Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

FRANCHISE MEETING POINT
8.-9.3. 2013

Největší přehlídka franchisových příležitostí v ČR

Rady pro Vaše podnikání

Jestliže návštěvník, příp. firma nenajde odpovědi na své otázky/problémy v ostatních blocích veletrhu, může zdarma využít nový koncept kontaktních míst, na kterých nalezne odborníky z řad franchisových poradců, právních kanceláří, účetních a finančních specialistů, se kterými může své otázky řešit individuálně.

Curriculum Vitae:

Ing. Aleš Tulpa - poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání

Odborný poradce pro doprovodné programy FMP 2013 a mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems s.r.o.
Je absolventem VŠE v Praze. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodně působících společností, např. jako generální ředitel QUELLE pro ČR, OBI pro ČR, Polsko a Maďarsko, člen představenstva ve skupině Lasselsberger. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast mezinárodního franchisového podnikání. V letech 2001 – 2005 byl prezidentem České asociace franchisingu a členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2007 je majitelem a generálním ředitelem společnosti AVEX BAUMARKT systémová centrála s.r.o., která se zaměřuje na budování a provoz franchisových baumarktů. Od roku 2001 je členem ČAF, kde působí i jako člen její Dozorčí rady. Dále je členem FPI – Franchise Pool International a kooperační partner – SYNCON – International Franchise Consultants. V letech 2005-2008 spolupracoval na přípravě a realizaci veletrhu FRANCHISE MEETING POINT, stejně jako při jeho obnovené a velmi úspěšné premiéře v březnu roku 2012. Více také na: www.avexsystems.eu.


Mgr. Antonín Kazda, advokát – právní aspekty franchisového podnikání

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze a Harvardovy univerzity v Cambridge v USA, advokátem reg. v České advokátní komoře od roku 2002. Specilizuje se vedle franchisingu obecně na obchodní a pracovní právo, zejména autorská a průmyslová práva v oblasti licencí i registrací, resp. sporů. Franchisingu se věnoval ve své samostatné praxi i při spolupráci s mezinárodními kancelářemi Squire Sanders & Dempsey, CMS Cameron McKenna a jako vedoucí právník adv. kanceláře Deloitte Legal. Po několik let byl právníkem doporučovaným za Česko pro franchising v Who´s Who Legal, resp. v časopise ACQ Finance. Je autorem kapitoly o franchisové smlouvě v publikaci Franchising v České republice vydané v roce 2008 Českou asociací franchisingu. Opakovaně vystupoval na FRANCHISE MEETING POINT. Při přípravě franchisových smluv zastupoval např. franchisory v oblasti rychlého občerstvení a kaváren, jazykovou školu, síť pojišťovacích zprostředkovatelů, masterfranchisanty a franchisanty v oboru internetových služeb, kadeřnictví nebo ekonomických školení. Hovoří vedle angličtiny a němčiny italsky a dánsky.


Rolf G. Kirst - mezinárodní expanze franchisových systémů

Franchise Pool International, Německo
Pan Rolf G. Kirst má více než 25-leté praktické zkušenosti s franchisingem jako franchisový poradce mnoha německých a mezinárodně působících franchisových systémů a jako franchisový zprostředkovatel. Byl vlastníkem franchiové sítě cestovních kanceláří a později master-franchisovým partnerem kanadského franchisového systému Uniglobe Travel. Je představitelem Německého franchisového svazu – DFV – po více než 13 let a členem WFC - Světové rady franchisingu. DFV byl založen v roce 1978, zastupuje 250 členů z celkových 980 franchisových systémů na německém trhu. DFV je považován v Německu za představitele franchisového podnikání a zástupce etického a profesionálního franchisingu.


Dieter C. Nass - podpora franchisových systémů

CEO Business Community International UG, Německo a Rakousko
Pan Dieter Nass se narodil v roce 1960. Pracoval jako jednatel v několika významných německých a rakouských mezinárodně působících společnostech jako např. Ingram/Macroton AG, ERDE Medizin GmbH, AVATARA München GmbH, cash and more UG a v poslední době jako CEO ve společnosti BC Business Commnunity International UG. Mluví německy a anglicky a k jeho nejdůležitějším odborným znalostem a know-how patří především franchising, IT, marketing, telekomunikace, prodej a strategický management. Jako jednatel a hlavní představitel společnosti BC Business Community International UG nabízí řadu velmi zajímavých služeb především pro franchisové systémy, které mohou tímto způsobem ušetřit značné finanční prostředky a výrazně optimalizovat například své nákupní a marketingové strategie.


Prof. Dr. Eckhard Flohr - odborník na mezinárodní právo v oblasti franchisingu

Prof. Dr. Eckhard Flohr je seniorpartnerem advokátské společnosti PF&P Rechtsanwälte, která od 1. října 2010 působí v městech Düsseldorf, Erfurt, Stuttgart, Ulm, Brusel a Kitzbühel/Gasteig. Společnost PF&P Rechtsanwälte byla založena jako tzv. boutique, tzn. pracuje výhradně v oblasti kartelového a odbytového práva, a tam zejména v oblasti národního i mezinárodního franchisového práva a smluv „M&A contracts“. Prof. Dr. Eckhard Flohr patří v Německu k předním představitelům franchisového práva a je již mnoho let uváděn jako jeden z předních právníků národních i nadnárodních franchisových systémů, což dokládá i jeho každoroční uvedení v mezinárodních žebříčcích WHO’S WHO of Franchise-Lawyers a Best Lawyers Germany/Austria.
Od r. 1980 působí jako poradce v oblasti právních otázek k odbytovým koncepcím pro velké i mnohé střední a malé podniky; kromě toho ve stejné roli podporoval franchisové systémy z více než 10 zemí při jejich vstupu na trhy Německa a Rakouska. Navíc je p. prof. Dr. Flohr autorem a (spolu)vydavatelem četných základních publikací z oblasti franchisového práva, jako např. Franchisová smlouva (Franchise-Vertrag, 4. náklad, Mnichov 2010), Franchisingové právo (Franchise-Recht, 2. náklad, Recklinghausen 2009) a Příručka odbytového práva (Handbuch des Vertriebsrechts, 3. náklad, Mnichov 2010). V současné době vytváří spolu s p. prof. DDDr. h.c. Michaelem Martinekem Příručku evropského distribučního práva (Handbook European Distribution Law), která má v r. 2013 vyjít jak v Německu, tak i v Anglii a v USA. Současně je spoluvydavatelem Příručky k Nařízení EU k povolení činnosti skupin (Handbuch der EU-Gruppenfreistellungsverordnungen, která právě vychází v 2. nákladu, aktuálně publikované Sbírky formulářů odbytového práva (Formularsammlung des Vertriebsrechts), publikace Komentář k odbytovému právu (Kommentar Vertriebsrecht), která vyjde v r. 2013, a Časopisu pro odbytové právo (Zeitschrift für Vertriebsrecht), který od ledna 2012 vychází každé 2 měsíce v Německu a Rakousku.


Paní Waltraud Martius

studovala podnikovou ekonomiku na Univerzitě v Innsbrucku a od r. 1989 je se svou společností "SYNCON International Franchise Consultants" aktivní jako samostatná poradkyně franchisingu. V této funkci provázela více než 1200 franchisových projektů a významně tak zapsala své jméno jako průkopnice trendů v oblasti franchisingu. Mnohá témata, která byla v rámci poradenské činnosti Synconu poprvé analyzována a rozpracována, se již stala součástí standardního katalogu franchisingového průmyslu.
Paní Waltraud Martius je spoluzakladatelkou Rakouského franchisového svazu (Österreichischen Franchise-Verband, ÖFV) a od r. 1986 vykonává čestnou funkci v jeho představenstvu. V r. 2008 jí bylo uděleno čestné prezidentství. Již 20 let je docentkou univerzit a odborných vysokých škol v německy mluvících zemích a své zkušenosti předávala při nesčetných přednáškách v Evropě, USA, Indii i Číně. Je spolu vydavatelkou knihy "Franchising – královská třída odbytových systémů", která vyšla v r. 2003, a autorkou knihy „Fairplay Franchising“, kterou nakladatelství Gabler vydalo v r. 2008 a  v druhém vydání i v r. 2010. V r. 2011 byla povolána do Ekonomického senátu a pracuje jako expertka „pro bono“ pro společnost ASHOKA International.
Kontakt: waltraud.martius@syncon.at  nebo www.syncon.at


Ing. Petr Sýkora

Petr Sýkora vystudoval v roce 1986 VŠ ekonomickou v Praze a disponuje 25 lety praxe v oblasti  maloobchodu, velkoobchodu a logistiky v oblasti střední a východní Evropy.  Těžiště jeho znalostí a zkušeností leží v oblasti "business development" - tedy zejména uvedení a  vstupu výrobku nebo společnosti   na trh, extenzivní rozvoj prodejní sítě expanzí - budování vlastní sítě poboček, M&A a franchisingem. Spolupracoval s několika národními  i globálními společnostmi na českém trhu ( SPAR, EDEKA, TESCO) v nejvyšších manažerských pozicích a zkušenosti má  i z oblasti služeb a spolupráce s veřejným sektorem. V oblasti podpory malého a středního podnikání spolupracoval v rámci EEN i s Evropskou komisí.
V roce 2011 spojil část svých obchodních aktivit se značkou CENTURY 21, kde jako franchisový partner  provozuje realitní kancelář s působností v Praze a Středních Čechách a spolu s partnerem pak  i další kanceláře sítě CENTURY 21 mimo Prahu.


 

Ing. Petr Mikulica

vystudoval Vysoké učení technické, fakultu podnikatelskou, obor daňové poradenství. Daňový poradcem registrovaným v Komoře daňových poradců České republiky je od roku 1995. Od roku 2006 je registrován v European Registr of Tax Advisers. Působil jako daňový poradce ve společnosti ERNST & YOUNG a od roku 2002 je partnerem daňové kanceláře TAX PARTNERS CONSULTING, a zaměřuje se na řešení mezinárodních obchodních transakcí a poradenství pro společnosti působící v oblasti potravinářství, strojírenství a automobilového průmyslu.

FMP 2013

FMP

PRO VYSTAVOVATELE

Pro novináře

Záštita akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hospodářská komora ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Odborní partneři
Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie FMP

VIDEO - FMP

Partneři veletrhu

Mediální partneři

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště