Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Páteční téma: Bezbariérové bydlení

 

Průměrný věk v České republice se každým rokem zvyšuje a naše populace prokazatelně stárne. Stáří bohužel doprovází řada zdravotních problémů i pohybových omezení. I vy se tak můžete dostat do situace, kdy se budete starat třeba o své rodiče a narazíte na bariéry ve vašem bydlení, ať už se jedná o samotný byt nebo rodinný dům, ale i třeba o vstupní a další prostory v bytovém domě. Problém bezbariérovosti bydlení se netýká pouze osob na vozíku či třeba nevidomých osob, ale kohokoliv, jehož pohyb je nějakým způsobem omezen. Velmi podobné nároky na prostorové uspořádání tak mohou mít osoby s holí, s berlemi nebo s chodítkem. Na překážky ale může narazit i těhotná žena, rodiče s kočárkem či kdokoliv, kdo přepravuje objemný nebo těžký nákup.

Každé zdravotní omezení s sebou nese jiné prostorové a manipulační požadavky, proto je každé plánování stavby nebo úprava již existující, důležité zvážit ze všech hledisek. Zároveň je třeba dodržet i podmínku, že opatření pro kteroukoliv skupinu osob, nesmí znemožnit využití stavby ostatními obyvateli či uživateli domu nebo je výrazně omezovat.

Jak vytvořit bezbariérové bydlení vám poradí Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. z VŠB-TU Ostrava, členka ČKAIT. V přednášce „Bezbariérové úpravy prostor bytových domů a v bytech“ vám odpoví na otázky jak na stavební úpravy společných prostor bytových domů a co je potřeba pro zajištění podmínek bezbariérového užívání, ať už se jedná o vstupy do domů, výtahy a plošiny či o stavební úpravy samotných bytů se zaměřením na úpravy bytových jader. Přednáška je určena vlastníkům bytů, domů, členům společenství vlastníků a bytových družstev a poslechnout si ji můžete v pátek 1. 3. 2019, a to od 10:00 nebo od 14:00 hodin.

Jak na stavební úpravy rodinných domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání se dozvíte v druhé přednášce doktorky Zdařilové s názvem „Bezbariérové úpravy rodinných domů“. Jakékoliv stavební úpravy jsou v rodinných domech nejen technicky, ale i finančně náročné. Na některé druhy a typy zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením si ale můžete zažádat o příspěvek, který poskytuje Úřad práce (příspěvek na zvláštní pomůcku). Přednáška je zaměřena na vlastníky rodinných domů. Uslyšíte ji v pátek 1. 3. 2019 11:30, anebo v 16:30 hodin.

Doprovodný program se každý den zaměří na jedno téma – středa 27. 2. bude věnována hospodaření s vodou, čtvrtek 28. 2. požární ochraně, pátek 1. 3. bezbariérovému bydlení a sobota 2. 3. zdravému bydlení.

Datum: 28.2.2019 16:43:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště