Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

FRANCHISE MEETING POINT
8.-9.3. 2013

Největší přehlídka franchisových příležitostí v ČR

ARENA

Cílové skupiny - vysvětlivky:


Zájemce o franchising

Franchisant

Franchisor

Pátek, 8. 3. 2013

09.10 - 09.30
Healthy&Esthetic - představení konceptu a nabídky zboží a služeb
Přednášející:  Jitka Venclíková, Healthy&Esthetic s.r.o.

09.30 - 09.50
Quad Light z Maďarska nabízí franchisový koncept pro mobilní reklamní vozidla - tzv. "street promotion" a "guerilla marketing"
Nekonvenční způsoby marketingu.
Přednášející: Quad Light, Maďarsko

09.50 - 10.10
ReachLocal - Jak nastartovat a podpořit svůj byznys na internetu
Přednášející: Milena Fridmanová,  ReachLocal Czech Republic Franchise s.r.o.

10.10  - 10.30
Franchising v České republice – čísla, fakta, analýzy – výsledky průzkumu českého franchisového trhu, srovnání vývoje franchisingu v ČR a v zahraničí, nové trendy a předpokládaný další rozvoj franchisového podnikání.
Přednášející: Adam Rezek,  Profit System s.r.o./franchisový portál Franchising.cz/časopis Vlastní firma - Franchising

10.30 - 10.45
Slavností oficiální zahájení mezinárodního franchisového veletrhu FRANCHISE Meeting Point  2013 v Brně
Přednášející: Ing. Jiří Kuliš - GŘ Veletrhy Brno, Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR,  Dr. I. Lamich - prezident ČAF, Ing. R. Churý - prezident SFA

10.45 - 11.00
ČR jako součást EU. Očekávaný vývoj trhu, státní podpora malého a středního podnikání včetně franchisového.Perspektivy a šance  pro malé a střední podnikatele. ..
Přednášející: Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky

11.00 - 11.15
Podnikatelské prostředí v ČR pro malé podnikatele a živnostníky - aktuální stav, perspektivy, reálné možnosti a rizika. Je franchising alternativou a šancí pro MSP? Výsledky průzkumu stavu podnikání v ČR. AMSP ČR sdružuje 254.000 podnikatelských subjektů - je to síla, která může mnohé změnit v oblasti podnikání. Členy se mohou stát i franchisové systémy
Přednášející: Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - AMSP ČR

11.15 - 12.45
Panelová diskuse - na téma franchising a MSP v ČR a na Slovensku: dosavadní vývoj, aktuální stav, trendy možného rozvoje, význam franchisingu a možnosti jeho uplatnění, jeho výhody a nevýhody, zájem o franchising ze strany malých a středních podnikatelů, jakož i nastupující generace mladých podnikatelů a  manažerů se zájmem o samostatné podnikání, šance pro nezaměstnané nebo cílové skupiny 50+, možnosti financování franchisingu a MSP, nejčastější problémy v oblasti MSP na českém a slovenském trhu, zkušenosti z praxe, ze zahraničí, názory odborníků a doporučení pro podnikatele, ... (témata budou doplněna nebo upřesněna po jednání s účastníky  panelové diskuse a moderátorem)
Účastníci:  Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Ing. Karel Havlíček, Ph.D.,MBA, předseda představenstva AMSP ČR, Dr. Ivo Lamich, prezident ČAF, Ing. Richard Churý, prezident SFA, Doc. Ing. Antonia Štensová, Phd., Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, odborník na téma franchising, Marek Halfar - Profit system, Ing.Petr Zelík, majitel franchisového systému OXALIS, Ing. Alena Záhorská, ředitelka společnosti Yves Rocher.
Moderuje: Ing. Barbora Štanglová - šéfredaktorka časopisu Vlastní firma - Franchising

13.00 - 13.20
ČAF – Zdroj informací o franchisovém podnikání a adresa č. 1 na českém trhu. ČAF pomáhá na českém trhu svým členům (příklady z praxe), zájemcům o franchisové podnikání, rozvoji franchisingu na českém trhu a zahraničním systémům při vstupu do ČR.
Přednášející:  Bc.Petra Ritschelová, manažerka ČAF

13.20 - 13.50
Franchise Pool International  – mezinárodní síť franchisových poradců  nabízí pro české a slovenské franchisory podporu při expanzi do zahraničí a pro zájemce o franchising atraktivní nabídku zajímavých franchisových systémů ze zahraničí, které hledají v ČR a na Slovensku nové partnery, např.: backWERK, Coffee Bean&Tea Leaf, Attirance, Chris´n Peters, Green Biz Check, Alloy Wheel Repair, Language Associates.
Přednášející: R.G.Kirst, jednatel Franchise Pool International, Německo – iniciativa Německého franchisového svazu, bývalý mnoholetý velmi úspěšný master-franchisant, člen představenstva Německého franchisového svazu (vystoupení v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

13.30 - 14.00
Profesionální prodej franchisových licencí - rady a doporučení pro franchisory a zájemce o franchisové licence. Proč je kniha "Fairplay Franchising" tak úspěšná? V čem je tajemství úspěšného franchisového konceptu?
Přednášející: Mgr. Waltraud Martius - mezinárodní velmi známá a uznávaná franchisová poradkyně, SYNCON - International Franchise Consultants, Rakousko, autorka úspěšné knihy "Fairplay Franchising" - bestseller v EU, docentka několika universit v Německu (vystoupení v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

13.50 - 14.20
Business Community - franchisová nákupní aliance. Nový trend v oblasti služeb pro franchisové podnikání v Německu a Rakousku. Jaké služby nabízí tato aliance zahraničním, stejně jako českým a slovenským franchisorům, franchisantům a zájemcům o franchisové podnikání?
Přednášející: Dieter C. Nass - Business Community International UG, Německo a  Rakousko, iniciativa Rakouského franchisového svazu - ÖFV (vystoupení  v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

14.20 - 14.50
Master-franchisová a franchisová smlouva z pohledu kartelového práva EU: aktuální stav a připravované změny, které by měli znát všichni franchisoři. Prospěšné rady pro franchisové příjemce a zájemce o franchisové podnikání. Doporučení pro tvorbu nebu úpravy master-franchisových a franchisových smluv, příklady z praxe EU.
Přednášející: Prof.Dr. Eckhard Flohr, právník a Seniorpartner, PF&P Rechtsanwälte, Německo&Rakousko, mezinárodně známý a velmi úznávaný expert na právo ve franchisovém podnikání v EU, profesor na mnoha univerzitách v Evropě, autor velkého množství článků a pojednání na téma právo a franchising (vystoupení  v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

14.50 - 15.10
FRANCHISING - podnikání pod známou značkou.
• Základní pojmy, jak funguje franchisový systém v praxi, role franchisora a franchisanta?
• Výhody/nevýhody franchisingu pro podnikatele
• Pro koho je franchising vhodný a proč?
•  Kde a jak hledat franchisové systémy?
•  Doporučení, rady a tipy z praxe pro zájemce o franchisové podnikání.
Přednášející:  Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems, mezinárodní franchisový poradce, bývalý generální ředitel OBI a QUELLE ČR, ex-prezident ČAF, člen Franchise Pool International, Německo a kooperační partner SYNCON, Rakousko - International Franchise Consultants,autor mnoha odborných článků o franchisingu a vlastního franchisového konceptu. 

15.10 - 15.30
Výsledky aktuálního průzkumu franchisového trhu na Slovensku - čísla, fakta, aktuální stav, trendy rozvoje franchisového podnikání, možnosti  a šance pro malé,střední nebo začínající podnikatele, .....
Přednášející: Doc. Ing. Antonia Štensová, PhD., Jihočeská univerzita České Budějovice, člen a dlouholetá manažerka SFA, autorka mnoha monografií a článků o franchisingu, velmi uznávaná franchisová poradkyně.

15.30 - 16.00
Proč je kniha "Fairplay Franchising" tak úspěšná? V čem je tajemství úspěšného franchisového konceptu?
Přednášející: Mgr. Waltraud Martius - mezinárodní velmi známá a uznávaná franchisová poradkyně, SYNCON - International Franchise Consultants, Rakousko, autorka úspěšné knihy "Fairplay Franchising" - bestseller v EU, docentka několika universit v Německu (vystoupení v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

16.00 - 16.20
SFA - Postavenie a úlohy SFA  pri rozvoji franchisingového podnikania na Slovensku.
Přednášející: Ing. Richard Churý - prezident SFA, Ing. Jozef Šétaffy - člen predstavenstva SFA

16.20 - 16.40
Daňové aspekty malého a středního podnikání, včetně franchisového, rady a doporučení pro franchisory a franchisanty. Daňové aspekty franchisové smlouvy a ostatních souvisejících smluvních vztahů z pohledu tuzemských daňových předpisů a mezinárodního daňového práva.
Přednášející:  Ing. Petr Mikulica, daňový poradce, TAX PARTNERS ®  Consulting - Komora daňových poradců

16.40 - 17.00
Státní podpora malého a středního podnikání - jak postupovat při žádosti o finanční podporu, státní záruky, novinky v roce 2013, ....
Přednášející: Ing. Aleš Trnka, ředitel pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, Brno

17.00 - 17.20
Business Angels Investice - do projektů, firem a podnikání v různých oblastech, včetně franchisového. Jak získat financování pro vlastní podnikání nebo projekt?
Přednášející: Ing. Rostislav Drnovský, parter Business Engels Club CZ, s.r.o.

17.20 - 17.40
Franchisingový koncept ČSOB - další bankovní franchisa na trhu v ČR. Silná značka na trhu hledá ambiciozní zájemce pro společné podnikání. Pojďte s námi vytvořit moderní bankovní svět.
Vaše jedinečná příležitost podílet se na poskytování bankovních služeb v menších městech České republiky.
Přednášející: David Hronek/Petra Mandová, Poštovní spořitelna

17.40 - 18.00
Věcičky pro malé lidičky/Little Things for little people - franchisová síť prodejen pro malé děti hledá své další franchisové partnery.
Přednášející: Mgr. Helena Hůrková Mrňávková, jednatelka a ředitelka společnosti,Věcičky pro malé lidičky, s.r.o.


Sobota, 9. 3. 2013

09.20 - 09.40
Quad Light z Maďarska nabízí franchisový koncept pro mobilní reklamní vozidla - tzv. "street promotion" a "guerilla marketing"
Nekonvenční způsoby marketingu.
Přednášející:  Quad Light, Maďarsko

09.40 - 10.00
ReachLocal - Nové trendy v efektivní online reklamě.
Přednášející:  Michal Mládek, ReachLocal Czech Republic Franchise s.r.o.

10.00 - 10.20
KID´&US - unikátní koncept výuky angličtiny pro děti předškolního věku. Nabídka master-franchisy pro ČR a SR
Přednášející:  Gemma Rafel Carreras, International Expansion, KID´&US , Barcelona, Španělsko (prezentace bude v angličtině tlumočena do češtiny)

10.20 - 10.50
Chcete získat franchisu ze zahraničí? Jak na to? Co byste pro to měli Vy sami udělat? Doporučení a rady z praxe. Franchise Pool International  – mezinárodní síť franchisových poradců - nabízí praktické zkušenosti pro české a slovenské zájemce o franchisové značky.
Přednášející:  Josan García, Managing Partner, Frankizia Franchise Services, Barcelona, Španělsko - člen FPI (prezentace bude v angličtině tlumočena do češtiny).

10.50 - 11.20
Profesionální prodej franchisových licencí - rady a doporučení pro franchisory a zájemce o franchisové licence.
Přednášející:  Mgr. Waltraud Martius - mezinárodní velmi známá a uznávaná franchisová poradkyně, SYNCON - International Franchise Consultants, Rakousko, autorka úspěšné knihy "Fairplay Franchising" - bestseller v EU, docentka několika universit v Německu (vystoupení v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

11.20 - 11.50
Master-franchisová a franchisová smlouva z pohledu kartelového práva EU: aktuální stav a připravované změny, které by měli znát všichni franchisoři. Prospěšné rady pro franchisové příjemce a zájemce o franchisové podnikání. Doporučení pro tvorbu nebu úpravy master-franchisových a franchisových smluv, příklady z praxe EU.
Přednášející:  Prof.Dr. Eckhard Flohr, právník a Seniorpartner, PF&P Rechtsanwälte, Německo&Rakousko, mezinárodně známý a velmi úznávaný expert na právo ve franchisovém podnikání v EU, profesor na mnoha univerzitách v Evropě, autor velkého množství článků a pojednání na téma právo a franchising (vystoupení  v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

11.50 - 12.20
Franchise Pool International  – mezinárodní síť franchisových poradců  nabízí pro české a slovenské franchisory podporu při expanzi do zahraničí a pro zájemce o franchising atraktivní nabídku zajímavých franchisových systémů ze zahraničí, které hledají v ČR a na Slovensku nové partnery, např.: backWERK, Coffee Bean&Tea Leaf, Attirance, Chris´n Peters, Green Biz Check, Alloy Wheel Repair, Language Associates.
Přednášející:  R.G.Kirst, jednatel Franchise Pool International, Německo – iniciativa Německého franchisového svazu, bývalý mnoholetý velmi úspěšný master-franchisant, člen představenstva Německého franchisového svazu (vystoupení v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

12.20 - 12.50
Business Community - franchisová nákupní aliance. Nový trend v oblasti služeb pro franchisové podnikání v Německu a Rakousku. Jaké služby nabízí tato aliance zahraničním, stejně jako českým a slovenským franchisorům, franchisantům a zájemcům o franchisové podnikání?
Přednášející:  Dieter C. Nass - Business Community International UG, Německo a  Rakousko, iniciativa Rakouského franchisového svazu - ÖFV (vystoupení  v němčině bude simultánně tlumočeno do češtiny)

12.50 - 13.10
Výsledky aktuálního průzkumu franchisového trhu na Slovensku - čísla, fakta, aktuální stav, trendy rozvoje franchisového podnikání, možnosti  a šance pro malé,střední nebo začínající podnikatele, .....
Přednášející:  Doc. Ing. Antonia Štensová, PhD., Jihočeská univerzita České Budějovice, člen a dlouholetá manažerka SFA, autorka monografií a článků o franchisingu, franchisingová poradkyně.

13.10 - 13.30
Franchising v České republice – čísla, fakta, analýzy – výsledky průzkumu českého franchisového trhu, srovnání vývoje franchisingu v ČR a v zahraničí, nové trendy a předpokládaný další rozvoj franchisového podnikání.
Přednášející:  Adam Rezek,  Profit System s.r.o./franchisový portál Franchising.cz/časopis Vlastní firma - Franchising

13.30 - 13.50
Spojení mediciny a fitness.
Přednášející:  Jan Bejdák, ředitel DietFitness s.r.o.

13.50 - 14.10
FRANCHISING - podnikání pod známou značkou.
• Základní pojmy, jak funguje franchisový systém v praxi, role   franchisora a franchisanta?
•  výhody/nevýhody franchisingu pro podnikatele
• pro koho je franchising vhodný a proč?
• kde a jak hledat franchisové systémy?
• doporučení, rady a tipy z praxe
Přednášející:  Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems, mezinárodní franchisový poradce, bývalý generální ředitel OBI a QUELLE ČR, ex-prezident ČAF, člen Franchise Pool International, Německo a kooperační partner SYNCON, Rakousko - International Franchise Consultants,autor mnoha odborných článků o franchisingu a vlastního franchisového konceptu. 

14.10 - 14.30
ČAF – Zdroj informací o franchisovém podnikání a adresa č. 1 na českém trhu. ČAF pomáhá na českém trhu svým členům (příklady z praxe), zájemcům o franchisové podnikání, rozvoji franchisingu na českém trhu, zahraničním systémům při vstupu do ČR
Přednášející:  Bc. Petra Ritschelová, manažerka ČAF

14.30 - 14.50
SFA - Postavenie a úlohy pri rozvoji franchisingového podnikania na Slovensku
Přednášející:  Ing. Richard Churý - prezident SFA, Ing. Jozef Šétaffy - člen predstavenstva SFA

14.50 - 15.10
Daňové aspekty malého a středního podnikání, včetně franchisového, rady a doporučení pro franchisory a franchisanty. Daňové aspekty franchisové smlouvy a ostatních souvisejících smluvních vztahů z pohledu tuzemských daňových předpisů a mezinárodního daňového práva.
Přednášející:  Ing. Petr Mikulica, daňový poradce, TAX PARTNERS ®  Consulting - Komora daňových poradců

15.10 - 15.30
Státní podpora malého a středního podnikání - jak postupovat při žádosti o finanční podporu, státní záruky, novinky v roce 2013, ....
Přednášející:  Ing. Aleš Trnka, ředitel pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, Brno

15.30 - 15.50
Business Engels Investice - do projektů, firem a podnikání v různých oblastech, včetně franchisového.Jak získat financování pro vlastní podnikání nebo projekt?
Přednášející:  Ing. Rostislav Drnovský, parter Business Engels Club CZ, s.r.o.

15.50 - 16.10
Věcičky pro malé lidičky/Little Things for little people - franchisová síť prodejen pro malé děti hledá své další franchisové partnery.
Přednášející:  Mgr. Helena Hůrková Mrňávková,jednatelka a ředitelka společnosti,Věcičky pro malé lidičky, s.r.o.

16.10 - 16.30
Oxalis - představení franchisového systému
Přednášející:  Pavlína Křivánková, Oxalis

16.30 - 16.50
Úspěšný franchisingový koncept jazykových škol Orange Academy hledá nové partnery pro rozšíření sítě v ČR. Předpokládaný vývoj trhu s jazykovou výukou. Nové trendy v jazykové výuce. 
Přednášející:  Ing. Jaroslav Damborský, jednatel společnosti Orange Academy a Mgr. Vendula Klemešová, ředitelka rozvoje franchisingového konceptu

16.50 - 17.10
Komplexní finanční poradenství v kamenné pobočce.
Přednášející:  Martin Pivoda, Partners Financial services

17.10 - 17.30
Rent Safe - Poradíme Vám, jak úspěšně a efektivně vymáhat Vaše pohledávky spojené s nájmem nemovitostí. Ušetřené peníze a čas můžete věnovat Vašemu podnikání.
Přednášející:  Patrik Liščuk, regionální ředitel, RentSafe - ochrana a servis, s.r.o.

FMP 2013

FMP

PRO VYSTAVOVATELE

Pro novináře

Záštita akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hospodářská komora ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Odborní partneři
Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie FMP

VIDEO - FMP

Partneři veletrhu

Mediální partneři

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště