Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

DSB
25.-28.4. 2018

Dřevo a stavby Brno

Doprovodný program - STAVEBNÍ VELETRHY BRNO, DSB – Dřevo a stavby Brno 2018

Stav k 26. 4. 2018 ZMĚNA VYHRAZENA

Nezávislá poradenská centra - po celou dobu konání veletrhu

 • Asociace dodavatelů montovaných domů
  pavilon P, stánek 090
 • BIM Project
  pavilon P, stánek 050
 • Cech topenářů a instalatérů ČR
  pavilon P, stánek 142
 • Centrum pasivního domu
  pavilon P, stánek 059
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČR (ČKAIT) – Stavební poradenské centrum
  pavilon P, stánek 141
 • Poradenské centrum pro okna a stínicí techniku
  pavilon P, stánek 141
  • Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
  • Stavokonzult Eduk
 • Státní fond životního prostředí
  pavilon P, stánek 064
 • Firma na důvěru
  Pavilon P, stánek 058

24. 4. 2018, úterý

19:00 – 22:00
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2018

Úkoly územního plánování
Místo konání: Novobarokní aula Rektorátu VUT, Antonínská 548/1, Brno
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: registrace e-mailem u Lucie Zábelkové, BA (lzabelkova@ckait.cz)
Program:

 • Úloha územního plánování v přípravě výstavby, stav a aktuální problémy
  Ing. Arch. Jaroslav Dokoupil, Arch.Design s.r.o.
 • Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě
  21. svazek edice Stavební kniha
  prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1.místopředseda ČKAIT, ing, Šárka Janoušková, ředitelka Informačního centra ČKAIT

Večerem provází Ing. Svatopluk Zídek
Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.


25. 4. 2018, středa

09:00 – 17:30
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
Místo konání: kongresové centrum, sál C
Odborný garant: CEMC - České ekologické manažerské centrum, z.s.
Organizátor: CEMC - České ekologické manažerské centrum, z.s.
Vstup: volný

10:00 – 13:00
Protipovodňová ochrana města Brna
Místo konání:
sál P4, c – d
Odborný garant: Mgr. Matrin Ander, Ph.D.
Organizátor: Ing, Janebová, Ing. Kostková, OVLHZ
Vstup: volný
Zahájení: Mgr. Martin Ander, Ph.D. , Náměstek primátora pro oblast rozvoje města

 • Projekt Voda v Brně
  Ing. Janebová, Ing. Kostková, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
 • Přírodě blízká protipovodňová opatření
  Ing. David Veselý – Povodí Moravy, s.p.
 • Technické možnosti realizace protipovodňových opatření v Brně
  Ing. Tomáš Roth, Aquatis a.s.
 • Záplavové území a povodňové ohrožení ve městě Brně
  Ing. Iva Jelínková - Povodí Moravy, s.p.
 • Území města Brna ohrožená povodněmi
  Ing. Michal Cibulka – Krajský úřad JMK

10:00 – 11:30
KUPUJEME NEMOVITOST A CHYTŘE BYDLÍME
BLOK I: Chytrá koupě nemovitosti a právní otázky kolem staveb
Místo konání:
sál P2
Odborný garant: Ing. arch. Petr Brandejský, vedoucí redakce Morava na TZB-info
Organizátor: portál TZB-info
Vstup: volný

 • Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
  JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
  Stavíte či se chystáte stavět rodinný dům? Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti další velká novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem č. 225/2017 Sb. Novelou dochází k rozšíření záměrů, pro které lze využít zjednodušené postupy (územní souhlas a ohlášení), ale za jakých podmínek?
 • Jak koupit bydlení - inspekce nemovitostí
  Ing. arch. Petr Brandejský
  Co vše se lze dozvědět z inspekce nemovitostí, proč se vyplatí a jak nám může usnadnit koupi a ovlivnit naši peněženku a spokojené zabydlení.
 • Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
  JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
  Např. souhlas a odvolání souseda se stavbou, stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku, ploty a zeleň na hraně pozemků.

10:00 – 14:00
Zahajovací konference : Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018
Místo konání
: pavilon A, sál Morava
Odborný garant: ČKAIT, ČSSI
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: pozvánky

Konference probíhá pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Kláry Dostálové a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

Program:

 • Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ing. Michal Kliský, Ministerstvo dopravy ČR
 • Aktuální stav přípravy systému rychlých spojení v ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Program podpory železniční technologické platformy k urychlení výstavby tratí rychlých spojení, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební VUT v Brně
  • zahraniční přednáška o vývoji v Německu
  • zahraniční přednáška o vývoji v Rakousku
 • Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno – výsledky a aktuální vývoj, Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

10.00 – 16.00
Reportáže z průběhu mezinárodní soutěže „UČEŇ INSTALATÉR 2018“ součást projektu České ručičky, Spoty SOŠ a SOU v oboru TZB
Místo konání:
Pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Organizátor: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce vzdělávání CTI ČR
Vstup: volný
Program:
Učňovské školství jeho oživení. Upoutat děti končící základní školu, podnítit jejich zájem o profesní řemeslo.

11.00 – 12.00
Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola Vědomostní olympiády 2018
Místo konání:
Pavilon P, přednáškové molo
Pod záštitou: HK ČR, AMSP ČR
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Vstup: volný
Program:
V pavilonu P se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže – XIV. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky za přítomnosti organizátorů, zástupců sponzorů a partnerů, ředitelů i učitelů odborných učilišť a rodičů.

12.00 – 13.00
Celorepublikové kolo Vědomostní olympiády CTI ČR
Místo konání:
Pavilon P, sál 3
Pod záštitou: HK ČR, AMSP ČR
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Program:
Deset žáků, vítězů krajského kola, postupuje do finále této olympiády. Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

12:00 – 13:00
KUPUJEME NEMOVITOST A CHYTŘE BYDLÍME
BLOK II: Výběr technologií pro moderní bydlení
Místo konání: sál P2
Odborný garant: Ing. arch. Petr Brandejský, vedoucí redakce Morava na TZB-info
Organizátor: portál TZB-info
Vstup: volný

 • Větrání a inteligentní regiony
  Ing. Petr Komínek, VUT Brno
 • Vytápění pevnými palivy a zkušenosti ze zkušebny SZÚ
  Ing. Smolinský, Strojírenský zkušební ústav, s.p., BRNO

14.00 – 16.00
Zasedání prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Místo konání:
Výšková budova, sál 103
Organizátor: CTI ČR
Program:
Zpráva o činnosti za uplynulé období - Mistrovské zkoušky – Učňovské školství – Vzdělávací program Amos – Program konference Vytápění instalace.

14:00 – 16:00
Schiedel, s.r.o. – setkání se studenty
Místo konání:
sál P4, c – d
Odborná garant: Schiedel, s.r.o.
Organizátor: Schiedel, s.r.o.
Vstup: volný

16:00 – 17:00
Definitivní řešení vzlínající vlhkosti (sanace staveb s problémy vzlínající vlhkostí
Místo konání
: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Decor Italia
Organizátor: Decor Italia, Daniele Tarabini / Ing. Kateřina Dvořáčková
Vstup: volný

10:00 – 17:00
Finále ČR soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2018“
Místo konání
: pavilon P
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Organizátor: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce vzdělávání CTI ČR
Vstup: volný
Program:
Přijďte podpořit soutěživost, zručnost a odbornost našich žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér, jednotlivců i družstev. Letos se koná 21. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Slavnostní zahájení se bude konat v úterý, 24. dubna 2018 v 19:00 hodin, ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu JM kraje.
Soutěž je zařazena do projektu České ručičky.

10:00 – 17:00
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání
: volná plocha K
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

10:00 – 18:00
3D FÓRUM – Konference věnovaná softwaru pro konstruování a 3D tisk
Místo konání:
Kongresová hala E, sál E2
Odborný garant: Ing. Jan Homola
Organizátor: Vydavatelství Nová média, s.r.o.
Vstup: pro registrované účastníky


26. 4. 2018, čtvrtek

8:00 – 18:00
23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2018
Místo konání: Hotel Voroněž
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné
Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

10:00 – 13:00
Setkání členů ADMD
Místo konání: sál P2
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů
Vstup: na pozvání

10:00 – 13:00
Obchodní příležitosti v Kosovu – kontaktní fórum
Místo konání: RHK Brno, areál BVV
Organizátor: RHK Brno
Vstup: na pozvání

10:00 – 16:00
Soutěž pro školy „Dobrodružství s řemeslem“
Místo konání:
pavilon P, stánek 142
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný
Program:
Žáky středních odborných škol čekají technické úkoly a věcné ceny. Soutěž je zaměřena na odbornost topenářského a instalatérského řemesla.

10:00 – 17:00
Historie instalatérského řemesla – expozice
Místo konání:
pavilon P, stánek 142
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný
Program:
Historické výrobky z Myjavy zapůjčené společnosti Slovarm, a.s. historické výtokové armatury s bakelitovými rukojeťmi, výtokové ventily, porcelánové baterie a litinové uzavírací ventily atd…

10:00 – 16:30
STÍNICÍ TECHNIKA A OKNA
Mezinárodní konference o přínosech stínicí techniky
Místo konání:
sál P4, c – d
Odborný garant: Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., STU Bratislava, Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební
Organizátor: Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí - SVST
Vstup: volný

 • Historie, současnost a budoucnost stínění
  Ing. Miroslav Jakubec, SVST, SERVIS CLIMAX a.s. 
 • Aktuální legislativa v oblasti stínicí techniky
  Dana Školová, VÚPS 
 • Akustické vlastnosti tieniacich systémov
  Ing. Peter Hanuliak, PhD., Ing. Lucia Maňková, PhD., STU Bratislava 
 • Proč je stínění nedílnou součástí okna – z pohledu vývojáře izolačních skel
  Michal Bílek, Energy IN s.r.o. 
 • Aktívne tieniace systémy a ich výhody
  Ing. Peter Hartman, PhD., Ing. Peter Hanuliak, PhD., STU Bratislava 
 • Příklady zabudování stínicí techniky do zateplovacích systémů
  Doc. Šárka Šilarová, Stavební fakulta ČVUT 
 • Skutečně chytré stínění
  Ing. Milan Randl, SVST, LOXONE s.r.o. 
 • Stínicí technika v programu Nová Zelená úsporám
  Ing. Jakub Hrbek (Státní fond životního prostředí)

10:00 – 10:30
Systém vnitřní izolace a prevence proti plísni
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe
Organizátor: Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe
Vstup: volný
Problematika vnitřní izolace nejen obytných budov.
Jak zabezpečit tepelnou pohodu v prostorách kde nemůžeme izolovat běžnými materiály zvenčí?
Jaké jsou nároky na izolační materiály do interiéru kromě izolačních schopností?
Úspora energie na prvním místě. Trvale zdravé mikroklima a pohodlí.

10:30 – 11:00
Zelené střechy a fasády jako klimatizace pro naše města
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.
Organizátor: Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.
Vstup: volný
Voda chybějící v urbanizované krajině má na vině přehřívání městských ulic a vznik tepelných ostrovů. Možnost, jak tomuto jevu zabránit nabízí tzv. zelené stavění. Zelené střechy a fasády umožňují akumulovat srážkovou vodu v místech, kde by to jinak nebylo myslitelé. Výsledkem je velmi pozitivní dopad na mikroklima dané lokality a výrazné snížení teplot…

13:00 – 17:00
BIM – role projektantů a výrobců
Místo konání
: pavilon P, sál P1
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: volný, registrace e-mailem: iperkova@ckait.cz

Zřízení České agentury pro standardizaci a její role při implementaci BIM v českém stavebnictví.
Podpora BIM na úrovni spolupráce evropských inženýrských komor.
Standardizace negrafických údajů ve 3D modelu jako nutný předpoklad efektivního používání metody BIM při navrhování a provádění staveb.
Cloudové řešení produktových informací BIM – katalogy a knihovny výrobců stavebních materiálů, výrobků a jejich sestav jsou průběžně aktualizované a veřejně přístupné.

Úvodní slovo: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, a Marie Báčová

 • Koncepce zavádění metody BIM v České republice
  Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 • Role agentury ČAS při implementaci BIM
  Ing. Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM agentury ČAS
 • Aktivity Evropské rady inženýrských komor při zavádění BIM
  BR h. c. DI Klaus Thürriedl, Generální kancléř Evropské rady inženýrských komor
 • Role Slovenské komory stavebných inžinierov
  prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., předseda SKSI
 • Standardizace negrafických informací v 3D modelu pozemních staveb
  Ing. Jan Klečka, Metrostav a.s., Vedoucí pracovní skupiny 03 Odborné rady pro BIM
 • Dále:
  Ing. arch. Petr Vokoun, jednatel BIM Project s.r.o.
  Ing. Vladimír Martínek, AED project a.s.

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem

13:30 – 14:00
Zelené střechy a fasády jako klimatizace pro naše města
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.
Organizátor: Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.
Vstup: volný
Voda chybějící v urbanizované krajině má na vině přehřívání městských ulic a vznik tepelných ostrovů. Možnost, jak tomuto jevu zabránit nabízí tzv. zelené stavění. Zelené střechy a fasády umožňují akumulovat srážkovou vodu v místech, kde by to jinak nebylo myslitelé. Výsledkem je velmi pozitivní dopad na mikroklima dané lokality a výrazné snížení teplot…

14:00 – 15:00
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při založení stavby
Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky
Místo konání:
pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: KRINNER GmbH
Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH
Vstup: volný
Nejen dřevostavbu Vám založíme za zlomek času, a to díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy.
Zemní vruty KRINNER jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž

14:00 – 16:00
Setkání členů a partnerů Asociace dodavatelů montovaných domů
Místo konání
: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc.
Organizátor: Ing. Lenka Trandová
Vstup: pozvánka
Informace o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů, prezentace vybraných firem a hostů.

15:00 – 17:00
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Stavba JmK 2018“
Místo konání
: pavilon A, sál Morava
Odborný garant: Ing. Zdeněk Kotol, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Organizátor: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK za podpory jihomoravského kraje
Vstup: pozvánka

15:00 – 15:30
Systém vnitřní izolace a prevence proti plísni
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe
Organizátor: Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe
Vstup: volný
Problematika vnitřní izolace nejen obytných budov.
Jak zabezpečit tepelnou pohodu v prostorách kde nemůžeme izolovat běžnými materiály zvenčí?
Jaké jsou nároky na izolační materiály do interiéru kromě izolačních schopností?
Úspora energie na prvním místě. Trvale zdravé mikroklima a pohodlí.

15:30 – 16:00
Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Státní fond životního prostředí ČR
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný
Vlastníte rodinný dům a přemýšlíte jak ušetřit? Využijte výhodných dotací od Státního fondu životního prostředí ČR. Finanční příspěvek z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat například na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu elektrického kotle za tepelné čerpadlo, na instalaci solárních systémů nebo nuceného větrání s rekuperací. Nový rodinný dům v pasivním standardu vás vyjde s dotací až o 450 000 Kč levněji. A pokud přemýšlíte, čím v suchém létě zalévat zahradu a jak v domácnosti ušetřit za pitnou vodu, možná sáhnete po dotaci z programu Dešťovka. Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Na reálných příkladech vám dokážeme, že to má smysl a že získat podporu není tak obtížné, jak se někdy tvrdí.

16:00 – 16:30
TOPNÉ INFRAPANELY – NOVÝ SMĚR VE VYTÁPĚNÍ
Místo konání:
pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Xenylla s.r.o. –  topné infrapanely
Organizátor: Xenylla s.r.o.   Březina Bohuslav – project manager
Vstup: volný
Budete stavět nový dům? Přemýšlíte jaký topný systém zvolit? Chcete účinné, designové a úsporné vytápění? Vaše volba může být vytápění topnými infrapanely! Vhodné pro dřevostavby i zděné domy. Ideální jako plnohodnotné vytápění  pro nízkoenergetické i pasívní domy, rekonstrukce i developerské projekty.

10:00 – 17:00
Finále ČR soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2018“
Místo konání
: pavilon P
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Organizátor: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce vzdělávání CTI ČR
Vstup: volný
Program:
Přijďte podpořit soutěživost, zručnost a odbornost našich žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér, jednotlivců i družstev. Letos se koná 21. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Slavnostní zahájení se bude konat v úterý, 24. dubna 2018 v 19:00 hodin, ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu JM kraje.
Soutěž je zařazena do projektu České ručičky.

10:00 – 17:00
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání
: volná plocha K
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný


27. 4. 2018, pátek

8:00 – 14:00
23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2018
Místo konání
: Hotel Voroněž
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné
Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

9:00
Setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB, MIEZ a INSTALATÉR
Místo konání:
Kongresové centrum, sál B
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: na pozvání

10:00 – 17:00
Historie instalatérského řemesla – expozice
Místo konání:
pavilon P, stánek 142
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný
Program:
Historické výrobky z Myjavy zapůjčené společnosti Slovarm, a.s. historické výtokové armatury s bakelitovými rukojeťmi, výtokové ventily, porcelánové baterie a litinové uzavírací ventily atd….

11:30 – 13:30
Vyhlášení výsledků soutěže „Učeň instalatér 2018“
Místo konání:
pavilon A, rotunda
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s., Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: na pozvání

13.00 – 15.00
GDPR pro řemeslníky a servisní techniky
Již letos budou platit nová pravidla pro ochranu osobních údajů. Co to znamená? Jaké jsou základní principy, které nařízení vyžaduje a jak jim vyhovět s co nejmenšími náklady. Jak se připravit? Konkrétní doporučení
Místo konání: pavilon P, sál 4 rezervace na cti@cechtop.cz
Odborný garant: TZB Info.cz
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: pro členy CTI ČR volný, pro nečleny 490,- Kč + DPH

Program:

 • Legislativa, vysvětlení pojmů, co se skutečně mění a důsledky pro praxi u firem, které se zabývají montáží
 • Příklady toho, co by měla malá firma zabývající se servisem a montáží učinit

10:00 – 14:00
Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011
Místo konání
: pavilon P, sál P3
Odborný garant: ČKAIT, Ivana Peřková
Organizátor : Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný, registrace e-mailem: iperkova@ckait.cz
Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti.

Program:

 • 10:00 - 10:05
  Zahájení
  Ing. Alena Šimková, C4Construction Praha
 • 10:05 – 10:55
  Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích: nově
  Představení metodické pomůcky ČKAIT k činnosti autorizovaných osob
  Ing. Alena Šimková, C4Construction Praha
 • 10:55 – 11:55
  Environmentální prohlášení výrobku EPD jako nástroj pro objektivní posouzení stavebního výrobku podle jeho environmetálních vlastností
  Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS Praha
 • 11:55 – 12:55
  Opětovné použití stavebních výrobků z rekonstruovaných staveb
  Jak uvést na trh inovativní stavební výrobek, který by se jinak stal odpadem
  Ing. Alena Šimková, C4Construction Praha
 • 12:55 – 13:55
  Recyklace inertních minerálních odpadů a využívání recyklátů ve stavebnictví
  Udržitelné využívání přírodních zdrojů podle nařízení č. 305/2011
  (7. základní požadavek na stavby)
  Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARMS, VUT FSI, Brno
 • 13:55 – 14:00
  Závěr
  Ing. Alena Šimková, C4Construction Praha

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem

11:00 – 17:00
Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě
Místo konání
: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
Organizátor : Asociace dodavatelů montovaných domů
Vstup: volný

Program:

 • 11:00 – 11:30
  Ing. Karel Krontorád, CSc., Mendelova univerzita Brno
  Dřevostavby z pohledu Lesnické a dřevařské fakulty
 • 11:30 – 12:00
  Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
  Faktory, které ovlivňují vnitřní ovzduší dřevostaveb
 • 12:00 – 12:30
  Ing. Tomáš Hrdlička, tom-builder.cz
  Revoluce ve stavebnictví: rok 2020
 • 12:30 – 13:00
  Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel
  „NULOVÁ" DŘEVOSTAVBA, co to je a kdo by ji nechtěl?
 • 13:00 – 13:30
  Ing. Milan Schmiedt, MS HAUS s.r.o.
  Dřevostavba, která má energie pod kontrolou
 • 13:30 – 14:00 Ing. Michal Šopík, Vesper Frames, s.r.o.
  Buď fit. ČEZké domy jako elektrárny.
 • 14:00 – 14:30
  Ing. Vratislav Blaha, CSc., Asociace dodavatelů montovaných domů
  Co je třeba zohlednit při výběru zhotovitele Vaší nové dřevostavby?
 • 14:30 – 15:00
  Bohuslav Březina, XENYLLA s.r.o.
  TOPNÉ INFRAPANELY - nový směr ve vytápění
 • 15:00 – 15:30
  Ing. Jaroslav Benák, Fermacell GmbH
  Akustika - silná stránka dřevostaveb
 • 15:30 – 16:00
  Jan Bauchner, Adler Česko s.r.o.
  PLATINUM – Moderní bezúdržbová povrchová úprava dřevěných fasád
 • 16:00 – 17:00
  Ing. Lenka Trandová, Asociace dodavatelů montovaných domů
  Komentované příklady kvalitních dřevostaveb od členů ADMD

11:30 - 13:00
Slavnostní vyhodnocení finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2018“ - mezinárodní účast
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno
Vstup: volný

10:00 – 17:00
Ukázka řemeslných prací žáků SŠSŘ Brno-Bosonohy (řezbáři, truhláři, zedníci, pokrývači, kominíci …)
Místo konání: volná plocha K
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný


28. 4. 2018, sobota

10:30 – 11:00
Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Státní fond životního prostředí ČR
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný
Vlastníte rodinný dům a přemýšlíte jak ušetřit? Využijte výhodných dotací od Státního fondu životního prostředí ČR. Finanční příspěvek z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat například na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu elektrického kotle za tepelné čerpadlo, na instalaci solárních systémů nebo nuceného větrání s rekuperací. Nový rodinný dům v pasivním standardu vás vyjde s dotací až o 450 000 Kč levněji. A pokud přemýšlíte, čím v suchém létě zalévat zahradu a jak v domácnosti ušetřit za pitnou vodu, možná sáhnete po dotaci z programu Dešťovka. Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Na reálných příkladech vám dokážeme, že to má smysl a že získat podporu není tak obtížné, jak se někdy tvrdí.

11:00 – 15:00
„Příběhy pasivních domů“
Pasivní domy očima jejich majitelů, architektů, projektantů, a stavebních firem.
Příběhy lidi a jejích domů… autentické dialogy a zkušenosti.
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Centrum pasivních domů
Organizátor: Centrum pasivních domů
Vstup: volný

10:00 – 16:00
Ukázka řemeslných prací žáků SŠSŘ Brno-Bosonohy (řezbáři, truhláři, zedníci, pokrývači, kominíci …)
Místo konání
: volná plocha K
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

14:00 – 15:00
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při založení stavby
Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky
Místo konání:
pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: KRINNER GmbH
Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH
Vstup: volný
Nejen dřevostavbu Vám založíme za zlomek času, a to díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy.
Zemní vruty KRINNER jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště