Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Čtvrteční téma: Požární ochrana

 

Oheň je, jak se říká, dobrý sluha, ale zlý pán. Máme rádi teplo krbu nebo romantiku u svíček, ale pokud se oheň v bytě či domě nechtěně rozšíří nebo z jakékoliv příčiny vznítí, představuje velkou hrozbu. Pokud se jí chceme vyhnout a být včas varováni, že takové nebezpečí hrozí, je dobré mít svůj domov zabezpečen. Bezpečnost je potřeba řešit jak v rodinných, tak i v bytových domech. Jaké požadavky a normy musí zabezpečení splňovat, ve čtvrtek 28. 2. 2019 poradí Ing. Marie Rusinová, Ph.D. z brněnského VUT.

V její přednášce „Požární ochrana v bytových domech“ se dozvíte, že bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016. Přednášku si můžete poslechnout hned ve dvou časech ve čtvrtek 28. 2. 2019, a to od 10:00 nebo od 14:00 hodin.

Ve své druhé přednášce se doktorka Rusinová věnuje „Požární ochraně v rodinných domech“. Rodinné domy, ač se jedná o menší stavební díla, vyžadují z pohledu požární bezpečnosti staveb často velmi podrobné řešení. Jedná se většinou o budovy skupiny OB1 řešené dle ČSN 73 0833:2010. Ve většině případů tvoří běžný rodinný dům jediný požární úsek. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rodinným domům s hořlavým konstrukčním systémem, kde je potřeba jak naplnit požadavky na požadovanou požární odolnost stavebních konstrukcí a stanovit adekvátní odstupové vzdálenosti, tak je vhodně vyhodnotit s ohledem na velikost stavebního pozemku. Přednášku uslyšíte ve čtvrtek 28. 2. 201911:30, anebo v 16:30 hodin.

Doprovodný program se každý den zaměří na jedno téma – v pátek 1. 3. to bude bezbariérové bydlení a v sobota 2. 3. zdravé bydlení.

Datum: 27.2.2019 20:33:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště