Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Současná doba je výhodná pro stavbu dřevostaveb

 

Dynamický vývoj dřevostaveb za posledních deset let s sebou přinesl nejen kvantitativní a kvalitativní růst, ale také zlepšení řady oblastí, činností a služeb, které s jejich výstavbou souvisí. Jednou z nich je financování nových dřevěných montovaných domů prostřednictvím hypotečních úvěrů. Ještě před deseti lety bylo u nás postaveno pouze 458 dřevostaveb a jejich podíl na trhu činil asi 3,7 procenta.

Statistiky ukazují, že počet dokončených dřevostaveb v minulém roce už překročil hranici 2000 domů a jejich podíl na trhu stoupl za deset let o více než deset procent, a to na 14,4 procenta. Tak, jak se postupně vyvíjel trh s těmito stavbami, tak se také vyvíjelo vnímání této stavební technologie financujícími bankami. Ty nebyly zpočátku vzhledem k absenci legislativy a svých interních předpisů mnohdy připraveny dřevostavby smysluplně financovat.

Banky měly tehdy o moderních dřevostavbách málo informací, z čehož pramenila obava, že když půjčí peníze klientovi, který si hodlá postavit dřevostavbu a ta se poté dostane do zástavy, může se stát, že někdo tento dům demontuje a někam odveze. Banka by pak neměla dům ani peníze. Situace vycházela z konzervativního přístupu a myšlení, neboť tehdy finanční ústavy financovaly z 95 procent pouze zděné domy. U těch se případné demontáže a odvezení dílů nemusely bát. Dalším handicapem pro dřevostavby bylo, že v případě zděného domu mohly finanční ústavy uvolňovat peníze z úvěru postupně, pomalu a kontrolovaně vzhledem k delší době stavění.

Jednou z podmínek čerpání úvěru bylo například, že banka provede na stavbě fyzickou kontrolu rozestavěnosti svým znalcem. Legislativa totiž stanovovala, že rozestavěný dům musí mít vyzděno minimálně jeden metr zdiva, což u dřevostaveb nebylo možné. Pro banky bylo nepřekonatelnou překážkou to, že se dřevostavby vyrábí v krytých halách a montáž domu na staveništi trvá jen několik dnů nebo týdnů. Tato situace byla z hlediska uvolňování prostředků z úvěrového účtu zhotoviteli domu pro banky nepřekonatelnou překážkou. Dům byl mnohdy postaven tak rychle, že to několikanásobně předstihlo tempo interních bankovních procesů souvisejících se schvalováním platby.

Dalším problémem, který banky měly, bylo, že tehdejší legislativa umožňovala a mnohdy se to také stávalo, že pozemek vlastnil někdo jiný než budoucí dům. Tyto dvě nemovitosti byly také samostatně zapsány. Banky byly méně ochotny půjčit peníze a zastavit dům na cizím pozemku. Současný nový občanský zákoník a jiné předpisy, které souvisí se zápisem do katastru nemovitostí, tento problém už vyřešily. Pokud je dnes pozemek zastaven bance, je stavba na něm pozastavena, neboť je jeho součástí. Pokud je tedy pozemek poskytnut bance do zástavy, což se děje ve většině případů, může již banka snadněji a s menšími obavami financovat stavbu na něm postavenou.

S postupným počtem postavených dřevostaveb, kdy se také začaly zvyšovat objemy finančních prostředků, začaly některé banky hledat cesty, jak klientům a zhotovitelům domů vycházet vstříc. V tomto směru udělala velký kus práce při komunikaci s bankami a hledání oboustranně přijatelných řešení také Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). S bankami, ale i dalšími institucemi proběhla celá řada jednání, během nichž si finanční instituce uvědomily, že rostoucí trh s dřevostavbami v ČR je pro ně příležitost k rozvoji vlastního byznysu.

„Kromě extenzivního růstu počtu postavených dřevostaveb bylo nutné zohlednit i kvalitu domů, které dávají klienti bankám do zástavy jako protihodnotu za poskytnutý úvěr. Banky si uvědomily, že pokud je dům, který financují, kvalitní, to je postavený ověřeným a certifikovaným zhotovitelem, je riziko výrazně nižší. Na základě této skutečnosti připravily ve spolupráci s ADMD speciální produkty pro klienty, kteří uzavřeli smlouvu o dílo na svůj nový dům u některého z členů asociace. Ti totiž mají certifikaci podle Dokumentů národní kvality (DNK). Mezi prvními, kteří takové produkty vyvinuly, byla Hypoteční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Právě její produkt se výstižně jmenuje Hypotéka na dřevo. V minulém roce byla také zahájena spolupráce mezi ADMD a Modrou pyramidou stavební spořitelny a.s.,“ vysvětlil Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda ADMD.

V současnosti je pro zájemce o výstavbu nové nízkoenergetické dřevostavby příznivá doba. Banky totiž už disponují většími zkušenostmi a know-how při zajištění financování montovaných domů, ale i úrokové sazby u hypotečních úvěrů jsou zatím na přijatelné úrovni. Pohybují se v průměru kolem 1,9 do 2,2 procenta. Zájemci o novou kvalitní dřevostavbu mohou také využít informací a nabídky poradenství, které jim ADMD nabízí. Banky v roce 2016 poskytly v Česku rekordních téměř 115 tisíc hypoték za 226 miliard korun. To už se zdálo centrální bance nebezpečné, a proto zavedla kvůli hrozbě budoucího přehřívání realitního trhu přísnější postup vůči dlužníkům.

Datum: 28.4.2018 9:51:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště