Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

DSB
22.-25.4. 2015

Dřevo a stavby Brno

Doprovodný program

 

Nezávislá poradenská centra - po celou dobu konání veletrhu

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČR  – pavilon P, stánek 161
 • Státní fond životního prostředí – pavilon P, stánek 164
 • Asociace dodavatelů montovaných domů – pavilon P, stánek 144
 • Cech topenářů a instalatérů ČR – pavilon P, stánek 184
 • Cech malířů a lakýrníků ČR – pavilon P
 • Národní stavební centrum s.r.o. – pavilon P, stánek 159
 • Poradenské centrum „Jak vybrat správné osvětlení“- pavilon P, stánek 167
 • Poradenské centrum „Zahradní architektura“ – VP K, plocha 07
 • Cech čalouníků a dekoratérů – pavilon F, stánek 038
 • Klastr českých nábytkářů – pavilon F, stánek 059 
 • Archouse –pavilon F, stánek 
 • Ritzi Interiér – pavilon F, stánek 032A 
 • Jasyko – pavilon F, stánek 016 
 • Výstava Anonymní ohýbaný nábytek -  pavilon F, stánek 054
 • Grand Prix Mobitex - pavilon F, stánek 061
 • Výstava Český nábytek 2005 - 2015 – pavilon F, stánek 060

21.4. 2015, úterý

 

19:00 – 22:00 hodin
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2015
Požáry a stavby
Místo konání:  Vila Stiassni
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: pozvánky   

Program:  Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT&ČSSI)

 1. Historie stavby a informace o rekonstrukci vily ukončené koncem roku 2014
 2. České protipožární zařízení v budově Fondation Louis Vuitton v Paříži
 3. Představení „STAVEBNÍ KNIHY 2015“ –  Stavby a požáry

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.


22.4. 2015, středa

 

10:30 –14:00 hodin
Zahajovací konference Stavebního veletrhu IBF - Obnova historických a církevních staveb 2015
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Odborný garant: Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Česká biskupská konference, ČKAIT, ČSSI
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

I. BLOK
Garant: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,  Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče
Název bloku – Legislativa a financování obnovy a údržby památek

 1. Základní principy připravovaného zákona o ochraně památkového fondu – JUDr. Martin Zídek, Ministerstvo kultury, ředitel Památkové inspekce.
 2. Financování obnovy kulturních památek prostřednictvím specializovaných programů  – Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče.
 3. Péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi - P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální vikář litoměřické diecéze.

II. BLOK
Garant: Ing. Václav Jandáček - ČKAIT , Projektová, konzultační a inženýrská kancelář
Název bloku: Specifické problémy při obnovách a údržbě památek

 1. Moderní trendy v dokumentování a prezentaci historických dřevěných konstrukcí - Ing. Veronika Hunková, Ph.D., odb. asistent oddělení staveb na bázi dřeva ÚZZD LDF Mendelovy univerzity v Brně.
 2. Od dřevěných kolíků v krovu k BIM – Broumovská skupina kostelů – Jakub Děd, OMNIUM.
 3. Rozdíly v přístupu k odvlhčování církevních a světských staveb – Ing. Michael Balík, CSc., majitel soukromého atelieru.

III. BLOK
Garant: PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Brně
Název bloku: Příklady realizace obnovy památek, historických a církevních staveb

 1. Centrum stavitelského dědictví, Plasy – Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum.
 2. „Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku pro rozvoj cestovního ruchu“ – Ing. Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru, Biskupství ostravsko-opavské.
 3. Revitalizace areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě - Bc. Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké, Projektový manažer pro oblast kulturního dědictví.
 4. Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka - Jan Strachota, starosta obce Křižovatka.
 5. Banskoštiavnická kalvária -- sedem rokov pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie - Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. - Fakulta architektúry Slovenská. technická univerzita v Bratislave, Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
 6. Záchrana poutního a barokního areálu „Kalvárie Ostré“ – zkušenosti občanského sdružení s praktickou obnovou církevní stavby - Tomáš Hlaváček – předseda občanského sdružení Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.

 

10:00 –13:30 hodin
Trvale udržitelná výstavba
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c+d
Odborný garant: Národní stavební centrum s.r.o., Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Organizátor: Národní stavební centrum s.r.o., Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Vstup: zdarma

Cílem konference je přiblížit pojem „trvale udržitelná výstavba“ odborné veřejnosti a současně motivovat stavební firmy k řešení této problematiky. V úvodu konference zazní evropský i český legislativní rámec pro tuto problematiku a vize dalšího vývoje. Témata konference se zaměří především na budovy veřejného sektoru, objeví se také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily do své firemní strategie a přednesou zde své zkušenosti.
Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 1 bodem.

Program:

 • 10:00 – 10:10
  Zahájení konference – Ing. Petr Obst

BLOK I:

 • 10:10 - 10:30
  Udržitelné stavebnictví a průmysl - Ing. Zdeněk Bílek (Sika CZ, s.r.o., Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
 • 10:30 - 10:50
  Udržitelnost a veřejné budovy - projekt CEC5 a nástroj CESBA - Ing. Jan Pivec (Dobrý dům s.r.o.)
 • 10:50 - 11:10
  Udržitelnost bytové výstavby - Ing. Karel Fronk  (SKANSKA a.s.)
 • 11:10 - 11:30
  Přírodní principy, materiály a soběstačnost ve výstavbě - Ing. arch. Mojmír Hudec (ATELIÉR ELAM)
 • 11:30 - 11:50
  Renovace bytového domu Gallašova - Ing. Michal Hučík
 • 11:50 -  12:00
  Diskuze, přestávka

BLOK II:

 • 12:00 - 12:20
  Multikriteriální hodnocení renovací budov v rámci projektu IEA EBC Annex 56 - doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně)
 • 12:20 - 12:40
  Memorandum za zdravější prostředí ve školských budovách - Tomáš Závada (Intoza, s.r.o.)
 • 12:40 - 13:00m
  Systém rekuperace ve veřejných budovách - Ing. Josef Slováček  (Asociace pro využití tepelných čerpadel)
 • 13:00 - 13:20
  Energiewende: Projekt století nebo ekonomická katastrofa? - Tadeas Rusnok (Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung e.V.)
 • 13:20 – 13:30
  Závěrečné slovo a diskuze

 

13:00-15:00  hodin
Novinky v programu Nová zelená úsporám
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR, vedoucí odboru řízení Národních programů
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný po registraci
Seminář je určen odborné veřejnosti. Je věnovaný aktuálním novinkám v programu Nová zelená úsporám, který přispívá ke zvyšování energetické efektivity nových i rekonstruovaných rodinných domů. Dozvíte se, co čeká investory, žadatele o dotace, projektanty nebo energetické auditory, z úst těch nejpovolanějších.

 

10:00-11:50 hodin
Soudobé potahové textílie – druhy a výběr dle výrobku a použití
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Cech čalouníků a dekoratérů
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

 

10:30-12:00 hodin
Výrobek roku
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: RNDr. Jiří Hejhálek
Organizátor: VEGA společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Institut udržitelné výstavby s.r.o., Brno
Vstup: volný

 

12:00-13:00 hodin
Podpora podnikání a exportu českých nábytkářů, Člověk a dřevo
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Klastr českých nábytkářů
Organizátor: Klastr českých nábytkářů
Vstup: volný

 

13:00-14:00 hodin
Představení studentských prací v rámci soutěže Grand Prix Mobitex
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

 

14:30-15:30 hodin
Design – hra nebo nástroj konkurenceschopnosti
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: PhDr. Dagmar Koudelková
Vstup: volný

 

15:30-17:30 hodin
Předávání ocenění Grand Prix Mobitex
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

 

 

16:30-17:30 hodin
Otevření výstavy Mezi tradicí a inovací: Český nábytek 2005 - 2015
Místo konání: pavilon F
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

 

9:00 –18:00 hodin
Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2015“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno
Vstup: volný

 

10:00 –17:00 hodin
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

 

10:00 –17:00 hodin
Ukázka připravované soutěže Mistrovství České republiky oboru vzdělání zedník
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný


23. 4. 2015, čtvrtek

 

8:00 – 18:00 hodin
20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2015
Místo konání: Hotel Voroněž, Kongresový sál, sál D
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 2 kreditními body.

 

9:30 –13:30 hodin
Energie pro budoucnost XV – Progresivní řešení energetické hospodárnosti budov a provozoven služeb
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant:  prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., ČVUT Fakulta elektrotechnická
Organizátor: FCC Public s. r. o.
Vstup: volný

Konference sleduje otázky související s efektivním nakládáním s energiemi v bytových domech a v budovách, kde jsou provozovány služby pro veřejnost. Zaměří se hlavně na oblasti sledování a řízení spotřeby energií jakožto na nutnou podmínku pro efektivní hospodaření s energiemi, na technická zařízení budov v kontextu s významem automatizační techniky, na využití moderních zdrojů energie pro vytápění, osvětlení, vzduchotechniku, klimatizaci s ohledem na vzrůstající význam hospodárného nakládání s energiemi.

Na obecné informace o moderních technologiích, řešeních a postupech, navazují prezentace reálných aplikací a informace o zkušenostech z jejich provozu. Vedle komplexních sofistikovaných systémů i jednotlivých zařízení či inovativně konstruovaných spotřebičů budou pojednány nové koncepty přístupu k hospodaření s energiemi, s důrazem na motivaci provozovatelů k uvážlivému přístupu ke spotřebě energie.

 

9:30 –16:00 hodin
Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Odborný garant:  Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně)
Organizátor: Český svaz geodetů a kartografů
Vstup: vložné

Cílem je diskutovat problematiku výkonu zeměměřických činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geodeta ve výstavbě, problematiku dokumentace ve výstavbě, problematiku geometrické přesnosti staveb, výkon ÚOZI ve výstavbě.

 

10:00 –13:00 hodin
Inovace a technologie v rozvoji regionů
Místo konání: Administrativní budova, sál 103
Odborný garant:  Asociace inovačního podnikání ČR a Česká asociace rozvojových agentur
Organizátor: Asociace inovačního podnikání ČR
Vstup: volný

Seminář se koná tradičně od roku 2002, letošní je věnován úloze vědeckotechnických parků v inovační infrastruktuře ČR, aktuálním úkolům CzechInvestu, představeno bude VIDA! – Science Centrum Brno. Významná část bude věnována programům EUREKA a Eurostars a zkušenostem z řešení projektů v ČR. V rámci diskuze budou podány informace o aktuálním stavu RIS 3 České republiky.

Seminář je proto určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

 

10:00 – 13:30 hodin
Jednání prezidia ČSSI

 • Místo konání: pavilon P, sál P3
 • Odborný garant: Ing. Svatopluk Zídek, past prezident ČSSI
 • Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů
 • Vstup: pozvánka

Jediné výjezdové zasedání prezidia Českého svazu stavebních inženýrův roce 2015, umožňující účastníkům absolvovat spolu s účastí na jednání prezidia ČSSI i účast na Stavebních veletrzích Brno.

 

15:00 –18:00 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Stavba JmK 2014“
Místo konání: pavilon A, sál Morava
Odborný garant:  Ing. Zdeněk Kotol, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Organizátor: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK za podpory jihomoravského kraje
Vstup: pozvánka

 

14:00 –16:00 hodin
Setkání členů a partnerů Asociace dodavatelů montovaných domů
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant:  Ing. Vratislav Blaha, CSc.
Organizátor: Ing. Lenka Trandová
Vstup: pozvánka

Informace o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů, prezentace vybraných firem a hostů.

 

10:00-12:00 hodin
Technologie VUT – Chytrá stěna, Multifunkční filtrační jednotka, Nanopotenciostat
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: VUT v Brně
Organizátor: Centrum transferu technologií
Vstup: volný

 

10:00 – 18:00 hodin
Podoby současné modulární architektury

 • Místo konání:  Kongresové centrum, sál A
 • Odborný garant: FAST VUT
 • Organizátor: arch for people, o.s.
 • Vstup: volný na základě registrace

Celodenní mezioborová konference se bude konat 23. 4. 2015 v rámci Stavebního veletrhu v Brně a jeho hlavní hvězdou festivalu bude chilský architekt Sebastian Irarrazaval, který je jednou z výrazných postav jihoamerické architektonické scény. Architekt Irarrazaval vystavoval například na bienále v Benátkách, kromě vlastní architektonické praxe vyučoval na MIT, University of Arizona a v současnosti vede atelier na Pontificia Universidad Católica de Chile. Sebastian Irarrazaval bude doplněn o odborníky jak z České republiky, tak ze zahraničí, přičemž se program konference zaměřuje na komplexní vnímání modulární výstavby. V programu se řečníci dotknou jak samotné technologie a architektury, tak urbanismu či možností využití modulární architektury k oživení veřejného prostoru.

Konference je primárně určena odborné veřejnosti a lze se na ni přihlásit na webových stránkách www.modularch.cz.
Hlavním partnerem konference je společnost KOMA MODULAR.

 

14:00-16:00 hodin
Abychom zdravě seděli – ergonomie a kvalita
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Cech čalouníků a dekoratérů
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

 

9:00 –18:00 hodin
Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2015“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g
Vstup: volný

 

9:00 –16:00 hodin
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

 

10:00 –17:00 hodin
Ukázka připravované soutěže Mistrovství České republiky oboru vzdělání zedník
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný


24. 4. 2015, pátek

 

8:00 – 14:00 hodin
20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2015
Místo konání: Hotel Voroněž, Kongresový sál, sál D
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 2 kreditními body.

 

9:00 – 11:00 hodin
Setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB, MIEZ a INSTALATÉR

 • Místo konání:  Kongresové centrum, sál B
 • Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
 • Organizátor Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno.
 • Vstup: volný

 

10:00 – 13:00 hodin
FSC certifikace zpracovatelského řetězce

 • Místo konání: pavilon P, sál P3
 • Odborný garant: Ing. Petr Košťál
 • Organizátor: FSC ČR
 • Vstup: volný

Cílem odborného semináře je zprostředkovat návštěvníkům aktuální informace o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC a představit celý certifikační proces v jednotlivých krocích. Účastníci semináře se seznámí s požadavky certifikačního systému FSC na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva, které jsou dány zejména standardem FSC-STD-40-004.

 

10:00 – 13:00 hodin
BIM Seminář IBF 2015
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: Ing. arch. Petr Vaněk
Organizátor: Odborná rada pro BIM
Vstup: volný

 

10:00 –14:00 hodin
Inteligentní budovy a města
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c+d
Odborný garant:  Ing. Peter J. Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
Organizátor: Sdělovací technika spol. s.r.o.
Vstup: volný

Konference se zaměří na integraci nových koncepcí energetického managementu a inovační řešení, která umožní vytvoření funkčního ekosystému pro udržitelný rozvoj chytrých aglomerací.

Provoz inteligentní budovy v soukromé i průmyslové výstavbě zajišťuje mnoho systémů – řízení vytápění a klimatizace, osvětlení, řízení energetické soustavy budovy a měření spotřeby, zabezpečení a přístupový systém, uzavřený televizní okruh atd. Moderní budovy představují objekty se sjednocenými systémy řízení poskytující maximální komfort, optimální spotřebu energií a to s minimálními náklady.

Jednotlivé chytré technologie jsou již víceméně k dispozici, avšak realizace konceptu Smart Cities má dlouhodobý charakter a postupně budou vznikat nová víceúrovňová partnerství mezi municipalitami a zainteresovanými průmyslovými společnostmi.

 

10:30 – 15:30 hodin
Fórum střech - Navrhování a realizace střech, chyby a problémy v navrhování a realizaci plochých a šikmých střech

 • Místo konání: pavilon P, sál P1
 • Organizátor: Střecha roku, o.s.
 • Vstup: volný

Konference nabídne detailní informace o navrhování střech při použití různých střešních materiálů (tepelných izolací či střešních krytin). Tématem přednášek budou také nějčastější chyby střech, jejich příčiny a následky při navrhování a realizaci. Účast přislíbili techničtí odborníci s dlouholetými zkušenostmi a praxí v navrhování či realizaci střech.

 • Ing. Juraj Hazucha - Centrum pasivních domů
 • Jiří Bartoš - Semacz
 • Ing. Pavel Rajtmajer - Ruukki
 • Ing. Zdeněk Kobza - Rockwool
 • Ing. Aleš Kupka

Posluchači se dozví nejnovější novinky z oboru výstavby a navrhování střech. Mezi probíraná témata budou patřit např. informace o důležitých předpokladech k návrhu střešní kontrsukce, možnosti úsporných a cenově dostupných konstrukcí pro pasivní domy, řešení konstrukčních detailů v nízkoenergetických a pasivních domech, způsoby navrhování střech v grafických programech, ukázky nejčastějších problémů ve střechách s "novými" střešními materiály, apod. Během konference budou vyhlášeny a předány ocenění Střecha roku 2015.

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

 

11:30-13:00 hodin
Slavnostní vyhodnocení finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2015“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Odborný garant:   Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno
Vstup: volný

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér - 18. ročník obor:  Instalatér a v kategorii hosté.

 

10:00-14:00 hodin
„Novela zákona o hospodaření energií“
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR
Vstup: volný

 

9:00-16:00 hodin
Finále ČR soutěže znalostí a dovedností žáků v oboru:  Elektromechanik pro zařízení a přístroje – zaměření na chladírenskou a klimatizační techniku
Místo konání: pavilon P
Odborný garant:  Mgr. Štěpán Stojanov
Organizátor: Střední škola polytechnická Brno
Vstup: volný

 

10:00 –17:00 hodin
Ukázka připravované soutěže Mistrovství České republiky oboru vzdělání zedník
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

 

10:00 –17:00 hodin
Ukázka řemeslných prací žáků SŠSŘ Brno-Bosonohy (řezbáři, truhláři, zedníci, pokrývači, kominíci …)
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný


25. 4. 2015, sobota

 

10:00 – 18.00 hodin
Den dřevostaveb 2015
Místo konání: Centrum vzorových domů EDEN 3000
Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů

 

11:00 – 12:00 hodin
Nová zelená úsporám - novinky pro rok 2015
Místo konání: Přednáškové molo v pavilonu P
Odborný garant: Ing. Jan Solčány, SFŽP ČR, vedoucí oddělení Jižní Morava, Odbor krajských pracovišť Morava
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Seminář programu Nová zelená úsporám je určen všem, kdo mají zájem o dotaci na stavbu či rekonstrukci rodinného domu.  Je zaměřený na novinky v programu Nová zelená úsporám v roce 2015.

 

10:00 –17:00 hodin
Ukázka připravované soutěže Mistrovství České republiky oboru vzdělání zedník
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

 

10:00 –17:00 hodin
Ukázka řemeslných prací žáků SŠSŘ Brno-Bosonohy (řezbáři, truhláři, zedníci, pokrývači, kominíci …)
Místo konání: volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Vstup: volný

 

13:00 hodin
Jak správně položit trávník

 • Tipy a triky
 • Nejčastější chyby

Místo konání: volná plocha K, sekce zahrady

 

Stav k 31. 3. 2015. Změna programu vyhrazena

 

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště