Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Brno a Česká Republika

Obyvatelstvo

Českou republiku, nacházející se v srdci Evropy, tvoří tři historické celky – Čechy, Morava a Slezsko. Počet obyvatel dosahuje zhruba 10,3 mil, oficiálním jazykem je čeština, kolem města Brna jemně zabarvena moravským dialektem.

Geografie

Rozloha České republiky je téměř 79.0000 m2 a řadí se tak k těm menším evropským zemím. Západní hranici sdílí s Německem, na východě se Slovenskem. Severním sousedem je Polsko a jižním Rakousko. Také proto je Česká republika označována jako země v srdci Evropy.

Města

Hlavním a současně také největším městem České republiky je Praha. Další významná města jsou Brno, Ostrava, Liberec a Plzeň.
Moravská metropole Brno je po Praze druhým největším městem, počet obyvatel dosahuje 400.000.

Čas a počasí

Česká republika je vnitrozemským státem v mírných zeměpisných šířkách severní polokoule. Klima je mírné a celá země používá středoevropský čas (GMT+1). Průměrná teplota je 9,4°C (49 °F).

Nedávná historie

Československo vzniklo 28.října 1918, rozpadem dřívějšího Rakouska-Uherska.  Demokratický vývoj země byl přerušen vypuknutím 2.světové války. Po jejím skončení se v roce 1948 dostala k moci komunistická strana a pevně vládla do roku 1968. 21.srpna 1968 vnikly do Českoslovenka armády pěti stálů Varšavské smlouvy, aby tak zabránily pokusům o reforumu komunismu. Komunistická vláda tak pevně držela moc od invaze vojsk Varšavské smlouy až do roku  1989. Po převratu a sametové revoluci v roce 1989 byla ustanovena demokratická vláda a zvolen prezident Václav Havel.  V roce 1993 došlo rozdělení Československa na dva samostatné státy – Českou a Slovenskou republiku.

Brno

Město Brno leží v širokém údolí na soutoku řek Svratky a Svitavy a  rozměr města od východu k západu je asi 22 km. Brno, též známo jako hlavní město Moravy, je vyhledávaným obchodním místem díky ideální infrastruktuře a rozličným obchodním příležitostem. Je sídlem několika univerzit – např.Masarykovy univerzity, Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity, Vysokého učení technického. Brno je tedy město mladých.

Dominantou města Brna je hrad Špilberk. Na druhou stranu Brno je také centrem moderní architektury. Jedním z klenotů funkcionalismu je také brněnské výstaviště.

Doprava

Brno leží na křižovatce dálnic D1 (Praha - Brno) a D2 (Brno - Bratislava). Obě silnice jsou součásti transevropských západ-východ tepen (Francie - Ukrajina: E50) a transevropské severojižní osy (Skandinávie - Balkán: E55 a E65). Brno je jedním z důležitých středoevropských železničních uzlů, jenž se nachází na mezinárodní železniční trase Balkán - Budapešť - Brno - Praha - Berlín - Skandinávie. Mezinárodní letiště Brno se nachází pouhých 7,5km od centra města. Systém veřejné dopravy ve městě je spolehlivý a dobře vyvinutý.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště