Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GO
17.-20.1. 2013

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

REGIONTOUR
17.-20.1. 2013

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

Veletrhy zahájili významní hosté

 

Symbolickou pásku otevírající tradiční veletrhy cestovního ruchu přestřihlo osm osobností – vrcholných představitelů státní správy, samosprávy i církevních institucí. V jejich zahajovacích projevech rezonovalo především téma blížícího se 1150. výročí věrozvěstské mise Cyrila a Metoděje.

Úvodní vystoupení patřilo primátoru města Brna Romanu Onderkovi, který účastníky veletrhu přivítal jménem hostitelského města. „REGIONTOUR je na brněnském výstavišti vždy svátek. Je to první veletrh v roce a názorná ukázka, co jednotlivé regiony, města a obce umějí nabídnout, a to turistům nejen z České republiky, ale z Evropy a z celého světa,“ uvedl Onderka a připomněl, že Brno je zde nejen v roli hostitele, ale také vystavovatele, a má letos v turistické nabídce zajímavé novinky jako rozšířené prohlídky brněnského podzemí nebo zrekonstruovaný hrad Špilberk.

Účastníky veletrhů pozdravil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, který informoval o chystaných legislativních úpravách v oblasti cestovního ruchu. Slovensko s tradičně nejvyšší zahraniční účastí na zahájení reprezentoval státní tajemník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR František Palko. Přivítal možnost prezentovat turistickou nabídku v zemi, jejíž obyvatelé jsou na Slovensku nejpočetnějšími návštěvníky, a vyjádřil naději, že jejich počet dále poroste a Slovensko se pro Čechy stane celoroční destinací. Generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška ve svém vystoupení popřál všem účastníkům, aby pro ně letošní GO a REGIONTOUR byly předznamenáním úspěšného roku, a to navzdory predikcím, které hovoří o stagnaci v příjezdové turistice. „Myslím si, že aktivita na veletrhu tomu úplně neodpovídá, což je dobře,“ konstatoval Vondruška a pozval přítomné na stánek agentury CzechTourism, kde se představuje nový vizuální styl české zahraniční i domácí prezentace cestovního ruchu.

Leitmotivem zahájení bylo klíčové téma tuzemského cestovního ruchu v roce 2013 - oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Jak připomněl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, tato událost zlomového významu pro celou střední Evropu inspirovala také čtyři moravské kraje, které opět táhly za jeden provaz a vydaly společného průvodce duchovním dědictvím. Arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka zdůraznil souvislost cestovního ruchu s poutěmi i církevními památkami. „Při této příležitosti děkuji samosprávě - jak krajům, tak obcím - za porozumění a pochopení, které se projevilo během 23 let svobody v obnově velkých i malých dominant našich vesniček, obcí, městeček i měst,“ dodal kardinál Duka. Protože cyrilometodějská mise proběhla v době nerozdělené církve, je také symbolem také porozumění mezi západním a východním křesťanstvím. Na zahájení veletrhů proto nechyběl ani představitel pravoslavné církve Vladyka Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, který vyzdvihl duchovní rozměr cestování jako pouti za přátelstvím mezi lidmi.

Závěrečné slovo patřilo generálnímu řediteli společnosti Veletrhy Brno Jiřímu Kulišovi, který všem přítomným popřál úspěšný veletrh. Slavnostnímu přestřižení pásky 23. veletrhu GO a 22. veletrhu REGIONTOUR přihlíželi také poslanci a senátoři Parlamentu ČR, členové diplomatických sborů, hejtmani krajů ČR, členové zahraničních delegací ze Slovenska, Chorvatska a Francie a další významní hosté.

GO - REGIONTOUR 2013

Současně také

Caravaning Brno
2.-5.11.2023


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook


Fotogalerie

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště