Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Dřevěné domy při stavbě mají svá specifika

 

Výhodou montovaných dřevostaveb je vynikající kvalita (certifikovaná výroba a montáž - DNK), výborné tepelně izolační vlastnosti – nízké náklady na vytápění domu, energeticky úsporné bydlení a rychlost výstavby. S tím souvisí zdravé a ekologické bydlení, pohoda vnitřního prostředí, šetrnost k životnímu prostředí. Nezanedbatelné jsou i příznivé ceny a možnosti financování. Další výhodou je větší obytná plocha – při stejné zastavěné ploše a použití certifikovaných, ekologických a zdravotně nezávadných materiálů.

Jak uvedl ve své přednášce v pavilonu P Ing. Vratislav Blaha, CSc. předseda Asociace dodavatelů montovaných domů před zahájením výstavby je třeba, aby si člověk vybral vhodnou lokalitu a pozemek s ohledem na finanční možnosti.  Dalším kritériem je zvolit typ domu, sklon střechy a zejména spolehlivého zhotovitele domu. Poté následuje způsob založení domu, časová osa výstavby a smlouva o dílo. Dalšími kroky jsou stavební řízení, technický dozor investora, financování a termín dokončení.

„Důležité je mimo jiné ověřit si, kdo bude dům nejenom vyrábět, ale také montovat. Kvalita montáže, zejména zvládnutí detailů, je u dřevostavby snad ještě důležitější než výroba konstrukce nebo stavebních dílců. Montážní firma by měla prokázat taky své zkušenosti a kompetence z úspěšně realizovaných montáží minimálně 10 domů,“ uvedl Ing. Blaha. Uživatel by si měl zjistit, zda firma dělá u svých domů tzv. blower door test (test neprůvzdušnosti obálky budovy). Jde o to, jak je firma schopna garantovat kvalitu své montáže. Renomované firmy poskytují záruku na nosnou konstrukci domu až 30 let a na ostatní výkony 3 – 5 let. Důležité je nechat si předložit text (vzor) smlouvy o dílo. Z dokumentu se dá poznat, jakou má firma úroveň, jakou poskytuje záruku na nosnou konstrukci a na ostatní výkony.

„Nedoporučuji, abyste měli při výběru dodavatele domu jako rozhodovací kritérium na prvním místě nebo pouze nejnižší cenu. Příliš nízká cena většinou znamená nízkou až nedostatečnou kvalitu a pozdější reklamace a Vaši nespokojenost s domem,“ zdůraznil. Pokud jste již vlastníkem pozemku,  máte z poloviny vyhráno, pozemek musí být jinak v územním plánu obce určen pro výstavbu. Důležitá je kromě celkové velikosti  v m2 je stavební šířka. Je potřeba si ověřit v Katastru nemovitostí, zda se k pozemku neváží nějaké břemeno. Nesmí se zapomenout na velikost, dostupnost pro příjezd kamionů pro montáž, rovinatost a orientaci vůči světovým stranám.

Zvážit se musí kromě jiného způsob založení domu. Zda má být dům na základové desce nebo podsklepený (prefabrikáty). Speciální způsoby zakládání (vrtané piloty, patky) se totiž hodí spíše pro modulové domy (pozor na dostatečnou vzduchovou mezeru). Je třeba si dát pozor na rozměrovou přesnost a rovinatost, zda se bude deska zhotovovat svépomocí nebo ji vyrobí stavební firma. Blaha doporučuje, aby si uživatel po dobu montáže svého domu smluvně zajistili za poplatek externího odborníka, který bude na stavbě vykonávat funkci stavebního dozoru. „Měl by to být ale člověk kompetentní, který dřevostavbám rozumí. Ten pak bude průběh výstavby kontrovat a vše průběžně dokumentovat. Tímto způsobem se zvýší jistota, že montáž domu proběhla dobře. Peníze, které za stavební dozor zaplatí, se většinou vrátí tak, že dům bude postaven kvalitně a tím se podstatně eliminují případné budoucí reklamace, anebo spory se zhotovitelem,“ uvedl Blaha.

Při financování dřevostaveb většina zákazníků zajišťuje peníze prostřednictvím hypotečního úvěru. V tomto případě jsou dobré zkušenosti s Českou spořitelnou a.s. a Hypoteční bankou a.s., protože tyto ústavy úzce spolupracují s Asociací dodavatelů montovaných domů a pro financování dřevostaveb disponují speciálními produkty a vyškolenými pracovníky. Někdy je dobré konzultovat tuto otázku s finančními poradci, ale zde může dojít k tomu, že jejich doporučení nebude zcela objektivní, tj. nejvýhodnější.

Podmínkou pro dynamičtější růst dřevěných domů je stabilní ekonomické a politické klima v ČR, které je předpokladem pro střednědobou jistotu investorů (domácností). Podle Blahy se dá očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby tzv. objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.) Předpokladem pro kvantitativní růst počtu objektů ze dřeva je změna legislativy, zejména některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR výrazně handicapují výstavbu vícepodlažních domů ze dřeva.

„Stavět se budou budovy s nízkou až nulovou spotřebou energie (popř. aktivní domy) s maximálním důrazem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu. V praxi budou uplatňovány principy trvale udržitelné výstavby včetně důrazu na recyklovatelnost stavebních materiálů při likvidaci staveb.  Jako výstup z oboru materiálového inženýrství budou používány progresivní a pokročilé stavební materiály a technologie. Jedná se o multifunkční nízkoenergetické materiály a materiály z obnovitelných zdrojů, zejména dřeva.  Konstrukce domů budou více kompozitní, tj. budou účelně využívány a optimalizovány kombinace stavebních materiálů (beton, ocel, dřevo, sklo apod.),“ konstatoval Ing. Blaha předseda ADMD.

Poznamenal, že v budovách budou aplikovány moderní inteligentní energetické systémy s cílem minimalizace spotřeby primárních paliv. Energetické prvky budou integrovány do opláštění budov a energie bude racionálně využívána z místně dostupných obnovitelných zdrojů. Také se využijí systémy na efektivní akumulaci většiny energií (elektrické energie, tepla, chladu apod.).

 

Datum: 27.4.2018 17:47:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště