveny Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zejména § 21, 23 a 24, ust. § 19 a 20) a jeho prováděcími předpisy (vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných), ve znění pozdějších předpisů. Příslušné požadavky vyplývají z ustanovení těchto předpisů podle rozsahu provozované činnosti. Dodržování požadavků pro uvedenou činnost kontrolují pracovníci hygienických stanic při provozu.
 3. V souvislosti se zajišťováním degustací upozorňuji zejména na níže uvedené požadavky:
  1. Všechny osoby státního občanství ČR, manipulující s potravinami, musí mít v průběhu degustace uložen na stánku zdravotní průkaz. V případě vystavovatelů z jiných zemí než ČR musí mít všechny osoby manipulující s potravinami zdravotní atest z domovské země, vylučující bacilonosičství břišního tyfu, paratyfu a hnisavých onemocnění.
  2. Vystavovatel je povinen zabezpečit zázemí stánku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Při balení potravin se smí používat pouze bezpečné potraviny a obaly a materiály, které budou v souladu s vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Na stánku budou k dispozici doklady o původu zboží.
  5. Pracovníci manipulující s poživatinami budou v průběhu akce používat pouze jim vyhrazená WC (vybavená předsíňkou s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení) a budou mít k dispozici šatnu nebo jiný vhodný prostor k odkládání občanského oděvu v rámci provozovny.
  6. Je nutno zabezpečit skladování, přepravu a teplotní podmínky surovin, tak jak je deklarováno výrobcem.
  7. Nádoby na odpad musí být uzavíratelné a vyrobené z materiálu umožňující sanitaci. Pokud nelze vytvořit podmínky pro sanitaci, používají se jednorázové plastové obaly.
  8. Pokud není k dispozici umývárna stolního nádobí, musí být použity nevratné obaly a příbory.

Upozorňujeme dále na povinnost značení alergenů přítomných v nabízených produktech, seznam alergenů je publikovaný ve směrnice 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU.

a) Všechny osoby státního občanství ČR, manipulující s potravinami, musí mít v průběhu degustace uložen na stánku zdravotní průkaz. V případě vystavovatelů z jiných zemí než ČR musí mít všechny osoby manipulující s potravinami zdravotní atest z domovské země, vylučující bacilonosičství břišního tyfu, paratyfu a hnisavých onemocnění.

b) Vystavovatel je povinen zabezpečit zázemí stánku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

c) Při balení potravin se smí používat pouze bezpečné potraviny a obaly a materiály, které budou v souladu s vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

d) Na stánku budou k dispozici doklady o původu zboží.

e) Pracovníci manipulující s poživatinami budou v průběhu akce používat pouze jim vyhrazená WC (vybavená předsíňkou s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení) a budou mít k dispozici šatnu nebo jiný vhodný prostor k odkládání občanského oděvu v rámci provozovny.

f) Je nutno zabezpečit skladování, přepravu a teplotní podmínky surovin, tak jak je deklarováno výrobcem.

g) Nádoby na odpad musí být uzavíratelné a vyrobené z materiálu umožňující sanitaci. Pokud nelze vytvořit podmínky pro sanitaci, používají se jednorázové plastové obaly.

Pokud není k dispozici umývárna stolního nádobí, musí být použity nevratné obaly a příbory.

GO - REGIONTOUR 2013

Současně také

Caravaning Brno
20.-23.10.2022


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook


Fotogalerie

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště