Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

FRANCHISE MEETING POINT
8.-9.3. 2013

Největší přehlídka franchisových příležitostí v ČR

Doprovodný program

Odborným poradcem veletrhu v oblasti franchisového podnikání a doprovodného  programu  je Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce  ze společnosti AVEX systems s.r.o. Veletrh se uskuteční ve dnech 08.-09. března 2013 v prostorách brněnského výstaviště, v hale E a má motto: FRANCHISING – Partnerství přinášející úspěch.

Ve dvou dnech trvání veletrhu bude možné seznámit se s nabídkou vystavujících franchisových konceptů a dalších služeb pro oblast malého a středního podnikání, vyslechnout kvalitní referáty a prezentace, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se diskuzí a osobně poznat zástupce úspěšných franchisových systémů, odborníky a poradce z různých oblastí podnikání.

Nedílnou součástí tohoto veletrhu bude i velmi zajímavý a bohatě obsazený doprovodný program, v rámci kterého budou přednášet a diskutovat renomovaní odborníci z oblasti franchisingu, práva, daní, finančních institucí, top-manažeři úspěšných franchisových systémů a franchisoví příjemci, zástupci dodavatelů různých služeb pro malé a střední podnikání, představitelé různých franchisových asociací a další odborníci.

Doprovodný program tvoří tři hlavní programové bloky:

 1. Franchisové systémy se představují
  Každý z vystavovatelů  bude mít možnost prezentovat vlastní systém či společnost, a to po oba dny konání veletrhu v rozsahu cca. 20 minut/den na výstavní ploše označené jako ARENA a FORUM. Seznam vystavovatelů naleznete zde.
 2. Franchisová akademie
  Jedná se o soubor bezplatných přednášek a prezentací zaměřených na  podstatné  a aktuální informace z oblasti franchisového podnikání. Tato část doprovodného programu je určena především pro zájemce o franchising. Na ploše označené jako ARENA a FORUM vystoupí především odborníci na franchising, právo, daně, financování, marketing, IT, realit, lidské zdroje, apod. a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Program přednášek a prezentací bude rovněž postupně zveřejňován na webových stránkách veletrhu FMP.
  Arena

  Forum

  Přednášející
 3. Rady pro Vaše podnikání
  Jestliže návštěvník veletrhu nenajde odpovědi na své otázky/problémy v ostatních blocích doprovodného programu veletrhu, může využít expertů a odborníků v části označené jako Rady pro Vaše podnikání. Tato část veletrhu a doprovodného programu je určena pro poradce právní, daňové, finanční, franchisové, leasingové, investiční, marketingové, IT, pojišťovací a realitní makléře, kteří budou zdarma k dispozici návštěvníkům a zájemcům o frachisové podnikání. Více zde.

Koncept Franchisové akademie
Jednotlivé prezentace a přednášky v rámci Franchisové akademie budou označeny cílovou skupinou, pro kterou  je daná  přednáška primárně určena. Jako hlavní cílové skupiny byly identifikovány následující subjekty:

 1. Zájemce o franchising
 2. Franchisant
 3. Franchisor

Vystoupení odborníků a poradců se zaměří zejména na následující tématické oblasti:

Franchising jako metoda podnikání

 • Co to je franchising a jak funguje v praxi?
 • Výhody a nevýhody franchisingu
 • Pro koho je franchising vhodný a proč
 • Co nabízí franchisor
 • Jaká je role franchisanta a co od něj franchisor očekává
 • Právní a daňové aspekty franchisového podnikání
 • Doporučení a tipy z praxe

Chci se stát franchisantem nebo master-franchisantem

 • Jak a kde hledat vhodné franchisové systémy?
 • Master-franchisa nebo individuální franchisová licence
 • Obvyklý postup jednání mezi zájemcem o licenci a franchisorem, rady a doporučení
 • Franchisové portály a franchisoví poradci – zdroj informací a cenných rad
 • Jak financovat franchisové podnikání?
 • Co by měl vědět zájemce o franchising  o tomto způsobu podnikání?

Chci vyvinout vlastní franchisový systém

 • Etapy vývoje a finanční náklady
 • Co má obsahovat tzv. franchisový balík?
 • Operační manuál – Franchisové příručky
 • Franchisová smlouva – nejdůležitější dokument mezi franchisorem a franchisantem
 • Finanční model – Business Plan
 • Specifika expanze v ČR a v zahraničí – obvyklé strategie expanze franchisových
 • systémů
 • Jak financovat expanzi franchisového systému?
 • Úkoly a role franchisových poradců

Sledujte nadále webové stránky, detailní informace  o doprovodném programu budou průběžně aktualizovány.

Zájemci o účast v Doprovodném programu nebo o zodpovězení otázek k této části veletrhu mohou kontaktovat odborného poradce veletrhu:
Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems, e-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu

 


 

Ing. Aleš Tulpa - odborný poradce pro doprovodné programy FMP 2013 a mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems s.r.o.
Je absolventem VŠE v Praze. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodně působících společností, např. jako generální ředitel QUELLE pro ČR, OBI pro ČR, Polsko a Maďarsko, člen představenstva ve skupině Lasselsberger. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast mezinárodního franchisového podnikání. V letech 2001 – 2005 byl prezidentem České asociace franchisingu a členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2007 je majitelem a generálním ředitelem společnosti AVEX BAUMARKT systémová centrála s.r.o., která se zaměřuje na budování a provoz franchisových baumarktů. Od roku 2001 je členem ČAF, kde působí i jako člen její Dozorčí rady. Dále je členem FPI – Franchise Pool International a kooperační partner – SYNCON – International Franchise Consultants. V letech 2005-2008 spolupracoval na přípravě a realizaci veletrhu FRANCHISE MEETING POINT, stejně jako při jeho obnovené a velmi úspěšné premiéře v březnu roku 2012. Více také na: www.avexsystems.eu.

FMP 2013

FMP

PRO VYSTAVOVATELE

Pro novináře

Záštita akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hospodářská komora ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Odborní partneři
Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie FMP

VIDEO - FMP

Partneři veletrhu

Mediální partneři

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště